Hæren 06

Militær motormekaniker ved Reparationsdelingen på Fredericia Kaserne


Militær motormekaniker til Reparationsdelingen på Fredericia Kaserne

Kære mekaniker – du og dit svendebrev – har en strålende fremtid hos os.
Om os
Reparationsdelingen er henhørende på både Haderslev og Fredericia kaserner, og er en af 5 reparationsdelinger i 2 Vedligeholdelseskompagni under Vedligeholdelsesbataljonen i Ålborg.
2 Vedligeholdelseskompagni har reparationsdelinger på kasernerne i Fredericia, Haderslev, Vordingborg, Antvorskov, Høvelte og Rønne.

Reparationsdelingen er kasernens militære værksted, hvor de forskellige enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn.

Ved siden af arbejdet som mekanikere er vi soldater. Vi anvender derfor en del tid på militære færdigheder, således vi kan udsendes i internationale operationer.

I dagligdagen er vi 12 medarbejdere i Haderslev og 18 i Fredericia, fordelt på et ledelseselement, motormekanikere, elektronikfagteknikere, våbenmekanikere, reservedelsekspedienter og en dækmand.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø.

Hos os vil du arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.

Vores daglige gang er på et af arbejdstilsynet godkendt værksted, og vores hverdag kendetegnes ved opgaveløsning med en høj grad af kvalitet og faglig stolthed.
Om stillingen
Den ledige stilling er placeret i Reparationssektionen på Fredericia Kaserne, hvor du skal arbejde tæt sammen med resten af reparationssektionen.

Dine primære arbejdsopgaver vil være diagnosticering, eftersyn og reparationer af bl.a. Duro, Piranha, MAN HX/SX.

Vedligeholdelsesbataljonen er en enhed, der bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne, så ud over de faglige kompetencer vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed, primært og naturligvis – så længe de kommer enhedens samlede opgaveløsning til gavn.

Ved indtrædelse i stillingen skal du være indstillet på at indgå i beredskab som en del af reaktionskampgrupperne som bataljonen stiller personel til.
Om dig
Du har svendebrev som lastvogns-, Entreprenørmaskin-, landbrugsmaskin- eller automekaniker.

Du skal som minimum have gennemført Forsvarets militære basis uddannelse eller værnepligt. Vi ser helst du tillige har gennemført Hærens Reaktionstyrke Uddannelse, således du umiddelbart kan udnævnes til konstabel. Har du ingen militær uddannelse skal der indgås uddannelsesaftale om gennemførelse heraf.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og forudseende, så du kan bidrage aktivt til delingens smidige opgaveløsning.

Det er dit arbejde, at medvirke proaktivt til at holde enhedernes køretøjer kørende. Derfor skal du levere en opgaveløsning af høj faglig kvalitet, ligesom – vi forventer, at du sætter en ære i, at udføre reparationer og eftersyn af høj kvalitet.

Som mekaniker kan det være vanskeligt at vide, hvad ugen bringer og jobbets natur gør, at det stort set altid haster med at få køretøjerne tilbage til enhederne. Derfor er det afgørende, at du er fleksibel i din indstilling, smidig i tankegangen og har flair for god service.

Du skal kunne udvise stor empati med kunderne, som altid er presset, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig, men stadig professionel opgaveløsning.

Du har kørekort kategori B gerne C og E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested er Fredericia.

Faglært tillæg er betinget af godkendt faglig uddannelse og svendebrev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos delingsfører seniorsergent P.Å. Wolfhagen, på telefon 76 228 380 eller på mobil 41 724 797.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du sende en mail til HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 18. november 2018. Vi forventer at afholde løbende jobsamtaler, med henblik på tiltrædelse snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

31.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent