Missionplanner

Seniorsergent ved stab Ammunitions- og Håndvåbensektionen i Skrydstrup.


Seniorsergent ved stab Ammunitions- og Håndvåbensektionen i Skrydstrup.

Vil du arbejde i et aktivt og handlekraftigt miljø, har du sans for kompetence drevet management, et godt kendskab til logistik og depotdrift, og er erfaren i detailplanlægning af logistik indenfor Lager Danmark (LGDK)?
Vi søger en seniorsergent til Ammunitions- og Håndvåbensektionen i Skrydstrup.
Om os
Ammunitions- og Håndvåbensektionen i Skrydstrup leverer primært ammunition til samtlige enheder underlagt Værnsfælles Forsvarskommando og Hjemmeværnskommendoen samt til INTOPS.
Om stillingen
Som seniorsergent ved Ammunitions- og Håndvåbensektionen i Skrydstrup er du chefens stedfortræder i opgaver/sagsområder som har betydning, og berører sektionens samlede virke. Du vil som seniorsergent tillige have det personelmæssige ansvar, for opgaver der vedrører ammunitionsdepotet i Skrydstrup, samt være støttende omkring økonomi og driftsopgaver.

Du kommer til at varetage diverse sagsbehandlingsområder, som har betydning og derved berører sektionens samlede virke og derved chefens primære sparringspartner inden for disse områder. Du får ansvaret for den interne logistik ved sektionen, samt for uddannelse og videreuddannelse af sektionens personel. Du referer til chefen for Ammunitionssektionen.

Du fører, gennem dialog og løbende kontrol ved sektionens depoter omkring procedurer og processer, så det tilsikres at sektionen når udstukne mål.

Det er et krav at du er særdeles velbevandret på myndighedsbeholdning og lagerbeholdning, da du vil blive støttende indenfor controlling på ammunitionsforvaltningen.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent eller oversergent der er i gang med Videre Uddannelsestrin II.

Du har et solidt og særdeles indgående kendskab til depottjeneste, og samtlige aspekter indenfor ammunition samt håndtering af materiel.

Det forventes tillige at du arbejder metodisk og kan arbejde selvstændigt indenfor de pålagte opgaver. Du skal være kritisk og forudseende omkring dit virke i opgaverne.

Som seniorsergent arbejder du selvstændig, og er fleksibel i din tilgang til tjenesten. Det forventes at du er i stand til at bevarer overblikket selv i pressede situationer idet vi har en meget omskiftelig hverdag.

Det forventes at du er en endog meget erfaren bruger af SAP, i særdeleshed i rammen af LGDK procedurer, ligeledes MM – modulet, og god erfaring og forståelse for tillige PM-modulet er påkrævet.
Du har gode IT færdigheder og forståelse.

Det er en stor fordel såfremt eller er villig i at blive uddannet Sikkerhedsrådgiver.

Du er stærk indenfor planlægning og tilrettelæggelse af og i komplekse LGDK strukturer, gerne med erfaring fra INTOPS. Du forstår at bruge dine medarbejderes kvalifikationer og erfaringer til, at holde et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.

Som person trives du i et aktivt og travlt miljø der til tider kan være hektiske, med mange, og forskelligartede, bolde i luften hvorfor det forventes at du til tider kan træffe hurtige beslutninger der tilgodeser sektionens kunder. Sektionen er præget af et åbent og positivt arbejdsmiljø, med en uformel omgangstone.

Du skal være villig til at gennemføre tjenesterejser (nationalt) over flere dages varighed. Du skal have forståelse for, at du tillige med kort varsel skal kunne foretage tjenesterejser.

Det er et krav, at du har kørekort til kategori B og C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested er Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Chef for ammunitions- og håndvåbensektionen overværkmester-1, Dennis Michael-Jacobsen. Mobil 25 55 28 00.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du sende en mail til HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 18. november. Vi forventer at afholde samtaler i uge 47/48.

Stillingen ønskes besat den 1. januar 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.
Ca. 700 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet, dog med hovedsædet i Aarhus. FDD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

02.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent