Almen sergent Hæren 1

Bataljonsbefalingsmand til 1. Føringsstøttebataljon


Bataljonsbefalingsmand til 1. Føringsstøttebataljon

Har du naturlig autoritet, et operativt mindset samt vilje til at være rollemodel for alle befalingsmænd i bataljonen? Er du klar til at indgå i Command Team sammen med bataljonschefen? Så har DU dét, der skal til, for at være bataljonsbefalingsmand ved 1. Føringsstøttebataljon!
Om os
1. Føringsstøttebataljon er en ny operativ bataljon, der skal opbygges med operative føringsstøtte- og CIS-kapaciteter til 1. Brigade. Bataljonen består af en bataljonsstab, med S7, Stabskompagni Brigade og CIS- Kompagni Brigade.

Bataljonen er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af styrkeproduktion og indsættelse af føringsstøtteenhederne til støtte for 1. Brigade operative indsættelser. Bataljonsstabens S7 er Hærens faglige kompetence på Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk og støtter Hærens enheder i forbindelse med taktiske radioer og implementering af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk.

Bataljonen gennemfører egen funktions- og føringsuddannelse samt bidrager til konceptudvikling inden for føringsstøtteområdet i 1. Brigade.

Bataljonen har et operativt mindset, som hviler på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister samt fokus på økonomi med kræfterne. Bataljonen har et moderne og bredt accepteret ledelses- kultur- og traditionsbærende grundlag, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Som bataljonsbefalingsmand bliver du sammen med bataljonschefen en del af bataljonens Command Team. Du bliver dermed en nærtstående medarbejder, der rådgiver og vejleder bataljonschefen målrettet og loyalt ud fra Din viden og erfaring på områder, der har indflydelse på bataljonens opgaveløsning. Du forventes at bringe din solide gelederfaring og viden i spil i samarbejdet i Command Teamet og til gavn for bataljonens samlede opgaveløsning.

Det forventes, at du som bataljonsbefalingsmand medvirker til at optimere processer og procedurer ved bataljonen, så bataljonschefen har et solidt beslutningsgrundlag. Du skal være indstillet på et tæt samarbejde, med brigadebefalingsmanden og bataljonsbefalingsmænd ved de øvrige bataljoner i brigaden, og ved regimentet, for at skabe forudsætninger for at rådgive om, eller foreslå gensidig støtte eller behov for justeringer på tværs af bataljonerne.

Befalingsmandskorpset er den gennemgående drivkraft inden for alle af bataljonens fagområder. Som bataljonsbefalingsmand har du tæt kontakt til bataljonens mellemledere og skal være med til at udvikle befalingsmandskorpset i dialog med bataljonschefen, brigadebefalingsmanden, regimentsbefalingsmanden og bataljonens enheder. Herunder skal du på direktiv fra chefen og i samråd med regimentsbefalingsmanden medvirke ved talentudpegning og -udvikling af konstabel- og befalingsmandsgruppen ved bataljonen. Du vil dermed naturligt virke som mentor og rådgiver for yngre mellemledere ved bataljonen, hvor dit udgangspunkt er din erfaring, Hærens Befalingsmandsstrategi og din det kendskab til bataljonens personel.

Samlet set skal du sammen med bataljonschefen bidrage til, at bataljonen opnår høj operativ effekt gennem fleksible og indsatsklare kapaciteter, der drives af et operativt og proaktivt mindset understøttet af operativ og teknisk faglighed.
Om dig
Vi forventer, at du ér udnævnt chefsergent. Hvis du ikke allerede er chefsergent forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent og, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Vi forventer, at du har et operativt mindset og indgående føringsstøtteerfaring fra flere specialer. Dvs. et indgående kendskab til Føringsstøtteregimentes organisation og de fleste fagområder ved 1. Føringsstøttebataljon, så du kan bidrage substantielt inden for dit ansvarsområde. Du står også stærkere, hvis du har erfaring fra flere niveauer og flere tjenestesteder samt erfaring fra internationale operationer.

Du er nytænkende og visionær i arbejdet med at opbygge en ny bataljon. Du er samtidigt i stand til at arbejde selvstændigt, hvor du altid holder et højt fagligt niveau, iværksætter tiltag på eget initiativ og opnår brugbare og velfunderede resultater.
Du har gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring. Herudover er du ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede 1. Føringsstøttebataljon og dennes enheder.

Du fremstår som en rollemodel, der er bredt respekteret som en kompetent befalingsmand. Herigennem formår du at gå i spidsen for opretholdelsen af korpsånden ved 1. Føringsstøttebataljon.

Vi forventer, at du besidder gode skriftlige og mundtlige dansk- og engelskfærdigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Hvis du ansættes på en uddannelsesaftale finder udnævnelse til chefsergent sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.
Dit faste tjenestested vil være ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTRAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1. Føringsstøttebataljon; oberstløjtnant Alvin Anker Bang (TGR-HQ-CH) tlf.: 41 90 45 00 eller stabschefen; major Lars Abild (TGR-MOB00) tlf.: 72 82 64 20.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse; FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 7281 9163.
Ansøgningsfrist er den 25. november 2018, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse 1. januar 2019. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte, vi støtter brigade- og divisionsniveauet i Hæren samt yder støtte til Flyvevåbnets Wings og Specialoperationskommandoen.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

25.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent