Søværnet 04

Driftofficer til fregatten NIELS JUEL (Genopslag)


Driftofficer til fregatten NIELS JUEL

Fregatten Niels Juel søger en motiveret Driftofficer.
Har du lyst til at være Driftofficer (DRO) på en af Danmarks mest komplekse arbejdspladser, når det drejer sig om mangfoldighed af moderne teknologi i menneskeligt samspil? Så er muligheden her, da vi søger en motiveret officer til stillingen som DRO på fregatten NIELS JUEL.
Om os
Fregatten NIELS JUEL hører under 2. Eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Som kampenhed har vi stor fokus på de militære kernekompetencer, og vi har nået niveauet ”best in class”. Der er en stærk kultur ombord, med rod i Søværnets bedste traditioner og en høj faglig stolthed.

NIELS JUEL er en kompleks arbejdsplads, med en mangfoldighed af moderne teknologi og menneskeligt samspil. Vi lægger stor vægt på fleksibilitet i tjenesten tilpasset de individuelle behov. Vi stræber efter professionalisme og arbejder vedholdende for et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone ombord.

NIELS JUEL besætning er påbegyndt forberedelse til deployering med en fransk hangarskibsgruppe i 1. og 2. kvartal af 2019. NIELS JUEL har i 2019 ca.145 dage uden for basehavn. NIELS JUEL har basehavn i Korsør, og du vil få fast tjenestested i Slagelse.
Om stillingen
Som DRO bliver du en bærende del af teknikdivisionen (T-DIV) som består af fire officerer, to mellemledere samt 18 menige maskinfolk og elektrikere. Divisionen er delt op i to sektioner: Maskinsektionen og elektrosektionen.

Du bliver leder af maskinsektionen, som til dagligt arbejder med at vedligeholde skibets fremdrivningsanlæg. Dette sker i tæt samarbejde med den øvrige ledelse i T-DIV, med direkte reference til vedligeholdelsesofficeren (VLO). Udover ledelsesansvar byder jobbet som DRO også på masser af faglig udfordring. Som DRO har du rig mulighed for, sammen med dine konstabler, at komme ned i materien med de tekniske problemstillinger inden for dit ansvarsområde.

I forbindelse med det interne kampberedskab er du ansvarlig for at opretholde skibets fremdrivning og manøvreegenskaber samt iværksætte nødbetjening og reparation af disse systemer, hvis nødvendigt. Dette stiller store krav til dit skibskendskab og evne til at tænke og prioritere hurtigt. Du skal kunne bevare overblikket og varetage kontakten til skibets driftspatrulje samt koordinere dine handlinger tæt med dine medspillere i den overordnede havariindsats, således skibets fortsatte kampevne sikres.

I søen indgår du i skibets maskinvagt som vagthavende maskinofficer på tilkald. Her har du ansvaret for den sikre drift af skibets maskineri samt uddannelse og træning af dit vagthold og evt. nye medarbejdere.
Den daglige omgangstone i T-DIV er afslappet og med respekt for den enkelte. Godt humør, fleksibilitet og høj faglighed er personlige egenskaber, der værdsættes meget ombord.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er teknisk officer fra søværnet.

Du vil komme til at lede faglært og erfarent personel, hvilket stiller krav til dine lederegenskaber og gennemslagskraft.

I travle perioder er det nødvendigt at have evnen til at prioritere opgaver og holde flere bolde i luften på samme tid. Det stiller krav til din fleksibilitet, dit overblik og din professionalisme.

Du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt og har gyldigt blåt bevis, godkendt tandlægestatus samt bestået træningstilstandsprøve.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansøgningsfristen er d, 9. december 2018. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde aktuelle kandidater til samtale. Samtalerne forventes gennemført i uge 50. Stillingen er til besættelse snarest, men ansættelsesdato kan fastsættes efter nærmere aftale med den rette medarbejder.

Nærmere oplysninger vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til premierløjtnant Mads Lybke, Vedligeholdelsesofficer, fregatten NIELS JUEL på telefon: +45 2621 2978, eller mail: D21-K1-VLO@MIL.DK.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

2.Eskadre
2. Eskadre uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse. De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

09.12.2018

Indrykningsdato

30.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent