Civil karriere 1

Økonomichef i FPS


Økonomichef for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Har du gode lederkompetencer? Er du resultatorienteret, og kan du være en faglig stærk økonomisk sparringspartner for ledelsen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse?

Hvis ja, så tilbyder vi til den rette kandidat en stilling med ansvar, hvor medindflydelsen er stor, og hvor du kommer til at agere sparringspartner på alle niveauer i en dynamisk, samarbejdsorienteret og ambitiøs styrelse med højt til loftet.

Stillingen som økonomichef for Forsvarsministeriets Personalestyrelse er ledig til besættelse snarest.
Om os
Økonomifunktionen i Forsvarsministeriet er koncernfælles og organisatorisk samlet under Forsvarsministeriets Koncernøkonomidirektør. Økonomifunktionen består af en central økonomifunktion og en række decentrale økonomifunktioner, som er fysisk placeret ved den styrelse, som de understøtter og arbejder sammen med.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager opgaver på strategisk niveau inden for personaleområdet i koncernen, herunder har styrelsen det koordinerende ansvar for HR-driften, og bidrager samtidig til udmøntningen af politiske aftaler på Forsvarsministeriets område samt HR-strategien.

Styrelsen understøtter koncernen med bemanding af ledige stillinger i koncernen, rekruttering til forsvarets uddannelser, rådgivning om HR-forhold, veteranindsatsen og meget andet.
Om stillingen
Som chef for økonomfunktionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse er du ansvarlig for den daglige økonomiske styring på vegne af styrelseschefen, der har budgetansvaret for styrelsens økonomi. Der er tale om et samlet budget på ca. 1,8 mia. kr., som foruden styrelsens egen driftsøkonomi omfatter en række store tværgående budgetter i Forsvarsministeriets koncern, herunder fx løn til værnepligtige i forsvaret og beredskabsstyrelsen og arbejdsskadeerstatninger til PTSD ramte veteraner.

Du vil, udover ledelse af økonomifunktionen, blive ansvarlig for, at beslutningsgrundlag til styrelsens direktion er økonomisk velfunderet, og at du, via månedlig ledelsesinformation og solid økonomistyring - herunder budgettering, budgetopfølgning, prognoser og analyser - på bedste vis understøtter direktionens økonomiske prioriteringer og beslutninger.

Forsvarsministeriet arbejder kontinuerligt efter at udvikle sin samlede økonomifunktion med henblik på at etablere en sikker og professionel koncernfælles økonomistyring – en udvikling som du i kraft af din faglighed, evne til at samarbejde og ledelseskompetencer både skal bidrage til samt implementere i egen funktion.

Som chef for økonomifunktionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse vil du organisatorisk referere til chefen for Koncernfinans i Forsvarsministeriet. I dagligdagen vil arbejdet blive planlagt i samarbejde med Personalestyrelsens direktion.

Selve økonomifunktionen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup består af en chef, en souschef og en teamleder, samt 9 dedikerede økonomimedarbejdere og business controllere, hvoraf én er fysisk placeret i Veterancentret i Ringsted.

Du vil indgå i chefkredsen i Forsvarsministeriets Koncernøkonomi- og Driftsafdeling og deltage i direktions- stabs- og chefmøder i Personalestyrelsen. Du vil skulle indgå i dialog med mange forskellige fagligheder på tværs af koncernen, og det er derfor vigtigt, at du er god til at skabe relationer og kan kommunikere med mange forskellige mennesker.
Om dig
Vi søger en dynamisk, faglig og velfunderet leder med en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau, der med et højt energiniveau vil være med til at levere en stærk faglig økonomistyring og samtidig deltage i udviklingen af koncernens økonomiske styring. Du har formentlig ledelseserfaring eller stort ledelsespotentiale.

Du er teoretisk og praktisk velfunderet i økonomiske analyser og økonomistyring og omtaler gerne dig selv som værende problemknuser. Som person er du struktureret, overholder deadlines og har en selvfølgelig respekt for andres tid, kvalifikationer, holdninger og opgaver. Dine samarbejdsevner er solide og veldokumenterede og du netværker naturligt på tværs af koncernen.

Ledelsesmæssigt brænder du for at udvikle dine medarbejderes kompetencer indenfor business controlling, og derigennem sikre en høj faglighed og fastholde deres arbejdsglæde. Du håndterer forandringer professionelt ved at gå forrest og skabe følgeskab.

Som leder forstår du desuden nødvendigheden af at bevare overblikket, afgive ansvar og samtidigt får øje på den vigtige detalje.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som chefkonsulent og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle et tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Såfremt du måtte have interesse i at vide yderligere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Koncernfinans Mikkel Nielsen Østergaard på tlf. nr. 25 27 44 30 eller Vicedirektør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse Peter Wass på tlf.nr. 72 81 90 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Wassmann, fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på tlf. 3266 5111 eller alternativt på mail FPS-BA-BS103@mil.dk.

Du kan sende din ansøgning, CV og øvrige relevante bilag via linket til højre.

Ansøgningsfristen er den 13. november 2018. Vi forventer at afholde samtaler i uge 47.

Tiltrædelse snarest.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

13.11.2018

Indrykningsdato

25.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent