Missionplanner

Faglig koordinator til Policy- og Koordinationssektionen


Faglig koordinator til Policy- og Koordinationssektionen

Er du handlekraftig, udadvendt og ansvarsbevidst? Er du god til at holde mange bolde i luften og holde styr på frister? Brænder du for at arbejde med alle aspekter af HR og evner du at sætte kundens behov i centrum? Vil du være en del af en faglig stærk afdeling med høje ambitioner, højt humør og højt tempo? Ser du dig selv arbejde i et miljø med både civile og militære kollegaer? Har du mod på en udfordrende og travl hverdag med høje forventninger til dine samarbejdsevner og evner til formidling? Så er du måske netop den faglige koordinator, vi søger til Policy- og Koordinationselementet ved Rådgivningsafdelingen i Karup.
Om os
Rådgivningsafdelingen består af ca. 100 medarbejdere fordelt over hele landet. Afdelingen rummer en HR-Partnerstruktur, hvor HR-Partneren er fysisk placeret sammen med de kunder, de støtter, samt en tværgående Policy- og Koordinationssektion. Policy- og Koordinationselementet, hvor stillingen er placeret, er geografisk opdelt, således at en del er placeret geografisk tæt ved Værnsfælles Forsvarskommandos stabe i Karup, mens den resterende del er placeret sammen med Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup.
Om stillingen
Du bliver faglig koordinator for et dynamisk team af fagligt dygtige medarbejdere, hvor samarbejde, koordination og evnen til at arbejde tværfagligt er i højsædet.
Vi forventer, at du selvstændigt iværksætter løsning af opgaver inden for udstukne rammer, herunder foretager den nødvendige koordination med interne og eksterne interessenter.

Dine overordnede arbejdsopgaver vil være:

• Koordination af tværgående opgaver og taskere.
• Koordination af HR-Partnermøder.
• Rådgivning af HR-Partnere samt chefer og ledere på alle niveauer inden for HR-området.
• Faglig sparring med medarbejderne på tværs i teamet.
• Sikre en hurtig, professionel og løsningsorienteret sagsbehandling.
• Sikre fortsat fokus på udvikling af selvbetjeningsløsninger og digitaliseringsprojekter, der kan understøtte hele koncernen.
• Være med til at videreudvikle nye og effektive arbejdsgange i teamet.
• Håndtering af tungere sagsbehandling relateret til INTOPS området i tæt samarbejde med Bemanding Operationer, herunder opgaver af tværgående karakter og KTO-området mv.

Vi kan tilbyde dig:

• En arbejdsplads med tværfagligt fokus og afvekslende opgaver.
• En arbejdsplads med en åben og uformel omgangstone.
• Et spændende og udfordrende job med gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt.
• At blive en del af Rådgivningsafdelingen, hvor opgaverne løses i tæt samarbejde medarbejderne imellem og hvor kompetencer og viden udnyttes på tværs.

Der vil for den rette ansøger på sigt være mulighed for at præge stillingsindholdet i forhold til de kompetencer og kvalifikationer, som ansøgeren besidder. Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentligt.
Om dig
Vi forventer, at du:

• Har erfaring med eller interesse for både HR og faglig ledelse.
• Har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner.
• Kan omsætte komplekse HR-problemstillinger til kunderne samtidig med, at du evner at sætte dig ind i kundens behov og udfordringer.
• Kan samarbejde på mange forskellige niveauer og har blik for helheden.
• Kan se og formidle store linjer og rådgive om det konkrete.
• Kan bevare ro og overblik i pressede situationer.
• Kan omsætte de værdier, vi gerne vil være anerkendt for (løsningsorienterede, imødekommende, hurtige og professionelle) og det vi gerne vil være gode til (samskabelse, relationer, smidighed og fremsynethed) i det daglige arbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Dit faste tjenested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for Policy- og Koordinationssektionen, chefkonsulent Charlotte Ben Mabrouk, på telefon 32 66 59 52.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Martin Fyrstenberg, på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 18. november 2018, og vi forventer at gennemføre samtaler umiddelbart i forlængelse heraf.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2018. eller snarest muligt.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

01.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent