Søværnet 04

Kommunikationsgast (KU/CIS) søges til fregatten NIELS JUEL


Kommunikationsgast (KU/CIS) søges til fregatten NIELS JUEL

Er du energisk og effektiv, og har du mod på at indgå i et skarpt taktisk miljø, så søger NIELS JUEL en kommunikationsgast til at indgå i en professionel og dynamisk Operationsdivision.
Om os
Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21.

Fregatten gennemførte i 2017 Flag Officer Sea Training (FOST) i England og i medio 2018 fungerede Niels Juel som kommandoskib for SNMG1. Opgaven fremadrettet bliver opkøring og gennemførelse af deltagelse i fransk carrier strike group.

Du bliver derfor en del af en af søværnets bedste kampenheder, hvor der er stor fokus på de militære kernekompetencer. Du bliver del af et team, som arbejder målrettet mod at være ”best in class”. Der er en stærk og positiv ”fregat”-kultur ombord med rod i Søværnets traditioner og en høj faglig stolthed.
Om stillingen
Som kommunikationsgast bliver du en vigtig del af fregattens kommunikationssektion, som igen hører under operationsdivisionen. Det er vores opgave, at forsyne skibet med både eksterne og interne kommunikationslinjer. Vi arbejder med alle former for kommunikationsmidler lige fra signalflag, radioer til klassificerede netværk via sattelitkommunikation. I kommunikationssektionen tilstræber vi en høj grad af professionalisme og faglig stolthed.

Tjenesten kan deles op i to elementer: Basehavn og sejlads.
I basehavn (Korsør) gennemfører vi almindelig rutinemæssig dagligt arbejde, samt vedligeholder vores faglige færdigheder gennem øvelser og undervisning.
Derudover vil du indgå i skibets vagttjeneste.
Under sejlads vil du indgå i vagten på skibets radiostation som radiogast og på broen som taktisk kommunikationsgast. Når vi ligger i havn uden for vores basehavn, vil du indgå som en del af radiovagten.

Jobbet giver mulighed for at blive en vigtig del af de bedst trænede enheder i Søværnet i en eskadre, der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

For NIJU vil fokus i indeværende og det kommende år, være på opkøring til og gennemførelse af øvelsesvirksomhed, herunder at fastholde og udvikle enhedens operative niveau for udøvelse af kamp og havaribekæmpelse.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel/marinoverkonstabel eller marinespecialist. Hvis du ikke allerede har gennemført en kommunikationsuddannelse i Søværnet som enten CIS elle KU, vil du blive tilmeldt kommunikationsuddannelse trin I, som gennemføres ved TAC i Frederikshavn.


Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig
Du er energisk og klar til at give en ekstra hånd når det er nødvendigt.
Du er omstillingsparat og trives med at arbejde i et miljø hvor der kan være meget travlt og hvor en høj grad af faglig stolthed og ansvarsbevidsthed er påkrævet.
Hvis ovenstående profil passer på dig, kan vi tilbyde dig et job med personlig og faglig udvikling, hvor tingene aldrig står stille og hvor arbejdsopgaverne er spændende og mangeartede. Vi tilbyder dig muligheden for at komme helt ud i den skarpe, taktiske ende af Søværnet sammen med et team af dedikerede medarbejdere, der brænder for kernefagligheden og den identitet, der ligger i at sejle fregat.

Udover nedenstående krav er der en oplistet en række faktorer som yderligere vil styrke dit kandidatur. Men har du den rette kompetenceprofil, kan du efterfølgende uddannes – uanset baggrund og værn.

Krav:
Skal være eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT/NATO SECRET.

Helbredskrav:
Godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Godkendt træningstilstandsprøve.
Grundvaccination.
Egnet til røgdykning.

Ønskeligt:
SBU (Søværnets basisuddannelse)
TAC 850 (KU) eller TAC 851 (CIS trin I)
Erfaring fra FOST
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af kommunikationssektionen på Niels Juel (LERA) oversergent Henrik Thomsen på mail: d21-k1-lera@mil.dk eller telefon 30169440 (spørg efter LERA).
Alternativt kan du kontakte Kommunikationsassistent på Niels Juel (KUA) MSPC Brian Petersen på mail: d21-k1-kua@mil.dk eller på telefon 30169440 (spørg efter KUA)

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Konsulent Rikke Thomsen på mail: FPS-BA-BS252@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 16. november 2018. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 49.
Tiltrædelse hurtigst muligt.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

2.Eskadre (2ESK)

2. Eskadre uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse. De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

16.11.2018

Indrykningsdato

01.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent