Søværnet 04

Materielgast i Uddannelsesstøtteelementet ved Søværnets Skole (genopslag


Materielgast i Uddannelsesstøtteelementet ved Søværnets Skole (genopslag)

Materielgast i Uddannelsesstøttetelementet i Uddannelsessektionen ved Søværnets Skole, Center for Våben.
Om os
Center for Våben (VBC) ligger i de mest naturskønne omgivelser yderst på Gniben ved Sjællands Odde, midt i søværnets primære skydeområder. Vi er et professionelt uddannelses- og kompetencecenter for våbenanvendelse, som leverer tidssvarende, realistisk og kvalificeret våbenuddannelse samt operativ støtte til vores kunder. Vi forestår uddannelse i alle Søværnets skibsbårne våbensystemer og uddanner derudover Søværnets minører og MCM-Danmark.

VBC er ét af seks centre under Søværnets Skole. Vores fælles værdigrundlag er trivsel, faglig stolthed, gensidig respekt og anerkendelse. Vi er en velfungerende arbejdsplads med glade, selvhjulpne og dygtige medarbejdere, hvor grundholdningen er, at hver enkelt medarbejder selvstændigt planlægger aktiviteter, der giver mening i forhold til at skabe samlet værdi for Forsvaret. Vi går op i at være professionelle og at gøre tingene rigtigt, første gang. VBC tilbyder en spændende hverdag i et dynamisk miljø med frihed under ansvar og stor berøringsflade med andre myndigheder i Forsvaret.

Uddannelsessektionen (U-SEK) består af to elementer, Uddannelses Støtteelementet (USE) samt Uddannelses Driftselementet (UDE). UDE består af 3 områder, Undervandsområdet (UVO), Ukomplicerede Våben Område (UKO) samt Komplicerede Våben Område (KVO).
Sektionen gennemfører uddannelse i alle Søværnets våbensystemer, samt yder støtte til træning til søs som en del af Danish Operationel Sea Traning (DOST) ved mentorering af personellet i alle de våbenbærende enheder.
Endvidere foretager vi teknisk sagsbehandling i samarbejde med Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Marinestaben. Sektionen udfærdiger og vedligeholder betjeningsreglementer samt øvrige våbenpublikationer.
U-SEK er en arbejdsplads med gode kollegaer, fremragende omgangstone og høj grad af selvstændighed. Vi sætter stor pris på vores job og er løbende under uddannelse for at udvikle vores kompetencer indenfor vores ansvarsområde.
Om stillingen
I stillingen som Materielgast i Uddannelsesstøtteelementet ved Søværnets Skole, Center for Våben vil du i din dagligdag være omdrejningspunktet i forsyningstjenesten. Du vedligeholder selvstændigt forbrugsgodslager samt modtager forsyningsgenstande fra lager – herunder foretager fordeling til respektive beholdningsansvarlige. Du foretager ammunitionsbestilling via SAP samt udfærdiger ammunitionstransport dokumenter. Du foretager indkøb/disponering af materiel til VBC/USEK via DEMARS. Du foretager udlevering/udlån af materiel fra lokalt lager. I forbindelse med mønstringer udarbejder du mønstringslister. Ydermere disponerer du vedligeholdelsesmeddelelser.
Endvidere må WORD, EXCEL og OUTLOOK ikke være en ukendt verden for dig, her er der dog tid til efteruddannelse.
Omgangstonen er uformel og opgaveorienteret. Der er fokus på kontinuerlig udvikling af dine faglige kompetencer således, at VBC vedbliver med at være en attraktiv træningspartner.
Din nærmeste Leder bliver Leder af Uddannelsesstøtteelementet, CSG Palle Damm og din daglige chef vil blive Chef for Uddannelsessektionen, KL Henrik Willaume-Jantzen.
Om dig
Du har et åbent sind og trives godt i et fleksibelt miljø, hvor hverdagen til tider kan blive lidt hektisk. Du opfatter nye udfordringer som noget positivt og besidder generelt en ”can do”-tilgang til dit arbejde. Du har et veludviklet helhedssyn som med lethed sætter dig i stand til at gennemskue opgavernes sammenhæng og din rolle i opgaveløsningen.

Ideelt har du følgende kvalifikationer:
Kurser indenfor Demars Myndighedsbeholdning.
Søværnets basisuddannelse.
Sikkerhedsgodkendt til HEM.
Skal kunne helbredsgodkendes.
Godkendt og tastet Forsvarets Fysiske Basiskrav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere omstillingen, er du velkommen til at kontakte LD USE CSG Palle Damm, tlf. 72 85 55 23, 24 47 35 96 eller pr. FIIN SSK-VBCUSE01, alternativt CH U KL Henrik Willaume Jantzen, tlf. 72 85 55 21, 20 94 89 75 eller pr. FIIN SSK-VBCUDS01.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Konsulent Rikke Thomsen på mail: FPS-BA-BS252@mil.dk.

Stillingen er ledig og ønskes besat hurtigst muligt.
Ansøgningsfristen er mandag 18. november 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter samt ansøgningen.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

SSK VBC Odden

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

30.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent