Civil karriere 1

Rådighedsstilling - KN-R til forbindelsofficersgruppen


Rådighedsstilling – Kaptajn af reserven – Forbindelsesofficer til Landsdelsregion Øst

Landsdelsregion Øst (LRGNE) søger en kaptajn til forbindelsesgruppen. Har du mod på et spændende job i Forsvarets reserve, hvor der stilles store krav til samarbejde og fleksibilitet både med militære myndigheder og civile samarbejdspartnere, så søg dette job.
Om os
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen (HJK) med domicil på Kastellet i København. Landsdelsregionen er operativt underlagt Værnsfælles Forsvarskommando (VFK). Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i totalforsvaret. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), VFK, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Forbindelsesofficersgruppen består af 12 kaptajner/majorer og én oberstløjtnant af reserven, som varetager forbindelsesvirket for LRGNE til alle relevante myndigheder.
Opgaverne strækker vidt, lige fra at blive indsat skarpt i en lokal beredskabsstab ved en politikreds til at varetage forbindelsesvirket til alle relevante militære enheder og civile myndigheder.

Officererne ved forbindelsesgruppen uddannes bredt således, at den enkelte officer ikke alene kan indsættes meningsfuldt i en forbindelsesopgave men også, at den enkelte kan indgå som et medlem af regionens stab, alternativt kan indgå i en lille af forbindelsesgruppen opstillet stab.
Om stillingen
Som forbindelsesofficer ved LRGNE skal man være klar til at varetage en bred vifte af opgaver i tæt samarbejde med forbindelsesofficersgruppen og regionsstaben.

Den enkelte skal have indsigt i egen enheds virke og forsvarets virke, således at man i videst muligt omfang forudser muligheder og komplikationer og således afhjælper problemer, inden de opstår.
Det forventes at man deltager i aktiviteter i omkring 5-10 dage pr. kalenderår. Nogle på hverdage og andre i weekender. Anmodning om at stille kan komme med ganske kort varsel, men tjenesten for året er i hovedsagen planlagt for et år ad gangen.
Om dig
Du er i dag major M322, kaptajn eller premierløjtnant med potentiale for udnævnelse. Vi forventer, at du er energisk, fleksibel og dedikeret. At du har en stor grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse. Du har god forståelse for den helhed, du vil indgå i. Ligeledes forventer vi, at du er et godt forbillede for officerer, befalingsmænd og soldater, og der stilles derfor krav til din fremtoning, din kommunikationsevne, din faglighed og din fysiske og psykiske robusthed.

Du besidder en solid forståelse for den operative virksomhed og stabsarbejdet, og du er fortsat indstillet på at videreuddanne dig inden for forsvaret.

Du prioriterer, at have en stilling i forsvarets reserve og dit civile job tillader, at du kan deltage i planlagte aktiviteter og ind imellem stiller og løser pludseligt opståede opgaver.
Ansøgere, der har gennemført Beredskabsstyrelsens kursus ”Samfundets beredskab” vil blive foretrukket, ligesom en relevant civil baggrund vil være en fordel.
Det er en fordel, du er bosiddende øst for Storebælt, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til major M322, men kan besættes af en kaptajn eller premierløjtnant med potentiale for udnævnelse. Vi forventer, at du er energisk, fleksibel og dedikeret. At du har en stor grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse. Du har god forståelse for den helhed, du vil indgå i. Ligeledes forventer vi, at du er et godt forbillede for officerer, befalingsmænd og soldater, og der stilles derfor krav til din fremtoning, din kommunikationsevne, din faglighed og din fysiske og psykiske robusthed.

Du besidder en solid forståelse for den operative virksomhed og stabsarbejdet, og du er fortsat indstillet på at videreuddanne dig inden for forsvaret.

Du prioriterer, at have en stilling i forsvarets reserve og dit civile job tillader, at du kan deltage i planlagte aktiviteter og ind imellem stiller og løser pludseligt opståede opgaver.
Ansøgere, der har gennemført Beredskabsstyrelsens kursus ”Samfundets beredskab” vil blive foretrukket, ligesom en relevant civil baggrund vil være en fordel.
Det er en fordel, du er bosiddende øst for Storebælt, men ikke et krav.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent, Paul Broholm Abrahamsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 11 eller via mail: fps-ba-bbs09@mil.dk.

Stillingen besættes hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er 28. november 2018. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Kastellet

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

28.11.2018

Indrykningsdato

30.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent