Søværnet 04

2 Maskinkonstabler til Søopmålingen


2 Maskinkonstabler til Søopmålingen

1. Eskadre / Søopmålingen søger en Marinekonstabel/Marineoverkonstabel eller marinespecialist, maskin til tjeneste ved Søopmålingen.
Om os
De sejlende enheder i Søopmålingen gennemfører opmåling af farvandene omkring Danmark og Grønland. Den sejlende tjeneste bliver planlagt i tæt samarbejde mellem den daglige leder og alle søopmålingens maskingaster. Der tages i den forbindelse mest mulig højde for personlige ønsker, dog set i forhold til enhedernes behov og sejlplaner. Stillingen er med tjeneste i København frem til 2021, hvor SOM flyttes til en placering ved Flådestation Frederikshavn. Der vil kunne aftales særlige vilkår, såfremt du kommer fra Frederikshavn eller i umiddelbar nærhed, frem til flytningen fysisk er gennemført.
Om stillingen
Som maskingast i Søopmålingen vil du i sommerhalvåret gøre tjeneste i de sejlede enheder i Danmark og/eller på Grønland. Her vil du være ansvarlig overfor skibets chef, for den daglige tekniske drift af enheden. Ombord er du den eneste med maskinteknisk baggrund og der påhviler dig derfor et stort ansvar for den daglige drift af enheden. Du støttes dog til enhver tid af søopmålingens tekniske afdeling på Holmen, hvor en officer og en sergent med teknisk baggrund kan hjælpe enheden og dig med at løse opstående problemer.
I vinterhalvåret, hvor de 2 enheder af HOLM-Kl. ligger på Holmen (København), deltager du i vedligeholdelsesarbejder og tilsyn med disse. (fra 2021 er disse placeret i Frederikshavn)

I den daglige tjeneste ombord vil du i kraft af dine faglige kompetencer medvirke til at, opretholde enhedens evne til at løse de pålagte opgaver. Der er i den forbindelse tale om tilsyn, drift og vedligeholdelse af alle enhedens tekniske systemer.

I de små sejlende enheder indgår du ligeledes på lige fod med resten af besætningen, i vagter og anden tjeneste ombord.
Om dig
Det forventes, at du som person er i stand til at indgå i de små besætninger ombord på Søopmålingens sejlende enheder, hvor meget forskelligartede opgaver skal løses i fællesskab. Samtidig med at du fokuserer på opgaveløsningen, skal du også have en god forståelse for helheden og udvise stor ansvarsbevidsthed.

Arbejdsmiljøet hos Søopmålingen er meget selvstændigt, og det forventes, at du i stor udstrækning selv tager initiativ til løsningen af aktuelle problemstillinger.
Samtidig forventes det, at du i forbindelse med den daglige tjeneste virker opsøgende og proaktiv for, at finde de bedste løsninger, der kan sikre driften af enheden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Faglært tillæg er dog betinget af godkendt faglig uddannelse og svendebrev.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er med tjeneste i København frem til 2021, hvor SOM flyttes til en placering ved Flådestation Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Skulle du have yderligere spørgsmål omkring tjenesten og de faglige udfordringer er du velkommen til, at henvende dig til : SSG Henrik Agner 7285 3611 (daglig leder) eller CSG Lars Dalsgaard 1. Eskadre på 7285 3212.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Konsulent Rikke Thomsen på mail: FPS-BA-BS252@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 13. november 2018. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb, med henblik på besættelse af stillingen d. 1. januar 2019.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter samt svendebrev til ansøgningen.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmen

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

13.11.2018

Indrykningsdato

31.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent