Missionplanner

SAP HR superbruger der skaber sammenhæng i HR løsninger


SAP HR superbruger der skaber sammenhæng i HR løsninger

Har du stærk indsigt i DeMars (SAP) HR processer og opsætning fra en baggrund som eksempelvis administrationsbefalingsmand, kontorfuldmægtig eller lignende? Er du samtidigt motiveret for at arbejde med procesoptimering og vil du være med til at nytænke den digitale understøttelse af HR processer med udgangspunkt i Forsvarets ansattes behov? Kan du gennemføre og formidle forandringer på en motiverende måde, og forstår du at inddrage både forretning, IT og samarbejdspartnere? Så er det dig, vi søger til at indgå i et dygtigt og erfarent team, der til dagligt arbejder med at tilbyde intuitive løsninger til Forsvarets ansatte og sikre en stærk HR understøttelse baseret på data fra DeMars.
Om os
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har stort fokus på at optimere og digitalisere processer, og afdelingen for Processer og Digitalisering (PD) står i spidsen for indsatsen.

PD er fra 1. januar 2019 organiseret i 3 sektioner, som arbejder med processer, digitale løsninger, ERP (SAP), uddannelse, forandringsledelse, teknologiafprøvning, digital governance og projekt, koordination og portefølje.

Vi udgør ca. 30 medarbejdere, heraf en afdelingschef og snart tre sektionschefer, og referer til FPS vicedirektør.
Om stillingen
Stillingen er placeret i SAP HR udvikling og support sektionen i PD. Stillingen indeholder opgaver indenfor både drift, udvikling og HR service, hvilket stiller krav til høj faglighed og omstillingsparathed. Opgaverne løses i samarbejde med fagligt stærke kollegaer, i projekter og i direkte kontakt med kunderne. Det stiller krav til beslutningsevne, samarbejdsevne og selvledelse. Opgaverne i stillingen omfatter blandt andet ansvar for nedenstående områder:

Drift og procesoptimering:
- Håndtering af brugerhenvendelser omkring DeMars HR opsætning og anvendelse.
- Dialog med interne og eksterne samarbejdspartnere omkring træk og analyse af data.
- Bidrage til forvaltning af DeMars anvendelse på HR området.
- Optimering af eksisterende processer og anvendelse af DeMars.

Udvikling:
- Indgå i dialog med slutbrugere i Forsvaret, internt i FPS og eksternt i andre myndigheder omkring behov og udvikling af ny praksis.
- Kortlægning af eksisterende end-to-end processer med fokus på at effektivisere og optimere på tid, kvalitet og brugeroplevelse.
- Forberedelse af processer frem til berigelse med nye teknologier, såsom automatisering, med fokus på at sætte den mest effektive løsning i drift.
- Samarbejde med resten af afdelingen for at digitalisere og automatisere, og forberede procesdiagrammer, brugerrejser, test cases mv.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt seniorsergent, eller at du har en kontoruddannelse suppleret med fire fag fra akademiuddannelsen eller tilsvarende. Stillingen kan bestættes af en erfaren oversergent eller overassistent på en uddannelsesaftale, med henblik på at blive udnævnt til seniorsergent eller kontorfuldmægtig.

Du kan have mange forskellige baggrunde for at lykkes i stillingen, men det er væsentligt, at du har erfaring med at træffe beslutninger og kan indgå i en selvstændig dialog med andre på en faglig stærk og kompetent måde. Du kan for eksempel have din indsigt og viden fra rollen personaleadministration på befalingsmandsniveau eller som kontorfuldmægtig med speciale i SAP/DeMars og HR, men det vigtigste er, at du kan balancere mellem den daglige optimering og vedligehold af systemet og din rolle som ekspert i projekter og udvikling.

Du har indsigt i HR processer og kan koble dem til processerne i DeMars (SAP). Du har ideer til hvordan HR processer kan optimeres, og du motiveres af at arbejde tæt sammen med kollegaer, brugerne og IT. Begreber som objekter og infotyper er ikke fremmede for dig, og du kan skabe sammenhæng mellem forretning og system.

For at lykkes i stillingen skal du trives med en alsidig rolle, hvor du både indgår i opgaver og projekter som den faglige ekspert inden for SAP HR, mens du i andre situationer på egen hånd støtter og vejleder kunder/brugere og træffer beslutning om den faktiske løsning og formidler ændringsønsker til IT. Det er vigtigt, at du kan se i helheder, og er nysgerrig på hvordan man kan optimere samspillet mellem forskellige digitale løsninger på en fremtidssikret måde der samtidig sikrer, at driften på den korte bane er stabil.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Mads Jakobsen fra PD på telefon 72 81 91 12 eller mail FPS-PD-SUS03@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er torsdag den 15. november 2018. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS)
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.

Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.11.2018

Indrykningsdato

31.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent