Hæren 06

Elektronikmekaniker til Electronic Warfare Kompagni


Elektronikmekaniker til Electronic Warfare Kompagni

Har du styr på teknikken og trives du med teambaseret opgaveløsning? Så er din fremtid måske hos os?
Om os
Bataljonen består af en stab og fire underafdelinger til henholdsvis elektronisk krigsførelse, Human Intelligence/Unmanned Arial Systems, informationsaktiviteter og hærens basisuddannelse. Bataljonen reorganiseres i forbindelse med det nye forsvarsforlig og opstilles som en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens samlede midler i relation til efterretning, overvågning og opklaring.

Electronic Warfare Kompagniet (EWKMP) er en single-source efterretningsindhentningsenhed beliggende i Fredericia, og enheden hører under 1 Military Intelligence Battalion ved Efterretningsregimentet.

EWKMP opgave er grundlæggende efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum. Kompagniet er en alsidig arbejdsplads med flere forskellige specialer og specialiserede medarbejdere. Kompagniet er karakteriseret af en omskiftelig hverdag og et højt arbejdstempo. Vi er en kampstøtteenhed og løser opgaver i Hærens almindelige regi, men støtter også andre værn og myndigheder.

EWKMP er kontinuerligt indsat i et eller flere af Forsvarets missionsområder og er generelt en efterspurgt kapacitet.

EWKMP er præget af en åben og uformel tone, hvor kvalifikation og kompetencer vægtes frem for rang og funktioner. Mange områder af kompagniets arbejde og hverdag er meget specialiseret og kræver stor indsigt, hvilket betyder, at meget viden og ansvar er forankret hos specialisterne. Det fordrer derfor en åben dialog og tillid på tværs af alle niveauer, således at opgaver løses på det bedst mulige grundlag.

Medarbejderen ved EWKMP er generelt karakteriseret ved teknisk sindelag, analytisk flair, ansvarlighed og ikke mindst selvstændighed. Derudover forstår medarbejderen ved kompagniet den fortrolighed, som arbejdsområdet og vore samarbejdspartnere naturligt pålægger os.
Om stillingen
Du vil komme til at arbejde på et værksted, hvor du vil blive en del af vedligeholdelseselementet, under bataljonens logistiksektion. Bataljonen prioriterer vedligeholdelsestjenesten højt, da det er essentielt for Bataljonens og dens enheders evne til at kæmpe.

Du vil opleve at skulle arbejde både selvstændigt og i teams. Vi har en arbejdsplads, hvor der er frihed under ansvar, og hvor vi støtter hinanden.

Du vil primært arbejde på pansrede mandskabsvogne (PIRANHA), lastvogne og mindre hjulkøretøjer (typen GD), men du skal også kunne arbejde på natkampsudstyr, generatorer samt mandbåren- og køretøjsmonteret radiomateriel.

Manglende kurser/kvalifikationer vil blive tildelt i takt med at kurserne bliver udbudt.

Du vil opleve en alsidig hverdag med mange forskellige opgaver.

Din hverdag vil hovedsageligt bestå af en blanding af både:
• Arbejde med eftersyn og vedligeholdelse, herunder reparation.
• Opbyggelse af udstyr til hurtigt opståede operative/uddannelsesmæssige behov.
• Vedligeholdelse af dine soldatermæssige færdigheder og fysiske krav
• Bistå ved uddannelse i teleteknik.
Om dig
Du skal være uddannet konstabel og have svendebrev som elektronik- eller elektromekaniker.

Du vil arbejde i et team, og skal derfor være i stand til, at skabe gode samarbejdsrelationer til både dem, og de brugere du dagligt vil møde i opgaveløsningen, som sker på tværs af fag- og medarbejdergrupper. Du skal sammen med dine kollegaer sikre en smidig afvikling af vedligeholdelsestjenesten med forståelse for, at de operative og uddannelsesmæssige behov er styrende, hvilket stiller store krav til din fleksibilitet.

Du er en fagligt velfunderet soldat og tekniker, som sætter en ære i et stykke arbejde af høj kvalitet.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som mekaniker i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og HærensKonstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stillinge i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt faglig uddannelse og svendebrev.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til at deltage i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandobefalingsmand ved Electronic Warefare kompagniet, seniorsergent Jakob Mortensen på telefon 72 82 95 02 eller mail HEC-1EWKDO@MIL.DK

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse via mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Ansøgningsfristen er den 25. november 2018 og ansættelsessamtaler vil blive afholdt efterfølgende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Efterretningsregimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren, både i Danmark og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Efterretningsregimentet er placeret på Varde Kaserne, med undtagelse af Electronic Warfare Kompagniet, som er garnisoneret i Fredericia.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Fredericia

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

22.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent