Missionplanner

Sagsbehandler Materiel, Etablissement og vedligeholdelse ved AKO (Genopslag)


Sagsbehandler Materiel, Etablissement og vedligeholdelse ved Arktisk Kommando i

Har du lyst til at prøve kræfter med en udfordrende stilling i en kommando med internationalt fokus, så søg stillingen som sagsbehandler på materiel, etablissement og vedligeholdelse ved Arktisk Kommando. De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af den internationale fokus på udviklingen i den arktiske region, der kun kan forventes at øges indenfor de næste år.
Om os
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Hovedopgaven for Arktisk Kommando er til daglig overvågning samt suverænitetshævdelse. Desuden løses en lang række øvrige opgaver som eksempelvis eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Året rundt har Arktisk Kommando indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol. Kommandoen kan desuden forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Arktisk Kommando har desuden et tæt samarbejde med de statslige/ militære myndigheder i nabolandene til Grønland, hvilket helt naturligt kræver en Combined/Joint tilgang til opgaverne.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 50 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg.
Om stillingen
Den samlede opgaveportefølje i J4 ved Arktisk Kommando spænder over områderne operativ logistik, materiel og etablissementsforvaltning samt vedligeholdelse, normering og forsyningstjeneste.

J4 varetager kommandoens overordnede opgaver på de faglige områder, herunder udgiver supplerende bestemmelser og retningslinjer for den faglige tjeneste. J4 prioriterer og koordinerer den faglige opgaveløsning under Arktisk Kommando i samarbejde med relevante enheder og myndigheder. J4 bidrager videre inden for respektive fagområder til indholdet af Arktisk Kommandos handlingsprogram og overordnede planlægning.

Vi søger en officer med en solid erfaring i stabstjeneste samt et godt kendskab til Arktis med de særlige forhold, der gør sig gældende i relation til arktisk logistik samt planlægning på Niveau I eller II.
Stillingen er placeret i Nuuk, og du bliver i J4 overordnet ansvarlig for materiel og vedligeholdelse i hele Arktisk Kommandos myndighedsområde i forbindelse med løsning af Arktisk Kommandos opgaver. Derudover skal du varetage de etablissementsmæssige arbejdsopgaver forventeligt indtil primo januar 2019, hvorefter hovedparten af dette område forventes varetaget af et nyt partnerelement ved Arktisk Kommando.
Hertil kommer den generelle sagsbehandling indenfor de logistiske sagsområder. Du vil have en tæt kontakt til stabens øvrige medarbejdere, underlagte enheder, øvrige stabe inden for Værnsfælles Forsvarskommando samt faglige styrelser under Forsvarsministeriet.
Herudover kommer opgaver, der vil blive nærmere fastlagt under hensyntagen til dine kvalifikationer og den løbende prioritering. Afhængig af kvalifikationer vil du lejlighedsvis kunne indgå i en vagttørn som stabsvagt eller som logistisk beredskabsvagt i tilknytning til kommandoens Joint Operations Centre, der løser en lang række opgaver af både militær og kystvagtsmæssig karakter.
Samlet set rummer stillingen et rigtigt spændende indhold med stor grad af frihed og ansvar i opgaveløsningen. Herunder må du i et vist omfang forvente rejseaktivitet til Forsvarets arktiske stationer i forbindelse med projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet.

Fælles for alle dine opgaver er, at de kræver overblik og omstillingsparathed. Du skal være god til at samarbejde samt skabe relationer på alle niveauer både internt i Arktisk Kommando, Værnsfælles Forsvarskommando, styrelser og myndigheder under Forsvarsministeriet. Du vil få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere og chefer.

Du vil opleve, at du får stor indflydelse på ikke blot Arktisk Kommandos operative aktiviteter, men også på udviklingen i Arktis. Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter!
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) med teknisk baggrund og gerne med erfaring fra et værnsfælles miljø og tidligere tjeneste i det arktiske område.

Du er eller skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT. Du er god til at arbejde selvstændigt og trives ved at arbejde i en hverdag, der ofte kan være meget hektisk.

Fra din tidligere tjeneste kender du detaljens betydning i sagsbehandling, ligesom du har en god portion ledelseserfaring og gerne erfaring med sagsbehandling.
Som person er du udadvendt og ved, at relationer skaber resultater. Du formår at bevare overblikket over såvel mange som komplekse opgaver, og du trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, hvor fleksibilitet, fornyelse og kvalitet til tiden er i centrum. Du er analytisk, og du arbejder struktureret. Du kommunikerer tydeligt, og du har ambitioner om egen udvikling
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på 2 år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er den 2. december 2018. Vi forventer at gennemføre samtaler løbende evt. også inden ansøgningsfristens udløb. Samtalerne forventes at foregå via VTC. Stillingen ønskes besat senest den 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Chef J4, orlogskaptajn Søren Halkier Christensen, VFK-A-CHJ4@mil.dk, tlf. +299 36 40 04 eller orlogskaptajn Heine Frank Vigan Andersen, VFK-A-J4-04@mil.dk, tlf. +299 36 40 40.

Om specifikke grønlandske forhold kan du ringe til HR-partner MJ Allan Hermansen på tlf. +299491104 eller skrive til FPS-RA-MA01@mil.dk

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Grønland er 4 timer (bagud).

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Arktisk Kommando (AKO) er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Arktis. AKO refererer direkte til forsvarschefen. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder og tilsvarende luftrum.
Hovedopgaven for AKO er det militære forsvar af Grønland og Færøerne samt overvågning og suverænitetshævdelse. Desuden løses en lang række andre opgaver, såsom eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, forureningsbekæmpelse, fiskeriinspektion, isbrydning og nødvendige støtteopgaver for det civile samfund.
AKO har hovedkvarter i Nuuk. Vi har et forbindelseselement i Tórshavn på Færøerne og en forbindelsesofficer på Thule Air Base i Nordvestgrønland. Herudover har vi bemanding i Kangerlussuaq, i Grønnedal, på Station Nord, på Station Mestersvig samt på Flyvestation Aalborg.
AKO samarbejder i stigende grad med de øvrige arktiske nationer herunder særligt med Island, Canada, Norge og USA. Indenfor Rigsfællesskabet udgør Grønlands Selvstyre, Færøernes Hjemmestyre, Rigsombuddene, Grønlands og Færøernes Politi vigtige samarbejdspartnere.
AKO operationsområde strækker sig fra farvandet omkring Færøerne i øst til Grønlandshavet og det Arktiske hav i nord, over Danmarksstrædet og Irmingerhavet øst for Grønland til Davidsstrædet og Baffin Bugten mellem Canada og Nordvestgrønland. Klimaet er barskt og de geografiske afstande er enorme i et operationsområde, der er helt eller delvist er uden infrastruktur.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Grønland U kommune

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.12.2018

Indrykningsdato

31.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent