Missionplanner

Leder til udleverende depot Bornholm.


Leder til udleverende depot Bornholm.

Evner du at få en flok specialister med hver deres sæt af kompetencer til at arbejde sammen mod et fælles mål, og besidder du en solid logistisk erfaring inden for praktisk genforsyning? Så er du måske den person vi står og mangler til at lede udleverende depot Bornholm.
Om os
National Forsyningssektion (NFSEK) er en del af Forsyningsafdelingen ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). NFSEK består af en chef og næstkommanderende, som til dagligt arbejder fra Karup, og 7 udleverende depoter (UD), som er placeret på Forsvarets Hærgarnisoner.

Vores kerneopgave er at genforsyne hærens enheder, således at de kan løse deres opgave, herunder gennemføre koordination med relevante enheder og myndigheder med det formål proaktivt at yde den ønskede støtte til soldaten.

Om stillingen
Som leder for udleverende depot Bornholm får du ansvaret for den samlede genforsyning for en bred skare af brugere tilknyttet depotet. Herunder hører enheder fra Opklaringsbataljonen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen m. fl.

Du vil til dagligt varetage ledelsesansvaret for i alt 7 medarbejdere. Du varetager selvstændigt ansvar for egen økonomi, normering m.m. Du varetager også selvstændigt koordinationen med relevante samarbejdspartnere på garnisonen.

Du vil have ansvaret for blandt andet iklædning af værnepligtige, iklædning i forbindelse med overgangen fra værnepligtig til stående styrke, iklædning af enkeltmand til INTOPS samt driften af reservedelslageret.
Om dig
Vi forventer, at du ér udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent samt, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til chefsergent finder sted når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Dt er ønskeligt at du har relevant erfaring inden for logistisk genforsyning – gerne som logistikbefalingsmand eller depotbefalingsmand. Du skal have god forståelse for ledelse af mennesker, herunder ledelse igennem teams. Og ikke mindst lyst til at indgå i en proaktiv udvikling af dine medarbejdere.

Du er helhedsorienteret, besidder gode kommunikationsevner skriftligt såvel som mundtligt og evner at koordinere og integrere mangeartede hensyn i forbindelse med løsningen af de mange forskellige daglige opgaver. I dit daglige virke er du i stand til at handle selvstændigt og evner at lede gennem selvledelse. Du er i stand til at arbejde målrettet og struktureret med tilpas fleksibilitet og omstillingsparathed, således at dit daglige ledelsesvirke er præget af en fleksibel tilgang.

Det er en fordel, at du har et dybtgående kendskab til anvendelsen af LEAN som et dagligt styringsværktøj.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested er Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos sektionschef major Henrik Gehrt på telefon 25 55 27 10 eller mail FMI-F-FANCH.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 15. november 2018. Vi forventer at afholde samtaler i uge 47/48.

Tiltrædelsesdato er den 1. januar 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.
Ca. 700 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet, dog med hovedsædet i Aarhus. FDD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Bornholm

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

15.11.2018

Indrykningsdato

22.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent