Almen sergent Hæren 1

Leder for arbejdsmiljø og sikkerhedsrådgivningssektionen


Leder for arbejdsmiljø og sikkerhedsrådgivningssektionen

Er du frisk på at være omdrejningspunktet når det gælder arbejdsmiljø og sikkerhed. Synes du det kunne være spændende at bygge en ny sektion op, og samtidig være chef for sektionen, så skal du læse videre.

Ser du dig selv i et spændende miljø med militære og civile kollegaer. Vil du være en del af en nystartet sektion, hvor du har indflydelse på at præge retningen og bygge noget nyt op? Synes du det kunne være spændende at udvikle, guide og sætte kursen indenfor arbejdsmiljø, sikkerhed og krypto? Så har vi jobbet til dig.
Om os
Garnisonsstøtteenheden, som du bliver en del af, ledes af en major med 35 ansatte. Enheden er placeret direkte under Chefen for Jydske Dragonregiment og varetager blandt andet HR virksomheden, kontaktvirksomheden, pressetjenesten og beredskabstjenesten ved Jydske Dragonregiment.

Vi arbejder alle på at få skabt de bedste vilkår for uddannelsen af stående enheder og værnepligtige. Det er vores mission at fokusere alle processer og aktiviteter på, at støtte enhedernes uddannelse og indsættelse. Vi arbejder på gennem forudseenhed, rettidig omhu, servicemindedhed og en samarbejdsvillig indstilling, at støtte regimentschefen i gennemførelsen af de opgaver, regimentet er pålagt. Det gør vi blandt andet ved effektivt og fleksibelt at opbygge individuel kompetenceudvikling og internt samarbejde.

Vi har en god omgangstone og et godt socialt miljø. Vi lægger vægt på åbenhed, positive interne relationer, godt humør og høj kvalitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Du er garnisonskommandantens nærmeste rådgiver indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Du vil sammen med en anden seniorsergent indgå i en sektion, hvor dit fokus er på arbejdsmiljø, og hvor din rådgivning og støtte har stor betydning for dine kolleger og cheferne. Du er leder af sektionen hvor der indgår yderligere en seniorsergent. Vi ser at jeres uddannelse er meget ens, således der er fleksibilitet i opgaveløsningen.

Du vil blandt andet skulle:
- Vejlede regimentschefen og øvrige chefer indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
- Som formand for arbejdsmiljøudvalget tilsikre at enhederne er opdateret omkring alle forhold indenfor arbejdsmiljø, og at arbejdsmiljølovgivningen overholdes
- Modtage arbejdstilsynet og herunder følge op på påbud mm.
- Varetage kryptoområdet
- Varetage rollen som Garnisonsstøtteenhedens skydeinstruktør

Med andre ord bliver du omdrejningspunktet i på væsentlige sagsområder ved regimentet.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent og har gjort tilfredsstillende tjeneste.

Som person er du imødekommende, selvstændig, energisk og har masser af gåpåmod. Du kan samarbejde på tværs i en stor organisation, og er en holdspiller. Du har udpræget helhedssyn og har blik for detaljer. Du er handlekraftig, og kan få tingene i mål.

Du er velformulerede i skrift og tale, og sætter en ære i en positiv dialog. Du er præsentabel, serviceminded og et godt eksempel. Du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Du kan arbejde med programmer fra Officepakken, SAP og besidder gode IT færdigheder.

Har du erfaringer indenfor arbejdet med arbejdsmiljø, er det at foretrække, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v., som er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om ny stillingen i Forsvaret indgår forhandling om personligt tillæg som en del af ansættelsesproceduren.

Dit faste tjenestested vil være Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konflitforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for garnisonsstøtteenheden MJ Brian S. Villsen på telefon 72 82 45 20, eller via mail JDR-GSE01@mil.dk.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent seniorsergent Troels Enig på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK

Ansøgningsfrist er den 18. november 2018. Samtaler forventer vi at afholde i uge 47 i 2018.

Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men det er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et moderne og traditionsrigt kamptropregiment som holder til på Dragonkasernen i Holstebro. På Dragonkasernen arbejder omkring 1200 medarbejdere. Regimentet består af en Garnisonsstøtteenhed, en stab fra 1. brigade, tre Bataljoner, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling af Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret, et element fra Hærens Kamp og Ildstøttecenter og Forsvarets Sundhedstjeneste og et Driftsområde. Prinsens Musikkorps hører også til regimentet, men opholder sig til dagligt i Skive. Vi arbejder alle på, at uddanne og/eller få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

02.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent