Hæren 06

Faglærer til 1. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet


Faglærer til 1. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet

Om os
Føringsstøttebataljon (FØSTBTN) er en ny operativ bataljon, der skal opbygges med operative communication and information system kapaciteter (CIS-kapaciteter) til 1. Brigade. Bataljonen består af en bataljonsstab, et stabskompagni og et CIS kompagni.

Vi er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af styrkeproduktion og indsættelse af føringsstøtteenhederne til støtte for 1. Brigades operative indsættelser. Bataljonsstabens S7 er Hærens faglige kompetence på Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK) og støtter Hærens enheder i forbindelse med taktiske radioer og implementering af HTK.

Bataljonen gennemfører egen funktions- og føringsuddannelse samt bidrager til konceptudvikling inden for føringsstøtteområdet og i 1. Brigade.
Vi har et operativt mindset og hviler på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister samt et fokus på økonomi med kræfterne. Dertil et moderne og bredt accepteret ledelses- kultur- og traditionsbærende grundlag, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Du vil i samarbejde med to andre faglærer fra S7, være primær underviser på en række af de uddannelser, som Føringsstøtte Regimentet (FSR) udbyder. Du vil derfor være medansvarlig for, at uddanne den næste generation af faglærere på de taktiske radiosystemer bredt i hele Forsvaret. Arbejdet vil derfor omfatte planlægning og gennemførelse af faglærer-uddannelser for de 3 værn.

Du vil komme til, at sidde som medansvarlig for, at revidere, tilrette samt udvikle de læringsplaner, du underviser efter. Endvidere indebære stillingen, at du som ekspert på de taktiske radiosystemer, vil blive hørt og inddraget i ideer, tests, afprøvninger samt implementering af nyt materiel, samt mulig deltagelse i besøgs-, inspektions- og kontrolvirksomhed.

Du skal være forberedt på, at skulle arbejde med en vekslen mellem selvstændigt arbejde, forberedelse, gennemførelse af kurser, samt støtte til resten af S7/1 FØSTBTN.
Der er knyttet rejseaktivitet (20-30 dage årligt) til stillingen, dog primært i Danmark. I perioder optjenes en del merarbejde, men generelt er der gode muligheder for efterfølgende afvikling. Den daglige arbejdstid kan aftales individuelt med chefen. Der vil dog være behov for tilstedeværelse, når der er planlagt afholdelse af kurser, samt mødeaktivitet indenfor fagområderne.
Om dig
Du er sergent eller oversergent, evt. med erfaring fra international tjeneste, og gerne i besiddelse af gyldigt Kryptocertifikat. Du er glad for at undervise og har lyst, og mod til at undervise i kommunikationsmidler da det bliver din primære opgave.

Du er imødekommende og kan arbejde sammen med andre faggrupper, herunder systemudviklere og systemadministratorer. Endvidere er du opsøgende og god til at tilegne dig ny viden indenfor dine fagområder med henblik på løbende, at udvikle og forbedre disse. Da vil kommer til at have en berøringsflade bredt i hele Forsvaret, ser vi gerne, at du har et kendskab til-/fra en anden tjenestegren.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen og vil gerne have definerede mål, hvor det er op til dig, gennem initiativ og egen styring af opgaven, at fastholde deadlines for, at nå i mål med dine opgaver. Desuden har du en analytisk tilgang til løsning af opgaverne, samtidig med, at du kan holde mange bolde i luften på en gang.

Ønskeligt har du gennemført følgende kurser:
• TGR 300 Grundlæggende KOMSIK
• TGR 430 HARRIS AN-PRC 152 VHF INSTRUKTØR
• TGR 405 Signalbefalingsmand
• TGR 415 AN/PRC 150C & RF-5800H INSTR
• TGR 475 RF-7800S Instruktør
• TGR 495 SOTAS Instruktør
Hvis ikke du er i besiddelse af et gyldigt Kryptocertifikat, samt ovenstående kurser, skal du være indforstået med, at disse uddannelser skal gennemføres, inden du kan virke som faglærer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.
Hvis du ansættes i stillingen som sergent, skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af vidersuddannelsestrin I for mellemledere.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Jan Stryhn på telefon: 72 82 64 22 / 41 65 62 74.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS243@MIL.dk eller telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 25. november 2018 og ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart derefter. Stillingen er til besættelse snarest efter aftale med din nuværende chef.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte, vi støtter brigade- og divisionsniveauet i Hæren samt yder støtte til Flyvevåbnets Wings og Specialoperationskommandoen.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

24.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent