Almen sergent Hæren 1

Forsyningsbefalingsmand ved UAS KMP, Efterretningsregimentet


Forsyningsbefalingsmand til Unmanned Arial Systems Kompagniet ved Efterretningsregimentet

Brænder du for logistik og drift? Og har du lyst til at indgå i en lille men professionel enhed, hvor faglighed dygtighed og selvstændighed er i højsædet, så søg jobbet som forsyningsbefalingsmand ved Unmanned Arial Systems Kompagniet.
Om os
Bataljonen består af en stab og fire underafdelinger til henholdsvis elektronisk krigsførelse, Human Intelligence/Unmanned Arial Systems (UAS), informationsaktiviteter og hærens basisuddannelse.

Bataljonen reorganiseres i forbindelse med det nye forsvarsforlig og opstilles som en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens samlede midler i relation til efterretning, overvågning og opklaring.

UAS-kompagniet tilbyder en alsidig hverdag med mange dynamiske opgaver, hvor specialet og uddannelse er omdrejningspunktet. Det giver den enkelte medarbejder gode muligheder for at påvirke og tage del i såvel udvikling som forankring af specialet.
Om stillingen
Din stilling er placeret i forsyningssektionen under kommandodelingen og din nærmeste foresatte er kompagnichefen (KC) og næstkommanderende i kompagniet (NK/KMP).

Sektionen består af dig og en konstabel som forsyningshjælper. Dette betyder også, at der stilles store krav til selvstændighed og ansvarlighed for opgaveløsningen.

Arbejdstiden er planlagt til 37 timer ugentligt, men grundet kompagniet har mange øvelser, uddannelsesaktiviteter og kurser må der forventes nogle overarbejdstimer, som senere kan afspadseres.

Som forsyningsbefalingsmand (FSBM) vil du have ansvaret for én forsyningshjælper, og det vil være din opgave at udvikle videre på dennes kompetencer.

Du vil også have ansvaret for at vejlede og føre kontrol med de af chefen udpeget beholdningsansvarlige i kompagniets sektioner og delinger.

Du er overfor chefen ansvarlig for tilstedeværelsen og funktionalitet af de til kompagniet udleverede materielbeholdning. Du vil i samarbejde med NK/KMP planlægge og gennemføre forsyningstjenesten. Du vil også virke som kompagniets kontaktperson mellem øvrige vedligeholdelses- og forsyningssektioner ved Istarbataljonen (ISRBTN).

Kompagniet råder over en del specielt materiel, heriblandt UAS-systemet. Som forsvarets største bruger af UAS-systemet, vil du samarbejde med andre bruger fra specialstyrkerne, søværnet, sagsbehandler og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Samarbejdet handler meget om erfaringsudveksling og videreudvikling.

Assisterer foresattes kryptokustode i dennes administration og kontrol af kryptomateriel- og nøgler, herunder sikring af korrekt håndtering og opbevaring ved brugerne.
Om dig
Du er oversergent med erfaring som forsyningsbefalingsmand eller lignende. og har arbejdet med logistik i Dansk Forsvars Management- og Ressourcestyringssystem (DeMars)

Har erfaring med uddannelse og undervisning og du opfatter forsyningstjenesten som en disciplin, tager ansvar, og formår at omsætte ord til handling.

Du fremstår fagligt, fysisk og holdningsmæssigt som en rollemodel for kolleger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og bestå Videre uddannelsestrin 1 for mellemledere (VUT-I/ML) med efterfølgende udnævnelse til oversergent.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Frederik T. Olesen på telefon 72 82 93 71 eller mobil 41 93 48 02.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2019.

Sidste ansøgningsfrist er den 25. november 2018 og samtaler forventes afholdt i uge 48.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne medbringe dem til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE:

Hærens Efterretningscenter har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og i vedhæftede folder.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

24.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent