Hæren 06

Kommandobefalingsmand ved 2 Kompagni/I/Den Kongelige Livgarde


Kommandobefalingsmand ved 2 Kompagni/I/Den Kongelige Livgarde

Brænder du for tjeneste ved en operativ enhed, og vil du kombinere dine føringskompetencer med dine specialiserede faglige kompetencer?
Om os

Vi er et af hærens stående mekaniserede infanterikompagnier, og har med rod i l/LG en lang og stolt historie, der går tilbage til Den Kongelige Livgardes oprindelse.

I nyere tid har kompagniet været indsat i Afghanistan og stillet markante bidrag til Operation Inherent Resolve i Irak. Kompagniet forbereder for nuværende at blive udsendt på OIR10 i andet halvår af 2019.

Forud for udsendelsen forventer KMP at deltage i skydeperiode i Sverige, samt på en stor international øvelse i Tyskland (Allied Spirit X). Det er derfor vigtigt, at du er afklaret med en relativ travl periode i den kommende tid.

Vi er organiseret i Piranha lll C. Kompagniet forventer på sigt at modtage hærens nyindkøbte Piranha V og HTK.

Kompagniet ser sig selv som en professionel og fleksibel enhed, der til hver en tid løser opgaven med de midler der er til rådighed.

Kompagniets værdier er professionalisme, ærlighed og loyalitet. Efterlevelsen af disse værdier tilsikrer at kompagniet altid har fokus på at skabe en enhed, der til alle tider kan løse den stillede opgave, og som samtidigt er en fantastisk arbejdsplads.
Om stillingen

Du kommer til at bestride funktionen som kommandobefalingsmand ved kompagniet.

Kommandodelingen er kendetegnet ved at være en professionel enhed, der formår at understøtte kompagniets daglige drift ved garnisonen, samt under feltforhold på eksempelvis øvelser.

Det forventes at du har en operativ tilgang til tjenesten og en klar ambition om, at kommandodelingen også skal kunne indsættes operativt. Det er derfor vigtigt, at du vil prioritere den grønne uddannelse af delingen højt, og i samarbejde med kompagnichefen, skabe tid til den nødvendige uddannelse.
Om dig

Du har gennemført VUT-II for mellemledere. Du har erfaring med stående styrke og har formentligt en eller flere udsendelser bag dig. Såfremt du ikke har gennemgået VUT-II, så skal du være indstillet på at gennemføre dette inden for en overskuelig årrække.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til fortroligt.

Du er god til at samarbejde på tværs af faggrupper og niveauer, så du via konstruktivt samarbejde, kan bidrage aktivt til opgaveløsningen, i samspil med sektionens og kompagniets øvrige personel.
Du skal være indstillet på, at kompagniet forbereder at blive udsendt på OIR10 fra august 2019 – februar 2020, hvorfor det forventes at du på forhånd har afklaret dette med baglandet.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en Seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kaptajn Christian Albér på tlf. 25 55 13 72 eller på mail LG-1B-200A@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 18. november 2018. Vi forventer at afholde samtaler i forlængelse heraf. Stillingen ønsket besat pr. 1. december 2018 eller snarligst herefter

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgar-de, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Ka-serne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Garderkasernen Høvelte

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

30.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent