Søværnet 04

Kok søges til sejlads med Patruljefartøjerne af DIANA-klassen


Kok søges til sejlads med Patruljefartøjerne af DIANA-klassen

Om os
Patruljefartøjerne af DIANA-klassen hører under Søværnets 2. eskadre, pr.1 januar 2019 vil DIANA klassen overgå til 3.eskadre. Patruljefartøjerne indgår i søværnets nationale opgaveløsning og udfører således en bred vifte af opgaver i danske farvande. Opgaverne indbefatter bl.a. farvandsovervågning og suverænitetshævdelse, og der er konstant 3 enheder på varsel i danske farvande. Enhederne indgår rutinemæssigt i øvelser med det samlede beredskab og i øvelser med søværnets øvrige enheder. DIANA-klassen har en besætning på 12 personer.
Kapacitet 1. er en lille enhed med mange opgaver. Vi har et uformelt miljø, hvor vi respekterer og gør brug af hinandens forskelligheder.
Vi har ombord et afslappet forhold til faggrænser, og du vil blive stillet over for opgaver af meget varierende karakter.


Om stillingen
Som skibets kok står du for al planlægning og indkøb af kosten i samarbejde med skibets kostudvalg samt forestår forplejning og er ansvarlig for kabyssen.

Du vil indgå som sanitetsgast i skibets havariorganisation under patrulje, hvilket indbefatter at du er uddannet Junior Medic. Hvis du for nuværende ikke er i besiddelse af den, vil den være af høj prioritet fremadrettet.

Derudover forekommer der arbejde på dækket i forbindelse med skibets forskellige ruller og du vil indgå i et tæt samarbejde på tværs af divisionerne

Du kan påregne ca. 150 sejlade om året fordelt på patruljer af 10-20 dages varighed. Du indgår som vagt i basehavn med ca. 10 vagtdage på Flådestation Korsør. Dertil kommer perioder med diverse kurser.

Da det er en stilling med svendebrev, vil der være et fagtillæg på kr. 5000,00, samt et skibstillæg på ca. kr. 1000 om måneden.


Vi tilbyder et alsidigt job i en lille enhed med en uformel omgangstone, hvor du har mulighed for stor selvstændighed i opgaveløsningerne.

En høj grad af stabilitet og planfastholdelse.

Om dig
Du skal elske at lave mad og have en stor faglig stolthed omkring kokkefaget. Du skal være selvstændig og besidde et højt humør, samt tænke positivt og se udfordringer frem for problemer. Du skal være energisk og ikke have noget mod at give en ekstra hånd når der er travlt. Du skal have flair for at arbejde under vanskelige forhold ombord på MKII.

Vi forventer at du er/har:

Uddannet kok
Godkendt blåt bevis
Bestået forsvarets basiskrav
Egnet til røgdykker
Junior Medic

Er du kokkeuddannet og har gennemgået værnepligt, vil vi også meget gerne modtage din ansøgning, da det vil være muligt at gennemgå et forceret forløb, som vil gøre dig i stand til at gøre tjeneste i søværnets skibe. Der må i så fald påregnes nogen uddannelse alt efter dine kvalifikationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Faglært tillæg er dog betinget af godkendt faglig uddannelse og svendebrev.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Næstkommanderende PL Mark Holmstrøm på telefon 41 30 98 14.
Alternativt CSG John Rasmussen, SAKBE, telefon 72 85 63 31

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Konsulent Rikke Thomsen på mail: FPS-BA-BS252@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 18. november 2018. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb, med henblik på besættelse af stillingen snarest muligt.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter samt svendebrev til ansøgningen.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

02.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent