Missionplanner

Helhedsorienterede og analytisk stærke sagsbehandlere til Porteføljekontoret


Helhedsorienterede og analytisk stærke sagsbehandlere til Porteføljekontoret

Trives du med at give bidrag til strategiske beslutninger og med en stor berøringsflade internt og eksternt? Har du evner til og interesse for at håndtere materielkapacitetsplanlægning og styring af materielanskaffelsesprojekter? Så er du måske vores nye kollega i Porteføljekontoret. Vi søger to dedikerede og udviklingsorienterede medarbejdere til to udfordrende og selvstændige stillinger som sagsbehandlere.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anskaffer, vedligeholder og bortskaffer materiel og it for Forsvarsministeriets koncern. Vi har mere end 200 materiel-, forretningsudviklings- og it projekter i vores portefølje samt berøringsflader til hele koncernen.

Porteføljestyring er rygraden i FMI materielprocesser og vi bliver til stadighed dygtigere og hurtigere, og har derfor som ambition, at vi kan levere det rette materiel og it til vores soldater, til tiden, og ikke mindst til rette pris og kvalitet.

Porteføljekontoret er overordnet ansvarlig for FMI portefølje (alle projekter og programmer) og styringen heraf. Dette indebærer definition, prioritering, analyse og rapportering af FMI portefølje samt udarbejdelse af den overordnede porteføljeplan og iværksættelse af opfølgning på programmer, projekter og tværgående initiativer i FMI.

Porteføljekontoret er tillige ansvarlig for, i tæt koordination med Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando, at udarbejde de langsigtede kapacitetsplaner for materiel (de 15 årige investerings- og anskaffelsesplaner) og it samt FMI materielstatusrapportering og statusrapportering til Forsvarsministeriet vedrørende informatikområdet. Herudover er Porteføljekontoret ansvarlig for facilitering af forligsimplementeringen i FMI.
Om stillingen
Som ansat i Porteføljekontoret vil du arbejde direkte i hjertet af FMI forretning og organisation.

Stillingsindholdet i de to stillinger udspringer af den samme fællesmængde, men ansvar og kompleksitet i sagsbehandlingen har forskellig dybde og er det, der adskiller de to stillinger.

Du vil indgå i et team, der har fokus på udvikling og udarbejdelse af kapacitetsplaner. I din hverdag vil du skulle opbygge og vedligeholde en tæt dialog og koordination med de enkelte projektledere og styregruppeformænd internt i FMI samt eksternt til sagsbehandlere i Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando. Du skal udarbejde strategiske projektvurderinger, forberede beslutningsoplæg, briefinger og håndakter til FMI øverste ledelse.

Du skal ligeledes bidrage til definition, prioritering, analyse og rapportering af FMI portefølje samt input til udarbejdelse af Porteføljeplan. I den forbindelse bliver du subject matter ekspert indenfor porteføljestyring og vil i den rolle rådgive og sparre med styregrupper omkring de igangværende og fremtidige projekter i FMI.

Du bliver primær sagsbehandler i forhold til FMI materielstatusrapportering, der skaber grundlag for Forsvarsministeriets rapportering til Finansudvalget. I denne rolle skal du sparre med kapacitetscentrene i FMI og forestå koordinationen med Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando.

Kompleksiteten og fagligheden i disse stillinger gør, at du med den rette indsats får stor indsigt i Forsvarets materielanskaffelser og drift på såvel praktisk som et strategisk niveau. Stillingen giver derfor gode muligheder for personlig og faglig udvikling i en spændende hverdag.
Om dig
Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau, eller du er officer og har gennemført Videreuddannelsestrin I/II eller tilsvarende. Stillingsindholdet vil blive justeret til, så det passer til din uddannelsesbaggrund.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra en lignende stilling på styrelses- eller ministerieniveau.

Du er udviklings- og helhedsorienteret og formår at opbygge og vedligeholde et omfattende fagligt netværk på tværs af værn, myndigheder og niveau. Du har en tillidsvækkende og inkluderende tilgang til din opgaveløsning.

Du indgår naturligt i et team og viser samtidig selvstændighed i din opgaveløsning. Du er robust og rolig og evner at trives i en hverdag, hvor opgaver og prioriteringer hurtigt kan skifte. Du har en fleksibel tilgang til dine rammer og opgaver.

Din personlighed er imødekommende, din tilgang er helhedsorienteret og din faglighed bygger bl.a. på stærke analytiske evner. Du vil være hjulpet af, at vide noget om porteføljestyring og PRINCE2 og ellers sørger vi for, at du kommer til det.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Carsten Hasenfuss på telefon 25 60 05 68.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 14. november 2018. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbstyrelse

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

14.11.2018

Indrykningsdato

31.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent