Flyvevåbnet 3

Operativ og teknisk sagsbehandler søges til Air Control Wing


Operativ og teknisk sagsbehandler søges til Air Control Wing

Har du mod på en spændende og udfordrende sagsbehandlerstilling på en dynamisk, fleksibel og til tider travl arbejdsplads?
Om os
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. ACW stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar” og fokuserer på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er ACW vigtigste ressource.

Planning Section er en del af ACW Operations Branch, og er ansvarlig for den overordnede planlægning og tilrettelæggelse af ACW operative indsættelse i national og internationale operationer samt kapacitetsopstilling og udvikling af alle ACW underkapaciteter. Vores dagligdag er travl, men spændende og udfordrende, da vi med det overordnede ansvar løser en bred vifte af opgaver. Vi hjælper de taktiske enheder med at skabe løsninger på daglige udfordringer, mens vi samtidigt sørger for den langsigtede udvikling af kapaciteterne, således vi kan følge den taktiske og teknologiske udvikling og forblive på niveau med de bedste indenfor vores felt.
Om stillingen
Du vil være sagsbehandler på det operative og tekniske område ved ACW Operations Plans & Policy, hvor du vil bidrage til sagsbehandling i forbindelse med opbygning samt deling af luftbillede over det Arktiske område, herunder udarbejdelse af operative procedurer og bidrage til udarbejdelsen af tekniske løsninger.
Opgaveløsningen i det Arktiske område er helt nyt for ACW, og du vil derfor få nøglerolle i udviklingen af både de tekniske løsninger samt operative bestemmelser/procedurer og uddannelse.

Konkret vil dine arbejdsopgaver omfatte:
- Koordinere ACW sagsbehandling af operative og teknisk relaterede emner i relation til Arktis.
- Deltagelse i udviklingsarbejdet i samarbejde øvrige dele af ACW samt Flyverstaben (den kommende Flyverkommando), Arktis Kommando og Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse.
- Forestå udfærdigelse og vedligeholdelse af ACW Standard Operating Procedures i relation til Arktis.
- Bidrage til udarbejdelsen af operative uddannelser i relation til Arktis.
- Bidrage til uddannelse af operatører.
- Bidrage til sektionens øvrige sagsbehandling af operativt relaterede emner.
- Bidrage til sagsbehandlingen af ACW FLYSIK sager.
- Tværorganisatorisk koordination i forhold til efterretningsmæssige opgaver, aktivitetsplanlægning, kapacitetsudvikling og uddannelse & efteruddannelse af operativt personel.

Det er Air Control Wing’s målsætning, at alt personel i operative stillinger opretholder en operativ tilgang til jobbet, hvorfor du som medarbejder i en operativ afdeling efter behov kan pålægges at opretholde operativ status, herunder at du i fornødent omfang deltager i vagttjeneste ift. nationale operationer.
Om dig
Stillingen som sagsbehandler ved Operations Plans & Policy er på funktionsniveau M231 (seniorsergent). Din erfaring med luftoperationer kan stamme fra tidligere tjeneste ACW som hhv. Track Production Operator eller Fighter Controller.
Er du en erfaren oversergent med udviklingpotentiale til seniorsergent, er der mulighed for at indgå en uddannelsesaftale til seniorsergent.

Du har operativ militærfaglig indsigt i afviklingen af luftoperationer og besidder gode samarbejdsevner.

Derudover vægtes nedenstående kompetencer meget højt:
• Arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver og inden for dit eget fagområde.
• Har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer.
• Er god til at inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.
• Har meget stærke kommunikative evner i både skrift og tale.
• Taler, skriver og forstår engelsk til SLP 3-3-3-3.
• Har en god ordenssans og ansvarsfølelse, og du sætter pris på præcision i dit arbejde.
• Kan anvende de gældende stabsprocedurer inden for forsvaret og du forventes ligeledes at kunne anvende KESDH.
• Anvender PC og Microsoft Office programmer som en naturlig del af din hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Operations Plans & Policy, major Kim Poulsen på telefon 72 84 52 10.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 25. november 2018.

Ansættelsessamtaler i forlængelse af ansøgningsfrist.

Ansættelse pr. 1. januar 2019.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag, herunder elektronisk via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

02.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent