Hæren 06

To forsyningshjælpere (korporal) til Hærkommandoens Materielelement


To forsyningshjælpere (korporal) til Hærkommandoens Materielelement

Ønsker du et job i et miljø med et dynamisk og varierende opgavekompleks i relation til styring og controlling af Hærens materiel? Så er du måske en af de to korporaler som Materielelementet i Hærkommandoens stab søger.
Om os
Du skal indgå i Materielelementet ved Hærkommandoens stab. Materielelementet varetager bl.a. styring, disponering, forvaltning og controlling af Hærens materiel til styrkeproduktion og styrkeindsættelse.

Vi arbejder med normering, fordeling, forvaltning og drift af Hærens materiel i snævert samarbejde med Hærens myndigheder og enheder samt øvrige stabe under Forsvarskommandoen. Du vil indgå i et element, hvor der generelt er mange samtidige opgaver med korte svarfrister. Der må således til tider forventes et vist arbejdspres, hvor din evne til hurtigt og kvalitativt at bidrage til opgaveløsningen er væsentlig.

Vi er et element med motiverede medarbejdere med et højt specialiseret fagligt niveau og med en ganske bred opgaveportefølje, hvor medarbejderne skal forvente at blive udfordret bredt indenfor mange fagområder. Kvalitet samt rettidighed er nøgleordene for den daglige arbejdsgang i elementet. Til gengæld hersker der en høj grad af frihed under ansvar med mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Dit virke gennemføres integreret med Hærkommandoens G4 og i tæt dialog med øvrige sektioner i Hærkommandoen og øvrige værnskommandoer samt ikke mindst Hærens myndigheder og enheder.
Om stillingen
Stillingen er nyoprettet, og du vil dermed selv få indflydelse på din opgaveløsning og udvikling af rutiner i forhold til Materielelementets ansvar og samlede opgaveløsning.
De primære opgaver vil være at bidrage til gennemførelse af styring og controlling af Hærens myndighedsbeholdninger og normeringer, justering og validering af styklister og STAMDATA i DeMars samt støtte med tilvejebringelse af rapporter og ledelsesinformation.
Derudover vil du lejlighedsvis kunne få til opgave at skulle bidrage med data til stabsarbejder og andre specifikke opgaver, deltage i kontaktbesøg ved Hærens myndigheder og enheder, ligesom du lejlighedsvis vil kunne få til opgave at støtte gennemførelse af undervisning for logistisk personel i Hærens enheder. Endeligt vil du generelt skulle bidrage til elementets og sektionens øvrige forefaldende opgaver af administrativ og praktisk art.

Materielelementet er ansvarlig for drift af Hærens materiel, hvilket sker i tæt koordination med 3. Vedligeholdelsesbataljon, Forsvarets Hovedværksteder og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Som medarbejder i Materielelementet vil du få en stor kontaktflade med Hærens myndigheder og enheder.

Vigtige delelementer i dagligdagen vil være selvstændigt at gennemføre og udvikle rutiner, herunder at bringe nye ideer i spil og omsætte dem til konkrete resultater.
Som en del af en gruppe dedikerede medarbejdere, der hver især er specialister på deres område, er du underlagt en elementleder, der er major og placeret i Karup.

Stillingen vil give dig gode muligheder for at planlægge din egen arbejdstid, ligesom omfanget af længerevarende rejseaktivitet er begrænset.
Om dig
Du er uddannet korporal og har evnen og viljen til at dygtiggøre dig indenfor forsyningstjenesten. Du forventes at have stor erfaring fra tidligere tjeneste som forsyning- logistik- eller depothjælper i Hæren ved en underafdeling og gerne bataljon eller niveau III myndighed. Du har et højt materielfagligt niveau inden for anvendelse af DeMars SAP (ECC) i særdeleshed indenfor MM (myndigheds- og lagerbeholdning) og gerne inden for PM (vedligeholdelse).

Du kan samarbejde i projektorganisationer på tværs og på flere niveauer, og du kan arbejde loyalt i forhold til direktiver og trufne beslutninger. Du er meget samarbejdsorienteret og har en struktureret tilgang til din opgaveløsning baseret på et helhedssyn. Du er samtidig fleksibel, omstillingsberedt og vigtigst af alt, så er materiel og logistikområdet det, du brænder for.

Det er ønskeligt, at du kommunikerer klart skriftligt såvel som mundtligt samt generelt besidder meget gode IT-færdigheder og gode analytiske anlæg.

Er du en erfaren overkonstabel, kan du ansættes på en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af korporalsuddannelsen. Udnævnelse til korporal kan finde sted derefter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for forhandling af tillæg.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved Hærkommandoen stab og med fast tjenestested i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægningssektionen; oberstløjtnant Michael A. Villumsen på tlf.: 72 81 17 72, eller chefsergent Svend O. Nygaard på tlf.: 72 81 17 83.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 13. november 2018, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter. Ansøgning sendes via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Hærkommandoen (HKO):
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

13.11.2018

Indrykningsdato

31.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent