Missionplanner

Uddannelsesofficer til Forsvarets Sprogskole ved Forsvarsakademiet


Uddannelsesofficer til Forsvarets Sprogskole ved Forsvarsakademiet

Trives du med uddannelsesplanlægning? Kan du holde mange bolde i luften og koordinere med mange forskellige aktører på samme tid? Og er du klar til at være rollemodel for sprogofficerskadetterne? Hvis ja, så søg stillingen som uddannelsesofficer og assisterende holdfører ved Forsvarets Sprogskole.

Om os
Forsvarets Sprogskole ved Forsvarsakademiet (FSS) er ansvarlig for uddannelsen af sprogofficerer i arabisk, russisk og dari. Uddannelsen kombinerer sprog, kulturfag og militære fag og er karakteriseret ved et særdeles intensivt læringsmiljø. Efter uddannelsen løser sprogofficererne opgaver som tolke og kulturvejledere i Forsvarets internationale missioner samt støtter i den nationale struktur som reserveofficerer.

Forsvarets Sprogskole er en militær institution, og består af 26 medarbejdere fordelt på sproglærere, lærere og militært ansatte. Udover sprogofficersuddannelsen, uddanner skolen også civile militærtolke samt uddanner Forsvarets officerer i engelsk. Derudover støtter skolen resten af Forsvaret med en række af opgaver, hvor sprogofficerernes kompetencer bringes i spil, ligesom vi har ansvaret for at klargøre og udsende sprogofficerer og civile militærtolke til internationale opgaver.

Vi har ofte travlt, og vi stiller høje krav til vore omgivelser, derfor er det også et krav, at vi selv løser vores mange planlægningsopgaver og administrative opgaver hurtigt og præcist.
Om stillingen
Som ansat hos Forsvarets Sprogskole med ansvar for planlægning af sprogofficersuddannelsen bliver du en del af et team på tre officerer på Svanemøllens Kaserne i København. Arbejdstiderne er stabile og vil som udgangspunkt være placeret i almindelig daglig arbejdstid. Du må forvente ca. 3 ugers rejseaktivitet og ca. 20 øvelsesdøgn om året.

Dine hovedopgaver som uddannelsesofficer er planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af den to-årige grundlæggende sprogofficersuddannelse, som vi indkalder 3 sprogretninger til årligt. Herudover skal du virke som assisterende holdfører. Eftersom uddannelsesdagene er lange, vil du og holdføreren reelt skulle dele en række opgaver mellem jer, fx morgenappel, diverse lektioner, skydebanedage og øvelsesaktiviteter.

Derudover skal du støtte den fortsatte udvikling af studieordningen for sprogofficersuddannelsen.

Din stilling indebærer en betydelig grad af koordination med og mellem FSS sektioner, Forsvarsakademiets stab og øvrige institutter samt en række eksterne militære og civile partnere. Hertil kommer planlægning og gennemførelse af kadetternes rejser m.m.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant, gerne ny i graden eller premierløjtnant, som er meget tæt på afslutningen af de nødvendige videreuddannelseskurser.

Vi er særligt interesserede i dine kompetencer inden for uddannelsesplanlægning og tilrettelæggelse, og derfor er det ønskeligt, at du har erfaring som næstkommanderende eller uddannelsesstøtteofficer i en underafdeling.

Vi ser meget gerne, at du har erfaring fra internationale operationer, og det vil være en fordel, hvis du tidligere har samarbejdet med sprogofficerer.

Du skal gennem din personlige fremtræden være med til at præge kadetterne ved Sprogofficersskolen til at udvise den holdning og de færdigheder, der forventes af en officer.

Du skal desuden have interesse for de pædagogiske og læringsmæssige tilgange, som Forsvarsakademiet og FSS anvender, så du kan bidrage til udviklingen af Sprogofficersskolens pædagogik m.v.

Du vil løbende have kontakt med rigtigt mange mennesker - både civile og militære - og du skal kunne håndtere, at der ofte er mange opgaver på en gang, som kræver din opmærksomhed. Derfor er det afgørende, at du er samarbejdsorienteret, stabil, effektiv og selvstændig. Du skal have overblik og i øvrigt være klar over, at du ikke vil vinde alle "kampe".

Du kan forvente et afvekslende arbejde med høj grad af frihed i opgaveløsningen, og at du bliver en vigtig del af en livlig og glad arbejdsplads med en uformel omgangstone.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er en fast stilling med fast tjenestested ved Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne.

Hvis du er premierløjtnant og er i gang med at gennemføre VUK eller anden relevant uddannelse, kan du ansættes i stillingen som premierløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er den 19. november 2018, og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse den 1. januar 2019.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte holdfører KN Anders W. Kjelgaard på telefon 21 42 32 10 eller Leder af Sprogofficersuddannelsen, MJ Peter Sparholt på telefon 41 10 66 74.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsakademiet
Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at forsvarets chefer kan kæmpe og vinde i morgendagens konflikter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.11.2018

Indrykningsdato

31.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent