Søværnet 04

2. Eskadre søger kampinformationsgast til Fregatten IVER HUITFELDT


2. Eskadre søger kampinformationsgast til Fregatten IVER HUITFELDT

Om os
Sammen med sine to søsterskibe er fregatten IVER HUITFELDT blandt Danmarks mest teknologisk avancerede arbejdspladser. Fregatterne kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt.

Fregatten IVER HUITFELDT har et varieret sejladsmønster med fokus på opbygning af en fuldt bemandet og trænet fregat. Enheden er planlagt til at gennemføre Danish Operational Sea Training (DOST) ved Flag Officer Sea Training (FOST) 1. halvår 2019, hvorefter fregatten har opnået den nødvendige træningstilstand til at indgå i NATO RESPONSE FORCE-beredskab i 2020 samt internationale operationer.

O-rummets bemanding består af to sektioner, Air Defence (AD) og Sea Combat (SC), med i alt 14 konstabler, 5 sergenter og 4 officerer. Divisionen ledes overordnet af Operationsofficeren (OPO).

Operationsdivisionen har fokus på målet om i sidste ende at kunne opstille et skarpt O-rum, der sikrer, at fregatten troværdigt vil kunne indsættes i internationale operationer. Vi lægger dog samtidig vægt på en dagligdag med et godt arbejdsmiljø, en god omgangstone og hensyntagen til den enkeltes privatliv, når det på nogen måde er muligt.

Om stillingen
Du vil blive en del af skibets Sea Combat-sektion. Din primære opgave vil være deltagelse i billedopbygningen omkring egen og andre enheder.
Du vil også komme til at arbejde med luft- og undervandskrig samt betjene skibets avancerede sensorer såsom radar, link og sonar.
Dine jobfunktioner vil så vidt muligt blive tilpasset dine evner, faglige kompetencer og interesser.

I basehavn vil dagligdagen være præget af daglig tjeneste, uddannelse, faglig træning og vagttjeneste.

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et alsidigt job med faglige udfordringer og mulighed for udvikling inden for kampinformationsfaget. Vi lægger vægt på fortsat udvikling for den enkelte med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i enhedens behov, din baggrund og dine fremtidige ønsker.

Om dig
Du er uddannet KI-gast eller i gang med uddannelsen.

Vi forventer af dig, at du er energisk, initiativrig og har mod på at give en ekstra hånd med, når der er travlt. Desuden forventer vi, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidig har evnen til at samarbejde med dine kolleger og opretholde og udvikle teamspirit i o-rummet.
Du skal ligeledes kunne arbejde under pres og være omstillingsparat, når hverdagen bliver hektisk.

Kvalifikationer
Krav:
Militær basisuddannelse
Funktionsuddannelse Kampinformation
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT
Gode engelskkundskaber

Ønskeligt:
Diverse KI-relaterede kurser
Erfaring fra sejlads med DIV 21 og 22’s enheder

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
Grundvaccination.
Egnet til INTOPS.
Egnet til røgdykker

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af kampinformationssektionen, OS Michael Kruuse på telefon 30169405 eller via mail: D21-K3-LEKI@mil.dk. Alternativt kan Seniorsergent Per Bo Larsen, banjermester IVER kontaktes på telefon 30169414 eller via mail: D21-K3-BM@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Konsulent Rikke Thomsen på mail: FPS-BA-BS252@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 17. november 2018. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 48.
Tiltrædelse hurtigst muligt.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

2.Eskadre (2ESK)

2. Eskadre uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse. De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

17.11.2018

Indrykningsdato

01.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent