Missionplanner

Kommunikationskonsulent


Kommunikationskonsulent

Vil du være med til at udvikle og forbedre Forsvarets interne og eksterne kommunikation? Har du erfaring med planlægning og gennemførelse af større projekter og strategier - så kan du blive en del af vores kommunikationssektion.

Kommunikationssektionen er ansvarlig for planlægning, udvikling og gennemførelse af Forsvarets interne og eksterne kommunikation.
Om os
Vi er en del af Ledelsessekretariatet i Værnsfælles Forsvarskommando. Vi arbejder både i København og i Karup, men din faste base er i København. Du indgår i Kommunikationssektionen, som pt. består af 20 faste medarbejdere. Udover strategi, rådgivning og planlægning udgiver vi en medarbejderavis, og udarbejder tekster og billeder til web og sociale medier. Vi er således en bredt sammensat flok, som arbejder i et travlt, dynamisk og levende miljø.
Om stillingen
Som kommunikationskonsulent løser du både større strategiske opgaver og mindre her-og-nu opgaver. Du er inde over alle faser af processen fra idéudvikling til eksekvering af de konkrete projekter. En helt central opgave er at støtte Forsvarets øvrige stabe i at omsætte komplekse problemstillinger til kompetent og enkel kommunikation.

Du får en stor grad af selvstændighed i forhold til arbejdsopgaverne, men også mulighed for sparring i tæt dialog med dine kolleger. Vi forventer til gengæld, at du kan inspirere os til at finde nye veje og utraditionelle løsninger til Forsvarets interne og eksterne kommunikation.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen forventer vi, at du har en kandidatuddannelse inden for kommunikation eller anden relevant uddannelse og gerne nogle års erfaring med kommunikationsarbejde.

Du har stærk kommunikationsfaglig og strategisk indsigt og derudover forventer vi at du:

• Har erfaring med kommunikationsrådgivning - og planlægning.
• Har en strategisk og analytisk tilgang til dine arbejdsopgaver.
• Er en stærk kommunikator både skriftligt og mundtligt.
• Kan bidrage med nye idéer og tilgange til intern kommunikation, der skal ud til ca. 20.000 medarbejdere under meget forskellige vilkår.

Uanset din baggrund, er det afgørende, at du arbejder selvstændigt, analytisk og er fleksibel både i forhold til arbejdsopgaver og -tider.

Endelig er det vigtigt, at du trives i en udadvendt og rådgivende rolle, hvor du kommunikerer og samarbejder med mange forskellige interessenter både internt og på tværs af afdelinger og myndigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuldtid og ønskes besat 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Du ansættes som fuldmægtig og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos souschef for Kommunikationssektionen Helena W. Ishøy tlf. 2340 5538.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på tlf. 3266 5315.

Ansøgningsfristen er 15. november 2018 og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO
Værnsfælles Forsvarskommando er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Værnsfælles Forsvarskommando ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Værnsfælles Forsvarskommando består af fem stabe og to kommandoer: Operationsstaben, Udviklings- og koordinationsstaben, Hærstaben, Marinestaben, Flyverstaben, Arktisk Kommando samt Specialoperationskommandoen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Værnsfælles Forsvarskommando

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

15.11.2018

Indrykningsdato

23.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent