Søværnet 04

Navigations-/kommunikationsofficer til 3. Besætning i THETIS-klassen - GENOPSLAG


Navigations-/kommunikationsofficer 3. Besætning DIV11 THET-kl.

Er du taktisk officer, og kunne du tænke dig et stabilt sejlmønster og samtidigt indgå i et team, der er indsat 24/7? Har du interesse for den øgede udvikling i Arktis, og ønsker mangfoldig portefølje af opgaver?
Vil du udvikles fagligt, personligt og ledelsesmæssigt? Så har vi brug for dig i stillingen som kommunikationsofficer på et af forsvarets inspektionsskibe, der har Nordatlanten som primært operationsområde
Om os
Stillingen som kommunikationsofficer er ledig på 3. Besætning. Besætningen er en ud af fem besætninger i THETIS-klassen. Besætningerne tørner i operationsområdet og bidrager dermed 24/7 365 dage om året til beredskabet omkring Grønland og Færøerne. Opgaverne spænder bredt fra suverænitetshævdelse, farvandsovervågning, Search and Rescue, fiskeriinspektion, støtte til politiet, lokalbefolkningen, forskere, SIRIUS mv.

Hver besætning sejler i gennemsnit 165 dage om året, herunder øvelser i Norge og Skotland. Den øvrige tid anvendes til kurser, videreuddannelse samt afspadsering og ferie.

Sejladsmønstret i Division 11 enheder er som udgangspunkt fastlagt ét år frem i tiden. Der er derfor en høj grad af planfastholdelse ift. sejladsperioderne. 3.besætning skal bemande THETIS i 2019. THETIS er udvalgt til at varetage rollen som kommandoskib i den stående NATO minerydningsgruppe SMCMG1.
Om stillingen
Din primære opgave bliver at varetage funktionen som vagtchef og navigationsofficer. Som vagtchef skal du sejle skibet, og som navigationsofficer indgår du i operationsdivisionen og har ansvaret for skibets navigatoriske instrumenter og sejladsplanlægning. Du vil varetage planlægningsopgaver om bord samt i væsentligt omfang bidrage til udvikling og implementering af nye operative doktriner, der er baseret på DOST principperne.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for personlig udvikling og indflydelse, og vi rådgiver, støtter og hjælper dig med at opnå dine karrieremål på længere sigt.

Dit faste tjenestested er i Frederikshavn.
Om dig
Du er premierløjtnant af taktisk linje i Søværnet. Du er initiativrig, handlekraftig, fagligt velfunderet og har en fleksibel og pragmatisk indstilling, der matcher de arbejdsvilkår, som skibet er indsat under. Vi forventer ligeledes, at du er en teamplayer og er socialt anlagt.

Du har gyldigt blåt bevis, og det er en fordel, men intet krav, at du har erfaring med sejlads ved Grønland og Færøerne. Det vil være et plus, hvis du har ”Q” som fiskeriofficer, HCO og/eller som våbenleder. Har du ingen af disse kurser, må du forvente at skulle erhverve dem som led i din kompetenceudvikling om bord.

Afhængig af din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund vil du være kandidat til TOK uddannelsen og diverse videreuddannelseskurser med henblik på at udvikle dig til næste niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Til denne stilling minimum til HEM.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Desuden skal du have gyldigt "blåt bevis".

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos operationsofficeren i 3. besætning, premierløjtnant Søren Wendelboe Hansen, på telefon +45 7285 3363 / +45 2937 1387 / D11-K3OP001@mil.dk, eller skibschef, kommandørkaptajn Mogens S Christens på telefon +45 3067 0731.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Alexander Pii på telefon +45 7281 9670.

Ansøgningsfristen er den 9. december 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt over telefon eller VTC i uge 50 og 51.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

1.Eskadre (1.ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, primært på sejlende enheder, som løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af havmiljøopgaven i danske farvande, søopmåling i danske og grønlandske farvande, enheder til uddannelse af kadetaspiranter og sejlads med Kongeskibet. Ud over de mange skibe er 1.Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten, som har et stort antal redningsstationer placeret rundt om i landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

09.12.2018

Indrykningsdato

31.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent