Civil karriere 2

Assisterende værkstedsleder til Kanon- & hydraulikværkstedet


Assisterende værkstedsleder til Kanon- & hydraulikværkstedet

Trives du med at tage ansvar? Kan du tage udfordringer med et smil? Har du øje for kvalitet, og har du tillige et godt fundament i produktionsstyring?

Så er du måske vores kommende assisterende værkstedsleder i Kanonværkstedet ved Forsvarets Hovedværksteder i Frederikshavn.
Om os
Forsvarets Hovedværksteder er en ISO- og arbejdsmiljøcertificeret LEAN-orienteret landsdækkende virksomhed med godt 800 motiverede medarbejdere, der vedligeholder og modificerer Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer på specialværkstedsniveau.

Myndigheden er organiseret under Værnsfælles Forsvarskommando i tre produktionsområder med i alt 19 specialværksteder samt en stab.

Kanon- & hydraulikværkstedet har ansvaret for vedligeholdelse, reparation og installation af artilleri- og våbencontainersystemer på Forsvarets skibe i Danmark og i internationale missioner i dét omfang, det er nødvendigt. Værkstedet har tillige ansvaret for hydrauliske anlæg til skibe og landanlæg.

Vi er 39 medarbejdere og lærlinge med forskellige håndværksmæssige baggrunde, men er fælles om at have særligt fokus på kvalitet og professionalisme.
Om stillingen
Med ansvar over for værkstedsleder vil du komme til at forestå den daglige drift og udvikling af Kanonværkstedet. Ordrehåndtering i SAP PM, planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsopgaver samt koordinering af medarbejdernes friheder og kurser vil være en stor del af din hverdag.

Sammen med din kollega, der forestår den daglige drift af Hydraulikværkstedet, skal du assistere værkstedsleder ved budgetlægning- og opfølgning samt deltage i værkstedets ugentlige planlægningsmøder.

Du kommer til at deltage i arbejdet med kvalitetssikring, arbejdsmiljø og LEAN, herunder udarbejde og ajourføre bestemmelser og direktiver.

Du vil opleve en travl hverdag på værkstedet med muligheder for sparring og udvikling med dine kolleger i værkstedet og ledelsen. Du får en god introduktion til opgaverne, og kursusaktivitet aftaler vi nærmere.

Du skal forvente rejseaktivitet i stillingen.
Om dig
Du har en relevant håndværksmæssig uddannelse med svendebrev/uddannelsesbevis inden for metalbranchen eller anden tilsvarende relevant uddannelse.

Du har gode mundtlige og skriftlige sprogkundskaber i dansk og engelsk. Du har godt styr på produktionsledelse og/eller med arbejdsledelse af grupper.

Som person har du begge ben på jorden, dit smil smitter over for dem, du møder på din vej, og du trives med en til tider hektisk hverdag, hvor du formår at bevare overblikket, når det går stærkt.

Du er fleksibel og i besiddelse af gode samarbejdsevner over for både værkstedets medarbejdere og i relation til værkstedets kunder og øvrige samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes som værkmester på tjenestemandslignende vilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel, CS-Civil.

Basislønnen udgør kr. 28.765,53 pr. måned. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Du har sandsynligvis gennemført 4 modulfag på akademiuddannelsen eller har anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau. Såfremt du ikke allerede har uddannelsen, skal du være indstillet på at gennemføre denne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte overværkmester Esben Jarl Nielsen på telefon nr. 728 21471. Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR- konsulent Pia Knudsen på telefon nr. 728 19144.

Ansøgningsfristen er den 25. november 2018, og vi forventer at afholde samtaler i uge 49. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO
Værnsfælles Forsvarskommando ligger blandt andet i København og Karup og er en styrelse under Forsvarsministeriet. Værnsfælles Forsvarskommando er Danmarks overordnede militære kommandomyndighed for Forsvarets operative kapaciteter. Forsvarschefen er chef for Værnsfælles

Forsvarskommando og har kommandoen over Hæren, Søværnet og Flyvevåbenet. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

29.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent