Almen sergent Hæren 1

Operationsofficer ved 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.


Operationsofficer ved 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.

Brænder du for det operative? Vil du udfordres med planlægning og gennemførelse af operationer?
Så har du muligheden for at blive operationsoffiver ved 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.
Om os
1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) opstilles som en operativ bataljon i rammen af 1 Brigade med ansvar for brigadens midler til efterretning, overvågning og opklaring.

Bataljonen vil desuden få et væsentligt udviklingsansvar i relation til efterretningstjeneste, ligesom bataljonen vil få ansvaret for planlægning og gennemførelse af kursusvirksomhed, der tidligere lå ved Hærens Efterretningscenter.

Bataljonen vil bestå af en stab, en stabsdeling, en All Source Analysis Cell og tre underafdelinger i relation til elektronisk krigsførelse, Unmanned Arial Systems og opklaring.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.
Om stillingen
Under indsættelse og øvelser bidrager du til udarbejdelse af operationsbefalinger for indsættelse af bataljonen. Du indgår som fast besætning på en af bataljonens mobile operationscentre og bidrager her til føring af bataljonen. Du er sektionens subject matter expert på en af bataljonens tre dispositionsenheder.

I garnisonen gennemfører du, efter direktiv fra sektionschefen, sagsbehandling inden for områderne operationer og uddannelse. Dine primære arbejdsområder er, afdelings- og brigadeledede uddannelser, studieperioder, internationale operationer, samt bataljonens reservepersonel.

Herudover løser du øvrige opgaver efter direktiv fra sektionschefen.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse trin I eller VUK/BTN og VUK/BDE. Alternativt er du PL som har gennemført, eller er igang med, VUK/BTN og vurderet egnet til VUK/BDE.

Du har et operativt mindset og dermed en oprigtig interesse i det operative område. Du besidder vilje og evne til at dygtiggøre dig yderligere inden for området. Du anvender dine veludviklede analytiske evner under panlægningen og gennemførelsen af operationer.

Nytænkning er en naturlig del af din analyse, ligesom du er i stand til at formidle dine analyser i klart sprog. Du evner hurtigt at sætte dig ind i såvel nye sagsområder som komplekse problemstillinger og er i stand til at kommunikere det komplekse på en enkelt måde.

Du er i stand til at samarbejde på tryds og tværs i organisationen og kan hurtigt skabe et godt netværk. Du er velformuleret i skrift og tale.

Vi ser gerne at du har erfaring med internationale operationer samt har erfaring med stabsarbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN og BDE, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er onsdag den 18. november 2018. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende i ISRBTN Major Jan Foss på telefon 7282 9301.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

29.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent