Søværnet 04

Seniorsergent til Planlægningselementet (genopslag)


Seniorsergent til Planlægningselementet ved Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (genopslag)

Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) Nordjylland søger en seniorsergent (SSG) med hovedfunktion inden for Planlægning
Om os
Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) Nordjylland søger en seniorsergent (SSG) med hovedfunktion inden for Planlægning.

I forbindelse med implementering af forsvarsforlig 2018-2023 vil Center for Sergent og Maritim uddannelse og Center for Skibssikkerhed blive lagt sammen til CMS og organisatorisk overgå fra Søværnets Skole til 1. Eskadre med virkning fra 1. januar 2019. CMS er placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 60 medarbejdere.

CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed. Fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til personel i søværnet. De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo eller Hvims, eller i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold, f.eks skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) ogf Chemical Trainer Unit (CTU). For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder såvel som CMS bidrager med seariders til understøttelse af Danish Operational Seatraining (DOST).

Om stillingen
Som SSG i Planlægningselementet, vil dine daglige arbejdsopgaver primært omfatte planlægning, sagsbehandling og kursusadministration.
Du vil både arbejde selvstændigt med planlægningen, men også løbende være i dialog med kollegaerne i Planlægningselementet, CMS ledelse, elementlederne samt SVN operative enheder og myndigheder, når aktiviteter skal planlægges og koordineres. Stillingen referer til lederen af planlægningselementet (M231).
Stillingen har stor indflydelse på CMS ressourceforbrug, hvilket sætter krav til god koordinering og rettidigt omhu.
Afhængigt af dit tidligere tjenesteforløb, vil der være mulighed for, at du indgår i undervisningen, da der i spidsbelastningsperioder kan være behov for at trække på alt disponibelt personel.
Stillingen er geografisk placeret i Bangsbo (Frederikshavn/Nordjylland).
Om dig
Du skal kunne fungere selvstændigt, men også kunne arbejde som del af et hold. Du skal have en naturlig interesse inden for planlægning og sagsbehandling, og det vil være en fordel, hvis du har erfaringer inden for Demars med arrangementsstyring.
Du er i stand til at formulere dig både i skrift og tale. Du kan tænke og arbejde struktureret såvel lang- og kortsigtet og bevare overblikket uden at overse detaljer, som er afgørende for helheden.
Det er yderligere ønskeligt at du er kontoruddannet, men har du ikke den uddannelse skal du ikke lade dig skræmme, det kan være det netop er dig, vi kan bruge.
Du har sejlende erfaring fra Søværnet og gerne fra enheder, som har været igennem DOST.
Stillingen henvender sig primært til SSG fra SVN, men har du rang af OS og har stor erfaring med planlægning, er der også potentiale for dig i stillingen.
Er du for nuværende tjenestegørende i et andet værn, kan du også komme i betragtning til stillingen, forudsat at du er indforstået med at skulle overføres til Søværnet og gennemgå visse grundlæggende kurser.
Det vil være en fordel såfremt du har kørekort, Kategori B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte for Uddannelsesstøttesektionen ved SMC, OK Finn Hansen på telefon 726 55 200

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs252@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 16. november 2018 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2019, eller snarest herefter.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag, herunder elektronisk via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

1. ESK CMS Skovhusvej 6, Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.11.2018

Indrykningsdato

31.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent