Flyvevåbnet 3

Militær Assistent til chefen for Flyverkommandoen


Militær Assistent til chefen for Flyverkommandoen

Vil du have ansvaret for at skabe gode rammer for chefen for Flyverkommandoen og kan du præsentere kompliceret stof i ultra-kort form? Så har vi brug for dig som den nye Militær Assistent til chefen for Flyverkommandoen.
Om os
Ledelsessekretariatet i den nye Flyverkommando har ansvaret for, at servicere de tre øverste chefer, Flyverkommandoens overordnede ledelsesprocesser og for driften af Flyverkommandoen som myndighed.

Som Militær Assistent bliver du en del af det team, der er helt tæt på chefen for Flyverkommandoen, og som assisterer ham i hans ledelse af Flyvevåbnet og i hans samarbejdsrelationer såvel nationalt, som internationalt.

Flyverkommandoen er Flyvevåbnets ledelse og der hviler mange øjne på hvad Flyverkommandoen og chefen foretager sig. Vi lægger derfor i ledelsessekretariatet vægt på at være professionelle og imødekommende.

Vi er afhængige af et godt samarbejde med interne og eksterne aktører. Der er fokus på samarbejde og gode netværk.

Flyverkommandoen bliver oprettet på Karup som en del af Forsvarskommandoen. Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
Om stillingen
Som Militær Assistent vil du yde støtte og rådgivning til chefen. Du vil selvstændigt foretage behandling og koordination af sager, oplæg, projekter af strategisk karakter samt udviklings- og planlægningsopgaver.

Endvidere vil du foretage selvstændig planlægning, tilrettelæggelse og koordination i forhold til møde-, konference-, besøgs- og seminarvirksomhed, ligesom du vil udarbejde foredrags- og artikelmateriale, breve, oversigter, taler mv. for chefen, chefen for National Air Operation Centre og stabschefen.

Du bliver chefens personlige sagsbehandler, og din vigtigste arbejdsopgave er at sørge for, at chefen er velforberedt, enten gennem bidrag fra staben, eller gennem mødeforberedelse du har udarbejdet. Du skal samtidig være i stand til at kunne drøfte både store, særlige og små forhold på en kvalificeret måde. Den ene dag er det Flyvevåbnets strategiske udvikling, og den næste dag kan det være noget, der skal flyttes rundt i kalenderen.

Du forventes at være i tæt koordination med de nærmeste chefer omkring chefen for Flyverkommandoens ledelsesteam om løsningen af opgaverne.

Det er en stilling, hvor der skal skabes et godt netværk med personer i tilsvarende stillinger hos allierede og samarbejdspartenere, der kan understøtte en hurtig og effektiv kommunikation mellem chefen for Flyverkommandoen og udenlandske samarbejdspartnere.

Stillingen tilbyder en enestående mulighed for at udvikle sit helhedssyn på Flyvevåbnets virksomhed, sin forståelse for strategisk ledelse og for hvad Flyvevåbnet bidrager til i For-svarets samlede opgaveløsning.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen skal du være officer og have gennemført VUT-II/L, Stabskursus eller anden tilsvarende akademisk uddannelse.

Det er en fordel, at du har forrettet tjeneste i flere stillinger på højere funktionsniveau, og hvis du har erfaringer fra en stilling på niveau I eller i departementet. Det vil være en stor fordel, hvis du har en bred erfaring fra forskellige stillinger, herunder især operative stillinger og udsendelser i internationale operationer.

Der lægges vægt på, at du har helhedssyn og strategisk forståelse, en god indsigt i Flyvevåbnet og viden om forretningsgangene i Forsvaret, gode skriftlige og mundtlige fremstillingsevner – både på dansk og engelsk, gode analytiske evner, gode samarbejdsevner, samt en høj grad af personlig integritet.

Det er et krav, at du er en konstruktiv, engageret og udadvendt person, der både kan arbejde selvstændigt og sammen med andre. Du kan forudse, er god til at holde hovedet koldt i pressede situationer og er med til at skabe løsninger på de pludselige opstået behov og opgaver. Du bidrager positivt og med godt humør til den samlede opgaveløsning. Du er ikke bange for at sige din mening.

Det er endvidere et krav, at du kan håndtere fortrolighed og følsomme sager, optræde respektfuldt, men samtidigt ikke er bange for at formidle ubehagelige budskaber.
Det forventes, at du er god til kommunikation og samarbejde. Arbejdet foregår i et intensivt og løsningsorienteret arbejdsmiljø, som blandt andet kræver, at du har fleksibilitet i forhold til arbejdstid og formår at følge opgaverne til dørs.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte den nuværende stillingsindehaver, major Esben Salling Larsen på telefon 41 38 57 84

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefonnummer 728 19141.

Ansøgningsfristen er d. 16. november 2018, og samtaler forventes afholdt i uge 47. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. december 2018.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

16.11.2018

Indrykningsdato

26.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent