Hæren 06

EW sagsbehandler til 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance BTN


EW sagsbehandler til 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance BTN

Interesserer du dig for elektronisk krigsførelse? Så har du muligheden for at blive sagsbehandler ved 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.
Om os
1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) opstilles som en operativ bataljon i rammen af 1 Brigade med ansvar for brigadens midler til efterretning, overvågning og opklaring.

Bataljonen vil desuden få et væsentligt udviklingsansvar i relation til efterretningstjeneste, ligesom bataljonen vil få ansvaret for planlægning og gennemførelse af kursusvirksomhed, der tidligere lå ved Hærens Efterretningscenter.

Bataljonen vil bestå af en stab, en stabsdeling, en All Source Analysis Cell og tre underafdelinger i relation til elektronisk krigsførelse, Unmanned Arial Systems og opklaring.

Electronic Warfare sektionens ansvarsområde omfatter implementering af doktrin, organisation og teknologi, samt uddannelse indenfor elektronisk opklaring på COM og NONCOM området, herunder områder inden for ISR, der relaterer sig til elektronisk krigsførelse.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.
Om stillingen
Du er sagsbehandler EWKMP, herunder EW- bidrag til styrke produktions- og styrkeindsættelsesplanen. Du gennemfører ydermere generel sagsbehandling inden for ES.

Du udarbejder og opdaterer brugerspecifikationer inden for ansvarsområdet og bidrager til andre delstudier og brugerspecifikationer. Du er endvidere lærer/instruktør og støtter EFR med gennemførelse af relevante kurser. Du bidrager ligeledes med udarbejdelsen af reglementer og blivende bestemmelser indenfor ansvarsområdet.

Du deltager i national og international besøgsvirksomhed ved relevante enheder og myndigheder med det formål, at følge og medvirke til udviklingen indenfor ansvarsområdet. Indenfor ansvarsområdet initierer og deltager du i intern forsøgsvirksomhed.

Du gennemfører intern kontrolvirksomhed, der bidrager til CH EFR certificeringer af EW enheder.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse trin I eller VUK/BTN og VUK/BDE. Du har gerne gjort tidligere tjeneste som DF ved EWKMP samt tjeneste som efterretningsofficer. Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har et indgående kendskab til EW materiel og doktriner. Du har et bredt kendskab til kommunikations-, IT- og kryptomateriel i Forsvaret samt udstyr til informationsformidling og du besidder vilje og evne til at dygtiggøre dig yderligere inden for området. Du anvender dine veludviklede analytiske evner under den daglige sagsbehandling.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i såvel nye sagsområder som komplekse tekniske problemstillinger og er i stand til at kommunikere det komplekse på en enkelt måde. Du er i stand til at samarbejde på tryds og tværs i organisationen og kan hurtigt skabe et godt netværk. Du er velformuleret i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN og BDE, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende i ISRBTN major Jan Foss på telefon 7282 9301.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på +45 728 19141.

Ansøgningsfristen er onsdag den 18. november 2018. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

01.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent