Missionplanner

Sagsbehandler til administrationselementet ved Telegrafregimentet


Sagsbehandler til administrationselementet ved Telegrafregimentet

Hvis du brænder for administration og har en høj grad af selvstændighed omkring løsning af opgaver samt viljen til at gøre en forskel, så er du måske den nye sagsbehandler, til personeladministrationselementet ved regimentets garnisonsstøtteenhed.
Om os
Telegrafregimentet, som fra 1. januar 2019 benævnes Føringsstøtteregimentet, er garnisoneret i Fredericia, med afdelinger i Haderslev, Karup, Høvelte og Skrydstrup m.v. Telegrafregimentet er en kapacitetsbærende enhed, der leverer føringsstøtte til hele forsvaret. Regimentet indeholder for nærværende en Stab, en Føringsstøttebataljon og en Communications and Informations Systems bataljon på Ryes Kaserne.
Regimentet vil ved Hærens nyordning pr. 1. januar 2019 opstå i en ny struktur.

Personeladministrations elementet vil være forankret i Garnisonsstøtteenheden, og består af 11 medarbejdere med en chefsergent som daglig leder, en seniorsergent som sagsbehandler samt ni kontorhjælpere. Elementet er opdelt i teams med 3 korporaler som teamledere, 4 konstabler og 2 civile.

Elementets hovedopgaver består i den daglige driftsadministration for regimentets og EW-kompagniets medarbejdere og tjenestegørende, hovedsagligt i Fredericia og Karup. Opgaverne er registrering af arbejdstid, oprettelse af rejser, vedligeholdelse af kvalifikationer i DeMars samt bookning af kurser i arrangementsstyring. Derudover sørger administrationselementet for terminsopfølgning i forhold til medarbejdernes sikkerhedsgodkendelser, sundhedstriaden, FOKUS, jubilæer og sygdom. Personeladministrationselementet bidrager på tværs af faggrænser til den fælles opgaveløsning i Garnisonsstøtteelementet, og fra 1. januar 2019, bl.a. i et tæt samarbejde med Ledelsessekretariatet, Personelforvaltningssektionen, Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsrådgivningssektionen og Driftselementet.
Om stillingen
Du vil indgå i et stærkt element, der har en bred berøringsflade i Forsvaret herunder i særdeleshed til Hærstøtteelementet ved Hærkommandoen. Der kræves et solidt engagement, stor selvstændighed, ærlighed samt vilje til løsning af opgaver ved stillingsindehaveren. Et godt socialt arbejdsmiljø er kendetegnende i elementet. Arbejdspladsen er på Ryes kaserne i Fredericia.

Du vil skulle deltage i udviklingen af Hærens nye koncept, ”Administrative fællesskaber” i forbindelse med Hærens Nyordning for 2018 – 2023, og i administrationselementet fremadrettet vil du skulle forestå sagsbehandlingen af områderne indenfor forvaltning generelt, FOKUS, sygefravær, befalinger, KESDH, OUTLOOK og elementets Sharepoint hjemmeside.

Du skal sammen med lederen, bidrage med rådgivning for enhedens chefer og ledere.
Elementet har fokus på vores styrker og evnen til at præstere bedre sammen, samt skabe en positiv effekt på de personlige kompetencer.
Om dig
Du er seniorsergent med et bredt tjenesteforløb, herunder en solid administrativ baggrund med hovedvægten på personeladministration fra din tidligere tjeneste som kommandobefalingsmand og / eller administrationsbefalingsmand med erfaring i stabstjeneste på bataljonsniveau eller højere. Du har tidligere forrettet tjeneste i INTOPS. Herudover forventes det, at du til stadighed selv aktivt søger at højne din egen og dine kollegaers faglighed. Du har desuden kørekort til kategori B.

Vi forventer, at du har en positiv tilgang til dagligdagen, og at du udfører dit arbejde med stort initiativ og sætter en ære i, at overholde deadlines og mål i dit arbejde. Det forventes endvidere, at du er ærlig, loyal, innovativ, imødekommende og åben i forhold til den støtte og rådgivning, du yder til ansatte, enheder og andre myndigheder.
Vi forventer, at du er selvstændig, nytænkende, fokuseret og målrettet, således at du bidrager professionelt til administrationselementets samlede opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og Tandlægevurderinger, erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major; Michael D. Nielsen på tlf. : 28 31 04 06 eller chefsergent Mogens Frederiksen på tlf.: 72 82 61 30 eller 40 74 07 12. Alternativt kan du sende en mail til TGR-MSA-CH@MIL.DK eller TGR-GSE-PA01@MIL.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS243@MIL.dk eller telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 23. november 2018 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 49/2018.
Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

24.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent