Civil karriere 2

Seniorsergent/Chefsergent til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole


Seniorsergent eller Chefsergent til Operativ Specialisering Sektion ved Beredskabsstyrelsen

Besidder du solide praktiske beredskabsfaglige kompetencer, er du innovativ, målrettet og brænder du for dine ideer og for at facilitere læring og specialviden for redningsberedskabets kommende ledere og instruktører?
Så er du måske den medarbejder, vi søger til at indgå i et eksperimentelt og innovativt miljø, hvor der arbejdes med realistiske scenarier, og hvor der er plads til at fordybe sig i detaljen.
Om os
Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole uddanner hvert år ca. 1.300 kursister og står i øvrigt til rådighed med beredskabsfaglig viden, erfaring og rådgivning overfor kommuner, politi og andre aktører inden for beredskabsområdet. Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole er en central spiller i uddannelsen af ledere og mellemledere til det samlede danske beredskab. Uddannelsesporteføljen falder indenfor det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet og andre myndigheder.
Om stillingen
Et spændende job som seniorsergent/chefsergent med mulighed for at præge udviklingen og samarbejdet ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole. Dine arbejdsopgaver er bl.a.:
• Kursusledelse på korte specialiserede kurser
• Lærer på de længerevarende kurser.
• Ansvarlig for udviklingen af kurser på specifikke specialiserede områder som Operativ Specialisering dækker over f.eks frigørelse, afstivning, reb, instruktørkurser mv. Ansvarsfordeling afklares jf. ansøge-rens kompetencer.
• Sagsbehandle og praksisdokumentere.
• Videreudvikle og undervise på de beredskabsfaglige uddannelser
• Deltage i beredskabsfaglige arbejdsgrupper og netværk
• Sikre anvendelsen af Beredskabsstyrelsens pædagogiske principper på skolens kursusaktiviteter
• Medvirke i udviklingen af det danske redningsberedskab.

Desuden tilbyder skolen gode muligheder for din personlige kompetenceudvikling.
Om dig
Du er enten uddannet seniorsergent eller chefsergent og har en relevant beredskabsfaglig uddannelse og ledelseserfaring. Der er i stillingen mulighed for udnævnelse til chefsergent, hvis uddannelseskravene til chefsergenter er opfyldt.

Du har gennemført en uddannelse på uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring, og opfylder de foreliggende kriterier for udnævnelse, herunder besidder et højt fagligt niveau og bred erfaring samt anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som seniorsergent.

Som medarbejder ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole besidder du en høj grad af faglighed samt evnen til at arbejde tværfagligt og projektorienteret, hvor udviklingsarbejdet tager afsæt i eksperimenterende og innovative læringsrum.

Vi søger derfor en medarbejder der
• Evner samarbejdet
• Optræder professionelt
• Brænder for at skabe resultater
• Tænker selvstændigt og ud af boksen
• Trives med at deltage i et tværfagligt samarbejde
• Har erfaring med og interesse for undervisning og pædagogik
• Udviser en høj grad af fleksibilitet i et åbent og fleksibelt miljø
• Har nogle års operativ erfaring.
• Har en sikker viden om og erfaring med beredskabsfaglige problemstillinger.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om et breds stillingsopslag for seniorsergenter og chefsergenter, så stillingens indhold justeres efter den valgte kandidat.

Stillingen kan være en seniorsergent eller chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhvert tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centraltforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om ny stillingen i Forsvarsministeriets koncern, skal forhandling om personligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested er i Tinglev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen og Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole, kan du henvende dig til uddannelseschef Lars Toldbod på telefon 51 64 72 99 (brs-ts-uddch@fiin.dk) eller Chef for Operativ Specialisering Jacob Egelund Bolwinkel på telefon 41 61 95 84 (brs-ts-oss01@fiin.dk).
Du kan læse mere om skolen på www.brs.dk/brts.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er torsdag den 15. november 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt lige efter ansøgningsfristen 2018.

Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg jobbet” nederst på denne side.

Forsvarsministeriets koncern er en manfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.
Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.
Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Tinglev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

15.11.2018

Indrykningsdato

01.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent