Civil karriere 1

Rådighedsstilling - Læge ved Frømandskorpset


Rådighedsstilling - Læge ved Frømandskorpset

Har du lyst til at være en del af den sundhedsfaglige støtte til Frømandskorpset ved siden af din civile karriere? – Så har du nu muligheden.

Forsvarets Sundhedstjeneste søger en SOF læge af reserven til ansættelse på reaktionsstyrkekontrakt. Stillingen ønskes besat snarest muligt.
Om os
Frømandskorpset (FKP) er Forsvarets højt specialiseret maritime Special Operations Styrke. FKP arbejder i belastende miljøer, i vand og på land, fra nord til syd, hvilket stiller store krav til den enkelte frømands fysisk. Samtidig foregår arbejdet i et dynamisk miljø med højt tempo som indimellem stiller store krav til innovative løsninger og en god fysik.
Om stillingen
Som SOF læge vil du være ansat under Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) med primær tjeneste knyttet til Frømandskorpset. I FSU er der ansat en overlæge med fast tjenestested i Frømandskorpset. Du vil komme til at arbejde under dennes ledelse og sammen med to andre SOF læger.

Du skal, som læge ved FKP, primært støtte det sundhedsfaglige beredskab i og omkring Kongsøre, hvor FKP hører til. Arbejdet her omfatter støtte til elevskolen, hvor elever tilses ved behov, støtte ved øvelser og undervisning i sundhedsfaglige områder. Arbejdet vil desuden ske i tæt samarbejde med korpsets Special Operations Rescue Element (SORE). Herudover kan det komme på tale at støtte FKP ved øvelser eller missioner i udlandet over længere perioder (6-12 uger).

Du skal som SOF læge ved FKP primært anvende dine lægefaglige kompetencer. Militære kompetencer er dog en forudsætning, og du vil trænes sufficient i udvalgte militære discipliner. FKP SORE støtter FKP delinger, og tager sig af den primære og indledende behandling. Lægen vil derfor virke ved et Medical Treatment Facility (MTF/ROLE 1). Geografisk kan det sidestilles med et skib eller en Forward Operations Base (FOB). Lægen kan her forventes at udføre yderligere diagnostik, behandling og overvågning i samarbejde med FKP sanitetsfaglige personel.

Stilling kræver modenhed og evnen til at tage ansvarsfulde beslutninger.
Om dig
Du er gerne speciallæge i specialerne kirurgi (organ/ortopæd), anæstesi, akut medicin eller almen medicin. Du har gennemført Forsvarets reservelægeuddannelse (FSU100) eller Basiskursus for sundhedsfagligt personel (FSU149) og har deltaget i Forsvarets internationale operationer. Du har en rådighedskontrakt med Forsvaret eller opfylder basiskrav for ansættelse på en reaktionsstyrkekontrakt og have fysisk såvel som psykisk overskud.

Du er medicinsk bredt funderet, da meget af arbejdet er indenfor skadestue og almen medicinske spektrum. Du er interesseret i og gerne med erfaring fra præhospital behandling

Du kan acceptere primitive vilkår og kunne tænke ”ud af boksen” når det gælder og er fagligt engageret, nytænkende, kan bevare overblikket i pressede situationer, har mod på nye udfordringer i et krævende miljø.

At du aktivt bidrager med supervision og faglig vejledning af medics ansat ved FKP og kunne supplere FKP ved situationer hvor fastansat overlæge er fraværende (udsendelse, øvelse, kursus eller lign.).

Du har gode samarbejdsevner og bliver motiveret af at arbejde på tværs af faggrænser i et militært miljø.

Vi forventer stor faglighed af dig, men at du har den rette kemi og mindset i forhold til teamet af sanitets- og sundhedsfagligt personel og ikke mindst FKP som helhed er en lige så væsentlig del for at kunne komme i betragtning til stillingen.

Du vil kunne deltage i aktiviteter (indkommanderes) i op til 20 uger fordelt på 4 kalenderår samt hvis Forsvaret har behov efter aftale kunne udsendes i 2 x 3 måneder (alternativt 3 x 2 måneder).
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er niveaufastsat som speciallæge af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriet og Foreningen af Speciallæger samt Foreningen af Yngre Læger.

Som speciallæge ansat på reaktionsstyrkekontrakt bliver du aflønnet pr. indkommanderingsdag. Lønnen udregnes som gennemsnittet den faste løn ifølge lønsedler for de seneste 6 måneder. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du vil blive designeret til Specialoperationselement ved Forsvarets Sundhedstjeneste.

Kontakt og ansøgningsfrist
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte overlæge Thomas Boel, telefon 2926 4052 eller via mail på fsu-o-lgfkp@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Bjarne Johansen, telefon 7281 9185, eller via mail: fps-ba-bss05@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 28. november 2018. Samtaler vil blive afholdt i Kongsøre mandag den 10. december 2018.

Stillingerne er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket og til ansøgningen vedhæfte minimum 2 referencer (en leder og en kollega). Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Når du søger stillingen elektronisk er det vigtigt, at alle filer bliver fremsendt i PDF-format.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU)
Forsvarets Sundhedstjeneste er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sundhedstjeneste udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sundhedstjeneste ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sundhedstjeneste soldatens helbred.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Odsherred

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

U321 Musikassistent/dirigent, feltpræster, auditørfuldmægtig, SPLG, SPTLG, FARMC

Ansøgningsfrist

28.11.2018

Indrykningsdato

24.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent