Missionplanner

Næstkommanderende til CIS Operations Centret ved Føringsstøtteregimentet


Næstkommanderende til CIS Operations Centret ved Føringsstøtteregimentet

Om os
3. CIS Operationsstøttebataljon skal implementeres som en del af forligsimplementeringen. Bataljonen skal samle store dele af de opgaver, som nu løses i staben ved Føringsstøtteregimentet. For at kunne indfri dette, vil 3 CISOPSBTN blive etableret med tre indbyrdes forbundne ben, som er:
• Driftssiden, som består af CIS Operationscenteret (CISOC), SATCOM HUB og Forsvarets Frekvenskontor.
• Videreudviklingssiden, som består af Federated Mission Networking Sektionen og Implementeringssektionen.
• Uddannelsessiden, som består af UDDSEK.

Hertil kommer en stab, der skal synkronisere, prioritere opgaver og ressourcer, samt støtte de seks sektioner.

CISOC er teknisk ansvarlig for konfiguration og drift af stort set alle operative netværksløsninger til støtte for Forsvarets missioner, operationer og øvelser. Vi støtter både nationalt og internationalt enten gennem Reach Back eller ved deployering af specialister ved behov.

CISOC består af et servicemanagementelement, hvor næstkommanderende tillige er daglig leder, et serverelement, et netværkselement, og et CIS-materielelement, der alle samarbejder for at yde den bedst mulige service til brugerne.

CISOC er præget af specialister, der inden for hver deres område bidrager til en fælles opgaveløsning. Elementerne i CISOC sidder derfor samlet i hver deres kontormiljø og lederen sidder sammen med specialisterne for at kunne være en del af teamet.

Der arbejdes ofte autonomt med specielle opgaver og arbejdstempoet kan ofte være højt for at kunne være klar inden brugerne starter aktiviteterne eller hvis der opstår problemer på de operative net. Arbejdet vil derfor være afvekslende og til tider uforudsigeligt, men altid fokuseret mod etablering af standardløsninger og herunder integration i NATO CIS-struktur igennem Federated Mission Networking og herunder etablering af Battlelab, definering af arkitektur og topologi samt opbygning af de instanser, der skal sikre, at vi kan indgå i denne koncept.
Om stillingen
Som næstkommanderende i CISOC har du ansvaret for planlægning af kommende opgaver og daglig tekniske drift i CISOC. Du vil derfor både have ledelsesansvar for eget element men også i høj grad virke som operationsofficer.

Aktivitetsniveauet er ofte højt, da de tekniske løsninger som CISOC understøtter, er afgørende for løsningen af de opgaver og aktiviteter, som de operative brugere gennemfører. Der vil derfor altid være et krav om at CISOC i tide leverer en effektiv og stabil løsning – og at denne løsning kan supporteres i drift.

Du skal have det generelle overblik over alle de aktiviteter, som CISOC støtter. Desuden vil du være teknisk ansvarlig for nogle af de større aktiviteter, hvor du skal kunne støtte de operative enheder med teknisk rådgivning i forhold til de effekter, de ønsker at opnå.

Du skal være klar til at tage tekniske diskussioner med både de operative brugere og foranstående myndigheder, når der skal opstilles løsningsmuligheder for nye aktiviteter. Du vil ofte være garanten for at CISOC lever op til de krav der stilles, og dermed leverer den ønskede løsning til rette tid og på rette sted.

Du vil arbejde tæt sammen bataljonens øvrige sektioner, særligt Implementeringssektionen i f.m. test, validering og dokumentering. Som del heraf vil du være en af de drivende kræfter i implementering af de standardløsninger, der både understøtter de operative brugere og samtidig sikrer en gnidningsfri integration med allierede i koalitioner og/eller i NATO-sammenhæng.

Du vil skulle tage del i organisationsudvikling og -tilpasning af CISOC, og ved chefens fravær vil du varetage cheffunktionen.
Om dig
Du er som udgangspunkt kaptajn og har gennemført VUT-I/L eller VUK BTN og BDE. Din tidligere tjeneste kan fx være SGO/BDE, CISOF og/eller KC/CISKMP. Det er en fordel hvis du har været udsendt i operative eller CIS-relaterede stillinger.

Du har operativ forståelse, således du forstår brugernes funktionsvilkår og behov i forbindelse med deres opgaveløsning. Du er initiativrig og kan håndtere mange bolde i luften på samme tid, uden at miste overblikket. Du har erfaring med brugerservice og IT service management, således at du i et klart og forståeligt sprog kan forklare de operative brugere hvilke tekniske muligheder de har.

Du skal være klar til at indgå i et team af specialister, hvor graden ikke nødvendigvis er ensbetydende med mest viden. Du skal derfor være god til at udnytte de ressourcepersoner, der er i CISOC, når der f.eks. klargøres til nye missioner, så vi derved kan levere den tekniske løsning, der bedst muligt opfylder de krav, som den operative bruger har.

Vi ser gerne, at du har erfaring med Remedy og kender til ITIL Foundation v3 certificering. Desuden ser vi gerne at du har gennemført våbenkursus I og II for ledere ved Føringsstøtteregimentet, samt relevante IT- og sikkerhedskurser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes til ’Yderst Hemmeligt’/NATO Cosmic Top Secret og at du kan opretholde denne så længe stillingen bestrides.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved Føringsstøtteregimentet med fast tjenestested i Fredericia.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et tillæg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Kim Eg Pedersen på telefon +45 7282 6520.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Alexander Pii på telefon +45 7281 9670.

Ansøgningsfristen er 25. november 2018. Samtaler gennemføres snarest derefter.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2019 eller snarest muligt derefter.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

30.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent