Søværnet 04

Støtteskibet ABSALON søger en Leder af Kampinformationssektionen (seniorsergent)


Støtteskibet ABSALON søger en Leder af Kampinformationssektionen (seniorsergent)

Støtteskibet ABSALON søger en seniorsergent, KI til at bestride stillingen som Leder af kampinformationssektionen (LEKI) under Operationsdivisionen.

Om os
Støtteskibet ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i NATO’s stående styrker (SNMG 2) og i Middelhavet (OPERATION RECLIB).

Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. Absalon gennemgik Danish Operational Sea Training (DOST) i England primo 2018. Her er skibet blevet udsat for seks uger med intensiv træning i ekstern og intern kamp.

Efter gennemførsel af DOST-forløbet er vores opgave at vedligeholde vores høje træningsniveau blandt andet med henblik på at skulle udsendes som flagskib for Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) i fjerde kvartal 2018, samt indgå som reaktionsenhed på højt beredskab i 2019.

Om stillingen
Du vil være ansvarlig for den daglige drift at operationsrummet ombord på støtteskibet Absalon, herunder tjeneste- og uddannelsesplanlægning for sektionens medarbejdere. I den daglige drift ligger også opgaven som Terminal Security Officer (TASO) for flere klassificerede netværk, Kampinformationsfaglig rådgiver for Operationsofficeren samt sikre at operationsrummet er klargjort til sejlads, hvad enten det er øvelse eller operation.

Du er over for operationsofficeren ansvarlig for at operationsrummet leverer billedopbygning på overfladen, under vandet, samt i luften, ud til den maksimale afstand fra skibet, det er muligt med skibets sensorer.

I søen vil du kunne indgå som vagtholdsleder Air Defence (AD), og hvis situationen tilsiger det som vagtholdsleder for hele operationsrummet.

Du vil indgå som skibets primære Helikopterkontrolofficer (HCO) og sammen med skibets øvrige HCO´er, udføre kontrol med luftfartøjer der anvendes som en del af skibets operationer.

Du vil være leder for en sektion der ud over dig selv består af en Kampinformationsbefalingsmand (Oversergent), to Kampinformationsassistenter (Sergenter) og 14 kampinformationsgaster (konstabelgruppen) Du vil være samtaleleder for befalingsmændene, samt i forbindelse med ledige stillinger blandt disse, varetage rollen som samtaleleder for de medarbejdere af konstabelgruppen der hører under den befalingsmandsstilling der er ledig.

Du vil derudover indgå i en tørn som vagtassistent i og udenfor basehavn samt vagthavende befalingsmand i basehavn.

Om dig
Vi forventer, at du har den fornødne gennemslagskraft og de fornødne ledelsesmæssige kompetencer til at være et fyrtårn i operationsrummet. Det er vigtigt at du er samarbejdsvillig og evner at arbejde under til tider stressende forhold. Dette da du indgår i et team, der skal være i stand til at løse vigtige opgaver meget pludseligt. Derudover forventer vi også, at du er villig til at lære, da ABSALON sammen med det resterende Søværn er inde i en periode, hvor procedurer og udviklingspunkter er i hovedsædet.

Vi forventer derfor:
At du er i stand til at indgå som den kampinformationsfaglige Subject Matter Expert ombord, at du kan
lede en sektion bestående af unge konstabler og sergenter i et dynamisk og omskifteligt miljø, hvor der
stilles store krav til omstillingsparathed og fleksibilitet i forhold til både din egen, og resten af sektionens
tjeneste.

Du skal være fleksibel og omstillingsparat samt have det rette gåpåmod. Besidder du disse evner, vil du
passe godt ind i organisationen.

Vi søger følgende kvalifikationer:
Grundlæggende SG uddannelse samt VUT-l og VUT-II.
At du har gennemført TAC012 – Fagkursus KI.
At du har status som Helikopterkontrolofficer til minimum Grade Delta.
At du har gennemført DeMars 604 Myndighedsbeholdning
Sejladserfaring fra 2. ESK. DIV 21 og/eller 22
At du er uddannet C-flex operatør eller har erfaring i C-flex fra sejlende tjeneste.

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
Egnet til INTOPS

Er du OS KI i Søværnet og opfylder nogle af kvalifikationerne, opfordres du til at søge stillingen alligevel. Hvis du er den rette kandidat kan en uddannelsesaftale og udviklingskontrakt udarbejdes med henblik på, at du tillægges de rette kompetencer til at kunne bestride stillingen fuldt ud.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er med fast tjeneste i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Operationsofficeren, KL Tue K. F. Husted på Mail d22-k1-opo@mil.dk eller telefon 3016 9460, alternativt CSG John Rasmussen, SAKBE, telefon 7285 6331.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Konsulent Rikke Thomsen på mail: FPS-BA-BS252@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 25. november 2018. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale, med henblik på besættelse af stillingen hurtigst muligt.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

2. Eskadre(2ESK)
2. Eskadre opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver.
De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse.
De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

31.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent