Civil karriere 2

Udbudsjurist til Udbuds- og Entreprisesektionen


Udbudsjurist til Udbuds- og Entreprisesektionen

Vil du være en del af et ambitiøst hold, der bidrager til at optimere Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses indkøb og byggeri og være en vigtig sparringspartner for ledelsen i Juridisk Afdeling, så har vi måske jobbet som specialkonsulent til dig i Hjørring.
Om os
Juridisk Afdeling består af to sektioner: Udbuds- og Entreprisesektionen samt Jura- og Policysektionen. Afdelingen fungerer som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses juridiske kompetencecenter og består af i alt 16 medarbejdere.

Udbuds- og Entreprisesektionen har det samlede ansvar for Ejendomsstyrelsens udbuds- og indkøbsfaglige opgaver, og gennemfører hvert år udbud for et 3 cifret mio. beløb. Dette gør Ejendomsstyrelsen til stedet at arbejde i Nordjylland, hvis du er jurist med speciale inden for udbuds- og/eller entrepriseret.

Opgaverne i sektionen kræver navnlig god indsigt i udbudsret, entrepriseret, kontraktret og beslægtede retsområder. Derudover kræver opgaverne i Udbuds- og Entreprisesektionen generel indsigt i Ejendomsstyrelsens indkøb og virksomhed.

Sektionen har to hovedformål: at fastlægge bestemmelser og processer for udbuds- og indkøbsvirksomhed i Ejendomsstyrelsen samt gennemføre konkrete udbud i samarbejde med andre afdelinger i Ejendomsstyrelsen.
Om stillingen
Du vil i samarbejde med chefen for Udbuds- og Entreprisesektionen få ansvar for den faglige udvikling af sektionen og skulle sørge for, at sektionen kan levere rådgivning og udbud på et højt niveau.

Dine vigtigste opgaver vil være at gennemføre udbud, licitationer og andre former for konkurrenceudsættelse enten selvstændigt eller i samarbejde med øvrige medarbejdere i sektionen. Du skal også i samarbejde med chefen for sektionen sørge for at gennemføre udviklingsopgaver i sektionen eksempelvis udarbejdelse og opdatering af retningslinjer for udbud samt skabeloner og paradigmer.

Opgaverne i sektionen spænder i det hele taget vidt og en stor del af disse vil også være at rådgive de øvrige afdelinger i Ejendomsstyrelsen i spørgsmål inden for udbuds- og entrepriseret. Det er derfor vigtigt, at du kan samarbejde med personer inden for adskillige fagområder fordelt ud over flere afdelinger, og at du kan arbejde projektorienteret. Der tillægges derudover vægt på, at du kan bidrage til vidensdeling og faglig udvikling af de øvrige medarbejdere i Juridisk Afdeling.

Der er gode muligheder for kompetenceudvikling i Ejendomsstyrelsen som generelt prioriterer udvikling af styrelsens medarbejdere. Du vil derfor også selv have gode muligheder for at udvikle dig fagligt i stillingen.
Om dig
Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau som cand. jur., cand. merc. jur. eller tilsvarende. Derudover har du en stærk faglig profil og er fagligt velfunderet indenfor udbudsretten samt evt. entrepriseretten.

Du har erfaring med udbud og indkøb på et strategisk niveau og kan analysere komplicerede sammenhænge.

Du arbejder selvstændigt og har en positiv tilgang til at løse opgaver og udfordringer. Når du rådgiver, har du evnen til at bringe andre videre og sætte dem i stand til at løse opgaver på egen hånd. Det er vigtigt, at du er god til at give feedback og inddrage andre i dit arbejde. Som udbudsjurist i Ejendomsstyrelsen skal du kunne koordinere flere processer, hvorfor erfaring med projektledelse eller tovholder på større projekter vil blive tillagt positivt vægt.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet som specialkonsulent efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen. Der er til jobbet tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Ansatte i Ejendomsstyrelsen har generelt gode vilkår for at tilrettelægge deres egen arbejdstid.

Hvis en kandidat ikke endnu besidder alle kvalifikationer til ansættelse som specialkonsulent, vil der eventuelt være mulighed for ansættelse som fuldmægtig.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende Chef for Udbuds- og Entreprisesektionen, Anne Sofie Muchitsch på telefon 2728 4713.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Conny Ventrup på telefon 7281 9134.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis mv.

Ansøgningsfristen er den 3. december 2018 og vi forventer at afholde samtaler i uge 50/2018.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.
Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

03.12.2018

Indrykningsdato

02.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent