Søværnet 04

Souschef i Faggruppe Våbentaktik ved Center for Taktik. (Genopslag)


Souschef i Faggruppe Våbentaktik ved Søværnets Skole, Center for Taktik.

Er du premierløjtnant med interesse i at arbejde med modellering og simulation har du nu muligheden for at blive en del Faggruppe Våbentaktik ved Center for Taktik (TAC). Du vil blive stillet overfor et spændende og udfordrende job, hvor udvikling og innovation er i højsædet. Du vil indgå i et team med fokus på våbentaktisk simulation og dit fingeraftryk vil komme på mange nye tiltag, der sker indenfor modellerings- og simulationsmiljøet.
Derudover vil du fungere som faggruppens souschef med mulighed for at udvikle dine lederegenskaber i trygge rammer. Du vil være medbestemmende i udviklingen af faggruppen og dennes prioriteter.
Om os
Søværnets Skole, Center for Taktik er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. Vores hovedopgave er at uddanne og bidrage til træning af Søværnets besætninger og vore primære kursusdeltagere i denne forbindelse er KI- og KU stampersonel, vagtchefer og taktiske officerer.

TAC er organisatorisk et fagcenter tilknyttet Søværnets Skole, der er en myndighed under Marinestaben. Søværnets Skole har i alt seks fagcentre tilknyttet.
TAC er beliggende i Frederikshavn.
Find os også på Facebook.
Om stillingen
Faggruppe Våbentaktik (FG VT) er en lille gruppe pt. bestående af 3 medarbejdere. Vores arbejde er at udvikle doktriner til Søværnets sejlende enheder, således det sikres, at de benytter deres systemer på den mest optimale måde. For at kunne give de sejlende enheder det bedste udgangspunkt benytter vi en række forskellige stykker software, alt sammen med baggrund i modellering og simulation.

Som souschef i Faggruppe Våbentaktik vil du blive stillet overfor en bred palet af opgaver. Fælles for disse opgaver er, at de alle retter sig mod at optimere søværnets enheder indenfor sensor og våbenområdet. Du vil foretage selvstændig sagsbehandling og forvaltning inden for afgrænsede sagsområder. Du vil komme til at indgå i et specialiseret team, hvor samarbejde og vidensdeling er hjørnestenene.

Specifikt omfatter stillingen:
• Assisterer faggruppelederen med udvikling af våbentaktik og skydedoktriner indenfor missilforsvar, luftforsvar, områdeluftforsvar med SM-2, ESSM, Artilleri og CIWS samt missilengagementer mod skibe og installationer i samarbejde med faggruppens øvrige sagsbehandlere.
• Varetager udvikling af forprogrammerede våbentaktiske reaktioner til C-FLEX, APAR og søværnets AAW systemer generelt.
• Varetager, i samarbejde med faggruppens øvrige sagsbehandlere, fremlæggelse af rekonstruktioner i forbindelse med enheders afviklede skydninger.
• Assisterer faggruppelederen i sagsbehandling på tværs af nationale myndigheder i Forsvaret og i relation til udenlandske samarbejdspartnere indenfor det våbentaktiske område.
• Assisterer faggruppelederen med udvikling af avancerede våbentaktiske scenarier til øvelse og træning, herunder både simulation og faktisk våbenøvelsesvirksomhed.
• Deltager i samarbejde med andre af forsvarets myndigheder, i forsknings-, studie- og udviklingsvirksomhed i relation til eksisterende, kommende samt potentielt nye våbensystemer og sensorsystemer samt implementering heraf i søværnet.
• Deltager i sejlads i forbindelse med våbenøvelser med henblik på dataopsamling, mentorering og/eller erfaringsindhentning.
• Varetager instruktørvirksomhed indenfor emnet våbentaktik på TAC kurser og for søværnets kampenheder, primært O og WE sektionerne.
• Deltager i inspektionsvirksomhed inden for det våbentaktiske område.
• Deltager i relevante internationale Working Groups i relation til våbentaktik og våbentaktiske emner.

TAC og FG VT er fokuseret på at kompetenceudvikle den rette person. En sådan udvikling kan være gennemgang af nationale og udenlandske kurser og deltagelse i relevante internationale møder indenfor våbentaktik.
Stillingen er med fast tjenestested i Frederikshavn, og tjenesten vil primært finde sted på TAC, men der vil være rejser i forbindelse med kurser, møder samt øvelsesaktivitet
Om dig
Du har en baggrund som premierløjtnant af enten WE eller O linje fra Søværnets Officersskole og 2 års sejlende tjeneste.

Du har lyst til at blive stillet overfor komplicerede problemstillinger og kan arbejde selvstændigt. Du har endvidere interesse for dit fagområdet og har lyst og drivkraft til at fordybe dig og udvikle dine faglige kompetencer.

Du er, eller kan blive, sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET og du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere, indgår Søværnets Skole i et samarbejde med Frederikshavn Kommune. Samarbejdet omfatter bla. information om arbejdsmarkedet i kommunen, bistand med at finde job til ægtefælle, samt rådgivning om daginstitutioner, boligmarkedet, fritidsmuligheder etc.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er søndag den 2. december 2018. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse pr 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte KL Krister Ploug telefon 72 85 53 93 eller mail: SSK-TACUV200@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Kontakt
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

02.12.2018

Indrykningsdato

05.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent