Hæren 06

Sagsbehandler til Hærkommandoens Materielelement


Sagsbehandler til Hærkommandoens Materielelement, Vordingborg

Ønsker du et job i et miljø med et dynamisk og varierende opgavekompleks i relation til planlægning og styring af Hærens materiel? Så er du måske den seniorsergent som Materielelementet i Hærkommandoens stab søger.
Om os
Du skal indgå i Materielelementet ved Hærkommandoens stab. Materielelementet varetager bl.a. styring, disponering, forvaltning og controlling af Hærens materiel til styrkeproduktion og styrkeindsættelse.

Vi arbejder med normering, fordeling, forvaltning og drift af Hærens materiel i snævert samarbejde med Hærens myndigheder og øvrige stabe under Forsvarskommandoen.
Du vil indgå i et element, hvor der generelt er mange samtidige opgaver med korte svarfrister. Der må således forventes et vist arbejdspres, hvor din evne til hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder er væsentlig.

Vi er et element med motiverede medarbejdere med et højt specialiseret fagligt niveau og med en ganske bred opgaveportefølje, hvor medarbejderne skal forvente at blive udfordret bredt indenfor mange fagområder. Kvalitet samt rettidighed er nøgleordene for den daglige arbejdsgang i elementet. Til gengæld hersker der en høj grad af frihed under ansvar med mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Dit virke gennemføres integreret med Hærkommandoens G4 og i tæt dialog med øvrige sektioner i Hærkommandoen og øvrige værnskommandoer samt ikke mindst Hærens myndigheder og enheder.
Om stillingen
Med stillingens geografiske placering i Vordingborg er den primære opgave som Hærkommandoens medarbejder at opbygge og bevare nærhedsprincippet samt lokalt kendskab til enheder i garnisonen og bidrage til koordinationen af det materielmæssige område på tværs af enhederne. Derudover vil du få til opgave at deltage i stabsarbejder og processer, der sikrer, at Hærens materiel er normeret og fordelt på den mest hensigtsmæssige måde, det vil sige i balance med strukturens behov, opgavers prioritering og Hærens samlede materielbeholdning.

Materielelementet er ansvarlig for drift af Hærens materiel, hvilket sker i tæt koordination med 3. Vedligeholdelsesbataljon, Forsvarets Hovedværksteder og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Du vil generelt varetage opgaveløsningen i tæt samarbejde med Hærens myndigheder, hvilket bl.a. omfatter logistiske koordinationsmøder, uddannelse af logistisk personel samt kontaktbesøg ved Hærens myndigheder og enheder. Du vil ligeledes deltage i fordeling og forvaltning af Hærens materiel i national såvel som i international struktur. Du vil således være placeret helt centralt i håndtering af Hærens samlede logistiske virksomhed med fokus på Hærens enheder i Vordingborg Garnison.

Vigtige delelementer i dagligdagen vil være stabsarbejde og behandling af forskellige problemstillinger samt at bringe nye ideer i spil og omsætte konkret sagsbehandling og stabsarbejde til opstillingsgrundlag, sagsoplæg og briefinger.

Du vil være i kontinuerlig tæt dialog med Hærens myndigheder og enheder vedrørende fordeling og drift af myndighedens materiel.
Som en del af en gruppe dedikerede medarbejdere, der hver især er specialister på deres område, er du underlagt en elementleder, der er major og placeret i Karup.

Stillingen vil give dig gode muligheder for at planlægge din egen arbejdstid, ligesom omfanget af længerevarende rejseaktivitet er begrænset. Der vil være behov for tjenesterejser til Karup i et endnu ikke endeligt fastlagt omfang.
Om dig
Du kommunikerer klart skriftligt såvel som mundtligt. Du forventes at have erfaring fra tidligere tjeneste som Logistikbefalingsmand / Materielbefalingsmand i Hæren ved enten bataljon eller niveau III myndighed og måske fra en niveau II myndighed. Du kan indgå i et fagligt teknisk team som sagsbehandler med gode egenskaber indenfor planlægning og styring af pålagte opgaver, hvorfor gode analytiske egenskaber er en forudsætning.

Du har ligeledes et højt materielfagligt niveau inden for anvendelse af DeMars SAP (ECC) i særdeleshed indenfor MM (myndigheds- og lagerbeholdning) samt PM (vedligeholdelse). Du kan samarbejde i projektorganisationer på tværs og på flere niveauer, og du kan træffe de nødvendige og effektive beslutninger. Du er meget samarbejdsorienteret og har en struktureret tilgang til din opgaveløsning baseret på et helhedssyn. Du er samtidig fleksibel, omstillingsberedt og vigtigst af alt, så er materiel og logistikområdet det, du brænder for.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en stilling med tjeneste ved Hærkommandoens stab og med fast tjenestested i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægningssektionen, oberstløjtnant Michael A. Villumsen på tlf.: 72 81 17 72, eller major; Palle W. Rokkedahl på tlf.: 72 81 17 82.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 13. novmeber 2018, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter. Ansøgning sendes via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Hærkommandoen (HKO):
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

13.11.2018

Indrykningsdato

31.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent