Civil karriere 2

Spændende og udfordrende stilling som byggeteknisk rådgiver


Spændende og udfordrende stilling som byggeteknisk rådgiver

Har du lyst til at have indflydelse på de tekniske projekter i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, så er det måske lige dig, vi har brug for i Bygge- og Energisektionen i Hjørring, hvor vi skaber fundamentet for fremtidens bygninger i Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicere styrelser og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriets myndighedsområde ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendig for deres virke.

Bygge- og Energisektionen udgør sammen med Miljøsektionen og Natur- og Plansektionen Rådgivningsafdelingen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som af Forsvarsministeriet er udpeget som koncernfælles miljø- og energifaglig myndighed.

Bygge- og Energisektionen har pt. 14 medarbejdere, som er organiseret i to teams, hhv. Team Byggeri og Team Energi. Opgaverne i sektionen er primært funderet i tværfaglige opgaver på tværs af hele organisationen, hvor det typisk er rådgivning, projektmodning, ressourcefastsættelse og programmering indenfor emnerne byggeri og energi, samt gennemførelse af mindre energiprojekter. Nærværende stilling er placeret i Team Energi, som udgøres af 6 medarbejdere.

Forsvarsministeriet miljø- og energistrategi 2016-2020 indeholdende en række konkrete mål, der er rammesættende for specielt opgaveporteføljen i Team Energi. Din opgave bliver sammen med de øvrige kollegaer i teamet at opfylde disse mål.
Om stillingen
Kerneopgaven ved Team Energi er, at være den rådgivende enhed i Forsvarsministeriets myndighedsområde i både det strategiske og projektrelaterede arbejde. Samtidig er teamet ansvarlig for, at identificere og iværksætte opgaver og projekter, der gør strategien realiserbar.

Udover opfyldelse af strategiens mål indebærer stillingen også, at identificere og prioritere forskellige energibesparende projekter til udførelse indenfor den økonomiske ramme.

Du bliver Bygge- og Energisektionens rådgiver, udvikler og fagspecialist inden for intelligente bygningsinstallationer med primær fokus på Building Management Systems og analyser indenfor:

- Energieffektive tekniske installationer, herunder bæredygtige tekniske løsninger.
- Bygningsautomation (CTS), indeklima og energi, herunder eventuelle simuleringer.
- Bygningsanalyse og energimærkning.

Du vil indgå i udarbejdelsen af politikker og strategier samt formuleringer af installationskrav indenfor energiområdet, og du vil stå for rådgivning og formidling af krav og retningslinjer til de udførende afdelinger.

Opgaverne løses primært ved inddragelse af eksterne leverandører, og din rolle bliver som opgaveansvarlig at stille de rigtige krav, udbyde opgaven, gå i dialog og følge op på leverancerne.
Om dig
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør, maskinmester eller lignende. Du har praktisk erfaring indenfor bygningsautomatik og -styring, og du har holdt dig ajour med den seneste udvikling på området. Du har et højt fagligt niveau, og du er teoretisk velfunderet.

Inden for det faglige kompetencefelt har du:

- Et godt og fagligt/teknisk velfunderet kendskab til byggebranchens organisering og lovgivning.
- Praktisk erfaring fra rådgivende eller udførende virksomhed eller fra statslig eller kommunal bygherre- eller FM-virksomhed.
- Gode formuleringsevner på dansk såvel mundtligt som skriftligt.

Som person lægger vi vægt på, at du kan arbejde selvstændigt og tage initiativ samt er åben og imødekommende.

Du kan samarbejde på tværs og være inddragende. Du kan planlægge og prioritere opgaver samt arbejde struktureret med disse.

Du er ansvarsbevidst, målrettet og resultatorienteret og indstillet på at levere resultater inden for de givne rammer. Endvidere er du kreativ og kan tænke ud ad boksen.

Det er samtidig afgørende, at du har den rigtige profil til teamet, vi lægger derfor vægt på såvel de faglige som de personlige kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende relevant overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Bygge- og Energisektionen Henrik Sørensen på telefon 4171 0456 eller via mail: fes-chbes@mil.dk, eller Faglig leder Lars Truelsen på telefon 2963 2563 eller via mail: fes-bes20@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Conny Ventrup på telefon 7281 9134.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som eksamensbevis mv.

Ansøgningsfristen er den 18. november 2018, og samtaler forventes afholdt den 23. november 2018.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager drift af Forsvarsministeriets ejendomme og arealer. Opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende af eksterne leverandører. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring samt større distrikter på 7 lokaliteter i hele Danmark. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vore kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2,5 mia. kr., vi har 2,4 mio. m2 bygninger i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 34.000 hektar og vi beskæftiger ca. 550 medarbejdere.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

29.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent