Almen sergent Hæren 1

Militær lærer i personeltjeneste til Hærens Sergentskole - genopslag


Militær lærer i personeltjeneste til Hærens Sergentskole - genopslag

Vil du være med til at uddanne og præge kompetente og professionelle mellemledere til Hæren?
Så kan vi samtidigt tilbyde dig en stabil tjeneste, hvor du kan bringe dig selv i spil som lærer, samt tilbyde dig gode muligheder for kompetenceudvikling.
Om os
Hærens Sergentskole (HSGS) uddanner sergenter, oversergenter og seniorsergenter til alle våbenarter i Hæren. Herunder uddannes endvidere sergenter som et led i den grundlæggende reserveofficersuddannelse, officersbasisuddannelse, samt den grundlæggende sergentuddannelse for kommende sprogofficerer.
Fra den 1. januar 2019 vil HSGS, som en selvstændig enhed, blive underlagt Forsvarsakademiet som forvaltende myndighed.
Vores ambition er, at være førende indenfor praktisk ledelse og læring, samt være en spændende og udfordrende arbejdsplads, der er præget af korpsånd og stolthed.
Vi har fokus på tre hovedstrategier:

• Effektiv kompetenceudvikling af skolens elever
• Kompetente og engagerede medarbejdere
• Attraktiv arbejdsplads.

Videreuddannelsesafdelingen (VUTAFD) for mellemledere i Hæren er en underafdeling under skolechefen, der varetager uddannelsen af oversergent og seniorsergenter. Afdelingen består af en chef, to holdførere, 10 lærere og en forsyningshjælper.
Vi har en flad organisationsstruktur og en medarbejderstab med en bred og dyb faglighed og hvor vi er drevet af et stort ønske om, at udvikle vores kommende kollegaer. Alle har en høj grad af ansvar inden for ledelse og uddannelse og for uddannelserne som helhed.
Den fælles motivation er, at uddanne dygtige mellemledere til strukturen.
Ved skolen er både militære og civile kompetencer velkomne og vi investerer gerne i relevant uddannelse af dig.
Om stillingen
Som lærer underviser du i personeltjeneste på VUT-II som din primære opgave, og under samtidig inddragelse af de andre fag og lærere på uddannelsen. Gennemførelsen involverer både tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning.
I forhold til dine kompetencer inden for personeltjeneste vil du være VUTAFD repræsentant for møder ved HSGS, HST og FAK.
Derudover forventes du at deltage som underviser på uddannelsen bredt, evt. med et supplerende undervisningsområde indenfor eksempelvis, ledelse, uddannelse eller førervirke afhængigt af dine konkrete personlige- og faglige kompetencer.

Vores kerneopgave er at uddanne og kompetenceudvikle de kommende oversergenter og seniorsergenter til Hæren. For at udvikle eleverne mest muligt arbejder vi kontinuerligt på at øge uddannelsernes tværfaglighed. Det betyder at du er fleksibel og samarbejdsorienteret og formår at skabe sammenhæng mellem flere fagligheder.
I rammen af indeværende forsvarsforlig, vil der komme en ændring af uddannelserne i VUTAFD samt en justering af personeltjenesten i Hæren. Vi forventer at du har mod og lyst til at indgå i arbejdet med ændringerne af uddannelserne samt, at du er indforstået med, at stillingen kan blive justeret eller omlagt i f.t. VUTAFD kommende opgaver. Perspektivet er dog, at skolen samlet set har et øget behov for lærere til at undervise på skolen.

Rammerne for den fremtidige uddannelse er en militær akademiuddannelse, hvor personeltjeneste tænkes at blive en integreret del af de fremtidige uddannelser i organisation og forvaltning.
I stillingen vil der være mulighed for kompetenceudvikling, og vi ønsker at du på sigt søger at kompetenceudvikle dig selv med relevant efteruddannelse.
For undervisere på den fremtidige akademiuddannelse vil det være et krav, at man har gennemført, eller at man som minimum er i gang med, en relevant diplom- eller bacheloruddannelse. Hvis man ikke allerede har den krævede uddannelse, vil skolen kunne aftale at finansiere den, samt aftale vilkår for gennemførelse sideløbende med tjenesten.
Om dig
Du er seniorsergent og kan leve op til Hærens befalingsmænds kerneværdier; Rollemodel, Faglighed og Mandskabsbehandling.
Du motiverer, danner, uddanner og udvikler eleverne gennem det personlige eksempel og har en god forståelse for forskellige læringsstile, og kan tilpasse din undervisning til elevernes behov.
Du har en bred erfaring fra strukturen det inkluderer håndtering af HR, ledelse og planlægning. Særligt i forhold til undervisningen i personeltjeneste har du erfaring og viden om praksis i Hæren og sammenhængen imellem Forsvarets forvaltningsgrundlag og udmøntningen af disse i Hærens enheder, samt erfaring og viden om Hærens personelmæssige forvaltningsgrundlag.

Det er en fordel hvis du også har erfaring fra undervisning på en skole, men det er ikke et krav.
Du har en dyb faglighed, der giver dig mulighed for at udvikle og styrke elevernes faglighed og kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
I forbindelse med ansættelse vil der kunne aftales personligt kvalifikationstillæg og et individuelt funktionstillæg, herunder honorering af en evt. videregående uddannelse.

HSGS er meget villige til at se på muligheder for mobilitetsfremmede tillæg eller vilkår for midlertidig tjeneste, hvis du skulle bo længere væk.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen; major Peter Fink Work på telefon: 41 96 29 59.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgning sendes via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 18. november 2018, idet ansættelsessamtaler kan afholdes løbende og forventes afsluttet uge 48. Stillingen ønskes til besættelse snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

01.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent