Missionplanner

Chef for anskaffelse af håndvåben til Forsvaret


Chef for anskaffelse af håndvåben til Forsvaret

Vil du være ansvarlig chef for anskaffelse af håndvåben til hele Forsvaret?
Evner du at håndtere ledelse af specialister, og er du klar til en hverdag med mange beslutninger?
Om os
Kapacitetsansvarlig Land (KALA) anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel med udgangspunkt i en sammenhængende operativ, logistisk, teknisk og økonomisk argumentation, som er tilpasset det til enhver tid gældende taktiske, operative, strategiske og politiske behov.

Våbensektionen er en del af KALA og har den overordnede opgave at anskaffe, vedligeholde, genforsyne og bortskaffe materielgenstande inden for håndvåben og skydebaner til hele Forsvaret.
Dette sker naturligvis i tæt koordination med de operative kapaciteter, kunderne, og under hensynstagen til en optimal anvendelse af de rådige ressourcer.

Sektionen består af 11 medarbejdere: Dig selv, en næstkommanderende og otte tekniske sagsbehandlere med hver deres område samt en projektleder. Medarbejderne er en blanding af civile og militære, og de er hver især ekspert inden for deres område.

Sektionen er præget af en fri og uformel omgangstone med respekt for den enkelte kollega og med plads til smil i en travl hverdag.
Om stillingen
Din hovedopgave er, gennem medarbejderne at varetage kapacitetsansvaret fra vugge til grav, hvilket vil sige hele anskaffelsesprocessen, driften og udfasningen.

Derudover har du ansvaret for at bidrage til langtidsplanlægning (materielkapacitetsplanen), holde kontakt med leverandørerne og deltage i relevante internationale fora.

Du har som chef for sektionen ligeledes ansvaret for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning inden for ansvarsområdet.
Om dig
Vi forventer, at du er officer og har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere eller anden tilsvarende uddannelse.

Du har baggrund i Hæren med et godt kendskab til de operative opgaver som Hæren løser både nationalt og internationalt. Du har stærke analytiske evner, solid erfaring med personaleledelse af vidensmedarbejdere samt er god til at opbygge relationer på tværs af fagskel og funktionsniveau.

Derudover behersker du både dansk og engelsk til forhandlingsniveau og er god til at kommunikere på skrift og i tale.

Endvidere skal du have en god forståelse for tal og økonomi.

Engelsk på niveau 3-3-3-3.

Det vil være muligt at gennemgå funktionsrelevante kurser, men et kendskab til SAP, PRINCE2, LEAN og CAPTIA vil være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OL Tage Byrnak på telefon +45 25 60 05 65 eller via mail på FMI-LA-CHW@FIIN.DK.

Spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Martin Robert Fyrstenberg på telefon +45 72 81 91 76.

Ansøgningsfristen er den 25. november 2018. Vi forventer at afholde samtaler snarest derefter.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

31.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent