Missionplanner

Sagsbehandler og militærassistent for forsvarschefen og viceforsvarschefen


Sagsbehandler og militærassistent for Forsvarschefen og Chefen for Forsvarsstaben

Har du stærke analytiske kompetencer i forhold til komplekse problemstillinger, har du en god strategisk forståelse, har du sans for både helheden og detaljen og er du klar til at tage ansvar?

Så kan du meget vel være den sagsbehandler, vi søger til at indgå i holdet omkring forsvarschefen og chefen for Forsvarsstaben!
Om os
Ledelsessekretariatet i Værnsfælles Forsvarskommando består af seks sektioner, hvor du som sagsbehandler og militærassistent vil arbejde i Adjudantursektionen.

Ledelsessekretariatets adjudantursektion har til opgave at levere direkte ledelsesstøtte til forsvarschefen og chefen for Forsvarsstaben. Det foregår i tæt koordination med stabene i Værnsfælles Forsvarskommando, andre myndigheder i Forsvaret og samarbejdspartnere i ind- og udland.

Arbejdet i Adjudantursektionen er meget omskifteligt, når det gælder opgaver, arbejdstid og tempo, og favner såvel konkrete faglige oplæg, som generel ledelsesstøtte og sparring. Det stiller både store krav til den enkelte medarbejders integritet, faglighed og personlighed og til sektionen som helhed.

Adjudantursektionen består af sektionschefen, tre militærassistenter, adjudanten for forsvarschefen, adjudanten for chefen for Forsvarsstaben, to chauffører, to sekretærer og en specialkonsulent, samt Kommandanten i Kastellet med tilhørende element.

Vi er således medarbejdere, der i kraft af vores arbejdsområder arbejder meget selvstændigt. Ikke desto mindre er forudsætningen for en succesfuld opgaveløsning, at der i høj grad er tale om et holdarbejde. Det kræver et uformelt arbejdsmiljø, vilje til at samarbejde, god kemi og ansvarsfølelse. Samlet set udgør vi det team, der er med til at skabe rammerne om forsvarschefens og chefen for Forsvarsstabens daglige virke. Sektionen vil indgå i Forsvarskommandoen i forbindelse med overgangen til nyordningen af Forsvaret pr. 1. januar 2019 med uændret opgaveløsning.
Om stillingen
Som sagsbehandler er din primære opgave, at støtte forsvarschefen og chefen for Forsvarsstaben i deres virke. Det er et væsentligt element at bidrage til håndtering af forsvarschefens og chefen for Forsvarsstabens strategiske udfordringer, løse større tværgående opgaver, forelægge beslutningsoplæg og efterfølgende sikre, at disse udmøntes. Du vil endvidere gennemføre koordination af sager og beslutningsoplæg, der ikke hensigtsmæssigt kan henføres til de øvrige stabe i Værnsfælles Forsvarskommando.

Foruden de ovenstående opgaver vil du periodevis virke som militærassistent, hvor du selvstændigt gennemfører planlægning, tilrettelæggelse og koordination i forhold til møde- og konferencevirksomhed. Du forbereder i denne forbindelse mødematerialer og er med til at udarbejde foredrag og taler for Forsvarets ledelse.

Stillingen er placeret i København, og der vil i et begrænset omfang være rejseaktivitet i ind- og udland.
Om dig
Vi forventer at du har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L) eller et tilsvarende udenlandsk kursus, ligesom din tidligere tjeneste skal have givet dig et bredt kendskab til Forsvaret.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og holde mange bolde i luften, men samtidig forstå betydningen af at være en del af et hold, der er afhængig af hinandens produkter og kvalitet. Opgaverne i sektionen løses ofte i et højt tempo og med korte deadlines, ligesom de har strategisk karakter og dermed vidtrækkende konsekvenser. Derfor skal du være en erfaren officer med meget gode evner i forhold til analyse, styring af opgaver på tværs af organisationen og med sans for detaljen og helheden. Samtidig forstår du at omsætte din stærke analytiske sans i form af gode formuleringsevner i skrift og tale på dansk og engelsk.

Det forventes, at du er ambitiøs, stærk analytisk, har strategisk flair, en høj grad af personlig integritet, autoritet og ansvarsfølelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til NATO Cosmic Top Secret og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Afhængig af kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle tillæg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ledelsessekretariatet, Chefen for Adjudantursektionen kommandørkaptajn Felix Ebbestad på tlf.: 72 81 11 11 eller major Henrik Skovhave, souschef på tlf.: 72 81 11 12.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Dennis Nordahl på tlf.: 32 66 53 88.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede officerer uanset alder køn, og religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Ansøgningsfristen er den 18. november 2018 og vi forventer at afholde samtaler i uge 48.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge dine seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Værnsfælles Forsvarskommando (VFK)
Værnsfælles Forsvarskommando ligger blandt andet i København og Karup og er en styrelse under Forsvarsministeriet. VFK er Danmarks overordnede militære kommandomyndighed for Forsvarets operative kapaciteter. Forsvarschefen er chef for Værnsfælles Forsvarskommando og har kommandoen over Hæren, Søværnet og Flyvevåbenet. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmens Kanal

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

01.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent