Civil karriere 1

GENOPSLAG - Sektionschef til Projektsektion Vest


Sektionschef til Projektsektion Vest

Kan du lede en landsdækkende projektsektion med en byggeportefølje lidt ud over det sædvanlige?
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal bruge en projektsektionschef, der er stærk på ledelse og styring af byggeprojekter og som kan levere gode resultater.
Om os
Projektafdelingen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ca. 30 projektledere, primært ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører. Afdelingen er opdelt i to projektsektioner der ligger i vest og øst Danmark.
Om stillingen
Som chef for den ene projektsektion får du det overordnede bygherreansvar for byggeprojekterne i din sektion med 18 specialister. Projekterne omfatter alt fra flyhangarer og havnekajer til skydesimulatorer og renoveringer, hvorved spændet i dine opgaver og samarbejdsflader er ganske bredt, hvilket giver stor dynamik i hverdagen.

Du har stort fokus på at sikre det tværgående samarbejde med andre sektioner i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, så det sikres, at bygge- og anlægsprojekterne bevæger sig fra planlægning, bevilling, udbud, gennemførelse til aflevering. Du har det overordnede ansvar for projektporteføljen i sektionen, herunder sikring af kunde- og brugerkontakt for dermed at tilsikre, at sektionen kommer i mål med opgaverne – både i forhold til tid, økonomi og kvalitet.

Dit arbejdssted er ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses domicil i Hjørring, men din sektion har tillige medarbejdere placeret i Aalborg, og du må påregne rejseaktivitet samt arbejde udenfor normal arbejdstid.
Om dig
Du har en relevant uddannelse, samt faglig baggrund og minimum 5-8 års relevant erfaring i at planlægge, styre og afslutte større byggeprojekter, og du har minimum 2 års ledelseserfaring. Har du erfaring med offentligt byggeri, og kan du håndtere den eksterne bevågenhed, som statslige bygge- og anlægsprojekter normalt er underlagt, så er det et absolut plus.

Du har tydelig gennemslagskraft og kompetencerne til at motivere og skabe resultater gennem ledelse og kan videreudvikle et arbejdsmiljø, hvor leverancer og eksekvering er i centrum, så er du den rette til stillingen.

Gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk og gerne engelsk er, sammen med evnen til at håndtere pres, en naturlig del af din personlige værktøjskasse.
Ansættelsesvilkår
Såfremt du ar kandidat, bliver du ansat som akademiker og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten som chefkonsulent, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg.

Såfremt du er bygningskonstruktør eller ligende bliver ansat efter cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i staten. Din samlede løn vil bestå af basisløn og individuelt forhandlede tillæg. Basislønnen er 28.624,- kr. i april 18 niveau.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Rådgivningsafdelingen Ann Kjemtrup på tlf. 41 96 29 88. Har du spørgsmål til løn - og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Malene Nørgaard Abel på tlf. 72 81 91 42..

Ansøgningsfristen er den 15. november 2018.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES)
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.
Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 1,8 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 750 medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

15.11.2018

Indrykningsdato

22.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent