Søværnet 04

2. Eskadre søger en DKGA-gast til sejlads med Patruljefartøjet NAJADEN-B


2. Eskadre søger en DKGA-gast til sejlads med Patruljefartøjet NAJADEN-B


Om os
Patruljefartøjerne af Diana-klassen hører pt. under Søværnets 2. eskadre men ændres til 3.eskadre fra 1. januar 2019. Patruljefartøjerne indgår i søværnets nationale opgaveløsning og udfører således en bred vifte af opgaver i danske farvande. Opgaverne indbefatter bl.a. farvandsovervågning og suverænitetshævdelse, og der er konstant 3 enheder på varsel i danske farvande. Enhederne indgår rutinemæssigt i øvelser med det samlede beredskab og i øvelser med søværnets øvrige enheder. Diana-klassen har en besætning på 12 personer.


Om stillingen
Patruljefartøjet NAJADEN-B søger en selvstændig og erfaren konstabel til at indgå i skibets dækssektion.
Du vil indgå i en sektion bestående af 4 konstabler og 1 befalingsmand. Dine arbejdsopgaver vil være varierede og vil bl.a. bestå af betjening og vedligehold af skibets dæksmateriel, fartøjer og våben. Du vil indgå i vagttjeneste på broen under sejlads som i land, ligesom du indgår i skibets havariorganisation.
Patruljefartøjet NAJADEN er en lille enhed med mange opgaver. Vi har derfor et afslappet forhold til faggrænser, og du vil blive stillet overfor opgaver af meget varierende karakter. Derfor er dine personlige egenskaber vigtigere end dit speciale. Ansøgere med andre specialer vil også komme i betragtning.

Vi forventer
Du er selvstændig, og besidder evnen til at aktivere dig selv.
Du har erfaring fra anden sejlende tjeneste i søværnet.
Du besidder et højt humør og kan indgå i et lille, men sammentømret team.
Du tænker positivt og ser udfordringer og ikke problemer.
Du er energisk, effektiv og har ikke noget imod at give en ekstra hånd når der er travlt også på tvære af faggrænser.
Du opfylder forsvarets krav i henhold til Basisuddannelsen i Søværnet.

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig
Du arbejder selvstændigt, og er selvkørende i forhold til rutinemæssige opgaver. I perioder med lavt operativt aktivitetsniveau kan du aktivere dig selv. Du ser muligheder frem for begrænsninger og kan tænke i alternative løsninger. Samarbejde med kolleger på eget niveau, men også udover eget speciale og rang, falder dig naturligt. Det sociale samvær med dine kolleger er noget du sætter højt og du bidrager selv positivt til det sociale samvær.
Om dit speciale er våben vil ikke være det afgørende, hvis du i øvrigt er den rette medarbejder.

Kvalifikationer
Krav:
Søværnets basisuddannelse
Speedbådsførerbevis
Uddannet røgdykker

Ønskeligt:
Udannet på TMG
SSG 833 – RIB 610 waterjet uddannelse

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve
Grundvaccination
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse SSG Frederik Malmborg, Næstkommanderende NAJADEN-B, tlf 41 30 98 54.
Alternativt CSG John Rasmussen, SAK bemanding, telefon 72 85 63 31.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Konsulent Rikke Thomsen på mail: FPS-BA-BS252@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 15. november 2018. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb, med henblik på besættelse af stillingen snarest muligt.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

2.Eskadre (2ESK)

2. Eskadre uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse. De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.11.2018

Indrykningsdato

01.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent