Almen sergent Hæren 1

Næstkommanderende og Stabschef til V Uddannelsesbataljon (V/JDR).


Næstkommanderende og Stabschef til V Uddannelsesbataljon i Holstebro (V/JDR)

Uddannelsesbataljonen søger en ny næstkommanderende og stabschef. Har du mod på et spændende, krævende og ansvarsfuldt job med en hverdag præget af udvikling, planlægning med mange bolde i luften, uddannelse af soldater og gode oplevelser? Så er dette job lige noget for dig.
Om os
Uddannelsesbataljonen ved Jyske Dragonregiment, har specialiseret sig i uddannelsen af Hærens fundament. Det er dygtige enkeltkæmpere, som danner grundlaget for Hærens rekruttering til enheder og til internationale operationer.

Uddannelsesbataljonen har sine rødder i Opklaringsbataljonen og vores kultur og historie bærer præg af denne fortid. Bataljonens enheder har været udsendt flere gange, derfor bærer vi stolt traditionerne videre. Vi værner om fortiden for at sætte rammen og fundamentet for fremtiden. Bataljonen er stadig samlingspunkt for tidligere tjenestegørende (unge som gamle), der kommer forbi for at mindes en fantastisk tid. Mødet mellem generationer af soldater skaber et godt fundament for vores nuværende opgave med at uddanne værnepligtige og hverve kommende soldater til Hærens uddannelser. Vi betragter os selv som ”professionelle uddannere” og sætter en ære i at justere, optimere og udvikle alle aspekter af den militære uddannelse.

Bataljonen består af to værnepligtsenheder, benævnt henholdsvis 1. og 2 Hærens Basis Uddannelses Eskadron (HBUESK), samt en stab og en Reserveentitet.

Staben består af en S1, S3, S4 (med Echelon). Hertil kommer det personel i reserve-entiteten, som er tiltænkt at forstærke staben, når vi indgår i foresattes føreruddannelse.
Om stillingen
Som næstkommanderende og stabschef er du overfor bataljonschefen ansvarlig for stabens udvikling og samlede opgaveløsning - herunder rettidighed og kvalitet.
Det er i den sammenhæng dig, der som chef for staben leder og fordeler stabens opgaver. Du vil endvidere være det naturlige omdrejningspunkt for bataljonens daglige drift, herunder allokering af ressourcer til bataljonens opgaveløsning.
Stillingen kræver flair for ledelse af mange forskellige typer af medarbejdere på alle niveauer.
Om dig
Du er kaptajn og besidder en solid forståelse for den operative virksomhed og har en bred erfaring fra uddannelse af Hærens enheder, gerne som underafdelingschef og meget gerne erfaring fra en bataljons- eller brigadestab. Derudover har du været udsendt i en af Hærens internationale missioner.

Du forventes at være operativ i ord og handling. Du besidder handlekraft, er fleksibel og ansvarsfuld overfor stabens opgaveløsning. Du er udadvendt, udviklingsorienteret, analytisk stærk og kan holde mange bolde i luften. Du har en praktisk orienteret og fleksibel tilgang til opgaveløsninger. Du er god til at skabe og vedligeholde et godt sammenhold i staben og bidrager til en positiv og anerkendende ledelsesstil. Du er energisk og initiativrig og samtidig robust, moden og velovervejet.

Du vil sammen med bataljonschefen være med til at tegne bataljonen udadtil, hvorfor der til en eventuel samtale vil blive lagt vægt på en god kemi og en sund og velafbalanceret personlighed.

I perioder vil arbejdet i bataljonen være præget af et højt tempo og omskiftelighed. Uagtet dette vægtes den personlige udvikling og uddannelse højt. Vi forventer derfor også, at du allerede har gjort dig tanker om din fremtid og karrieremuligheder – og ser stillingen som et naturligt led i din udvikling som officer, leder og menneske. Du vil derfor skulle aftale en personlig udviklingsplan for din videre karriere med bataljonschefen. Planen kan indeholde elementer af videreuddannelse, arbejdstid, individuelle udviklingsforløb, særlige arbejdsvilkår og lignende. Regimentets nyoprettede administrative element vil bidrage til din udviklingsplan.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Til denne stilling minimum til HEM.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for V Uddannelsesbataljon Major Brian S. Olsson på tlf.: 20 80 75 78.

Ved spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte KN Steen Kreiner på tlf.: 32 66 55 04.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste på Dragonkasernen i Holstebro med ansøgningsfristen 18. november 2018 og ansættelsessamtaler ventes gennemført i uge 47 på Dragonkasernen. Stilling er til besættelse fra 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Til ansøgningen bedes du vedlægge relevante bedømmelser. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

02.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent