Missionplanner

Kaptajn til Logistiksektionen i staben ved Forsvarets Hovedværksteder


Kaptajn til Logistiksektionen i staben ved Forsvarets Hovedværksteder

Har du lyst til at arbejde med logistik i alle dets afskygninger og samtidig udføre dit arbejde i spændingsfeltet mellem den operative struktur og støttestrukturen? Kan du lide at arbejde inden for et område, hvor dagene sjældent er ens, og hvor forandring er en del af hverdagen? Er du interesseret i at have tæt kontakt til både værksteder og Forsvareministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse? Så kan jobbet ved Forsvarets Hovedværksteders Logistiksektion i staben i Aarhus være lige noget for dig.
Om os
Forsvarets Hovedværksteder er en ISO- og arbejdsmiljøcertificeret LEAN orienteret landsdækkende virksomhed med godt 800 motiverede medarbejdere, der vedligeholder og modificerer Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer på specialværkstedsniveau.

Myndigheden er organiseret under Værnsfælles Forsvarskommando i tre produktionsområder med i alt 19 specialværksteder rundt i landet samt en stab beliggende i Brabrand ved Aarhus.

Om Staben
Staben understøtter Forsvarets Hovedværksteders ledelse og forretningsudvikling med følgende inddeling:

Planlægningsafdelingen.
Forretnings- & Udviklingsafdelingen.
Logistiksektionen.
Ledelsessektionen.

Den ledige stilling er placeret i Logistiksektionen, som består af en chef og tre sagsbehandlere. Sektionens hovedopgave er, at bevare overblik over behovet for reservedele, værkstedsmateriel, værktøj mm. og i samarbejde med værksteder, Planlægningsafdelingen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse at bidrage til fremskaffelse af kritiske reservedele.

Derudover behandles og løses en bred vifte af mere eller mindre ”normale” logistiske opgaver, som findes ved en NIV III myndighed.
Om stillingen
Du bliver sagsbehandler i stabens logistiksektion, og du skal have fokus på at skabe og bevare overblik over reservedele. Afhængig af din baggrund, skal du i første omgang koncentrere dig om dit eget værn, men med tiden skabe et overblik over alle reservedele. Det vil derfor være en fordel, hvis du har et godt kendskab til Forsvarets organisering og materiel.

I jobbet vil du få en stor kontaktflade til værksteder, Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Du skal derfor være i stand til at færdes og kommunikere på alle niveauer i Forsvaret.

Du bidrager endvidere til planlægning og løsning af sektionens logistiske støtte til Produktionsområderne, værksteder og til stabens øvrige sektioner. Derudover indeholder stillingen blandt andet opgaver som behandling af sager inden for normering, materielstamdata samt tilpasning af lagre og myndighedsbeholdninger, så de dækker det aktuelle behov.

Du bliver ansvarlig for Forsvarets Hovedværksteders forsyningsforvaltningskontrol.

Du skal endvidere:

Bistå din chef i udviklingen af relationer til Værnsfælles Forsvarskommando og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med reference og rapportering til chefen være ansvarlig for dit selvstændige ansvarsområde, som tilpasses dine ønsker, din erfaringsbaggrund og dine øvrige forudsætninger relateret til Logistiksektionens ansvarsområder.

Bidrage til sektionens LEAN-arbejde, hvor du løbende gennemfører værdistrømsanalyser af både interne og eksterne stabsprocesser.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant med en relevant baggrund og har gennemført VUT-I/L eller VUK. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, som har gennemført, eller er i gang med VUK.

Det er en fordel, hvis du fra din tidligere tjeneste har erfaring med logistik i Forsvaret, stabserfaring og et solidt kendskab til MM og PM modulerne i DeMars/SAP samt Captia og øvrige relevante stabsstøttesystemer. Du har kendskab til vedligeholdelse af Forsvarets materiel.

Som person er du udadvendt og løsningsorienteret, og du ved, at relationer skaber resultater. Du trives i en hverdag med en stor kontaktflade og varierende arbejdsopgaver, hvor fleksibilitet, fornyelse og kvalitet til tiden er i centrum.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og

ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant, vil ansættelsen ske på baggrund af en uddannelseskontrakt med fokus på gennemførelse af relevant kompetenceudvikling og udnævnelse til KN/KL M321 ved forløbets afslutning. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med helblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Sødalsparken, Brabrand.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Logistiksektionen Søren L. Pedersen på mail: fh-chlog@mil.dk eller på telefon: 2630 1104 eller chef for Ledelsessektionen Rolf Verge På mail: fh-chle@mil.dk eller mobil 4132 0380.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen, herunder løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9144.

Ansøgningsfristen er den 26. november 2018, og samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO
Værnsfælles Forsvarskommando ligger blandt andet i København og Karup og er en styrelse under Forsvarsministeriet. Værnsfælles Forsvarskommando er Danmarks overordnede militære kommandomyndighed for Forsvarets operative kapaciteter. Forsvarschefen er chef for Værnsfælles

Forsvarskommando og har kommandoen over Hæren, Søværnet og Flyvevåbenet. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.11.2018

Indrykningsdato

31.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent