Missionplanner

HR-konsulent til Bemandingsafdelingen - GENOPSLAG


HR-konsulent til Bemandingsafdelingen - GENOPSLAG

Har du stærke kompetencer indenfor samarbejde, nytænkning og faglighed, og brænder du for at arbejde med HR? Så er en spændende og udfordrende stilling som HR-konsulent i Bemandingsafdelingen helt sikkert noget for dig.
Om os
Vores element er en del af Bemandingsafdelingen placeret under Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup. I bemandingssektion 2, element VFK, varetager vi rekruttering og sagsbehandling i relation til kadetter, premierløjtnanter, kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner, samt civile C300 til alle myndigheder under Værnsfælles Forsvarskommando. Vores element består, udover elementlederen, af 9 HR-konsulenter og 1 HR-assistent, og vi er en god blanding af civilt og militært ansatte.

Vi er præget af en uformel og humoristisk omgangstone og en kultur hvor vi vægter faglighed, samarbejde samt tryghed og lyst til sparring højt. Vi har et godt arbejdsklima, en uformel ledelsesstil og vi prioriterer videndeling og udveksling af erfaringer, hvilket bl.a. sker via vores daglige LEAN-tavlemøder.

Vi har til huse i Ballerup i moderne kontorbygninger med motionscenter, god kantine og vi er pt. fordelt på tre kontorer.
Om stillingen
Som HR-konsulent bliver du ansvarlig for dine egne rekrutteringer. Du rådgiver og vejleder Forsvarets chefer i alle rekrutteringens faser, hvilket vil sige, at du varetager dialogen med den ansættende chef, udarbejder stillingsopslag, klæder ansættende chef på til gennemførelse af samtaler, samt øvrig HR sagsbehandling i relation til rekrutteringen.

Du får også til opgave at gennemføre selvstændig HR-sagsbehandling, ligesom du løbende vil blive tilknyttet udviklingsprojekter, som du selvstændigt skal behandle i samarbejde med dine kollegaer på tværs af afdelingerne i vores organisation.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har en ambition om at blive statens bedste HR-organisation og som et led i det, arbejder vi på at udvikle digitale løsninger og effektivisere processer, der er til gavn for vores kunder. Derfor har vi igangsat en række HR-projekter, herunder et omfattende arbejde med LEAN og kortlæggelse af vores interne arbejdsprocesser. Dette vil også i større eller mindre grad berøre dit daglige virke i elementet.

Stillingen bestrides primært fra Ballerup og der er begrænset rejseaktivitet.
Om dig
Stillingen er Værnsfælles. Vi forventer, at du har gennemført VUT-I/L eller VUK og fra dit virke i operative stillinger har et indgående kendskab til dit værn.

Du har interesse for HR og personelforvaltning, og har kendskab til eller erfaring med Forsvarets nye HR-strategi. Du er en holdspiller, besidder en professionel fremtræden og kommunikerer sikkert både i skrift og tale.

Som person udvikler du dig i et miljø, hvor gode relationer skabes via videndeling, involvering, netværk, motivation, hjælp og støtte. Du trives med kontorarbejde og anvender IT let og ubesværet.

Har du erfaring med Captia og LEAN er det en fordel, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementlederen, major Søren Thomas de Seréne d'Acqueria Jensen på telefon +45 7281 9137.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Alexander Pii på telefon +45 7281 9670.

Ansøgningsfrist er den 18. november 2018. Samtaler forventes i uge 47.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Om Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS)
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag. FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

01.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent