Søværnet 04

Kampinformationskonstabel til Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH


Kampinformationskonstabel til Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH

Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH (LAKO) søger en kampinformationsgast (KI- gast), der kan arbejde selvstændigt og har mod på med tiden at uddanne sig til Helikopter Control Officer (HCO) Stillingen rummer mulighed for personlig indflydelse på udviklingen og driften af KI- opgaverne om bord i en enhed, der bidrager til Forsvarets opgaveløsning i et verdens mest udfordrende miljøer, hvor naturen ofte sætter begrænsningerne og personlige egenskaber, kvalifikationer og kreativitet skal bringes i spil for at finde løsninger.
Om os
Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH er den nyeste enhed i KNUD RASMUSSEN-klassen med primært operationsområde i Nordatlanten ved Grønland og sekundært i områder i regi af nationale og internationale opgaver. I vinterperioden vil LAUGE KOCH operere i Sydvestgrønland og forskydes oftest i sommerperioden nordpå til Thule området eller Østgrønland for støtte til Slædepatruljen Sirius. Opgaverne er varierede og omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, støtte til det grønlandske samfund herunder fiskeriinspektion og isbrydningsassistance, searh and rescues, søopmåling samt støtte til forskere.

Besætningen ombord på LAUGE KOCH udgøres til enhver tid af 21 personer, hvilket betyder at samarbejdet mellem befalingsmandsgruppen og den menige del af besætningen er tæt. Dette giver et godt og behageligt arbejdsklima med en uformel tone i en flad organisation. Skibet har reelt to besætninger, som løbende gennemfører udskiftning. Planlægningen fastlægges for et år af gangen, hvilket giver det enkelte besætningsmedlem stor indflydelse på planlægning af egne sejladsperioder.
Om stillingen
Stillingen er nyoprettet med henblik på at styrke skibets operative opgaveløsning i den lave ende af konfliktskalaen. Som eneste KI- gast om bord kræver stillingen en robust erfaring fra tidligere tjeneste, idet ansvarsområdet på sigt vil favne bredt inden for KI- området. På sigt forventes en række nye kommunikations- og overvågningssystemer installeret på LAUGE KOCH til støtte for den operative opgaveløsning, hvorfor en høj grad af selvstændighed og engagement er vigtig for varetagelse af stillingen. Idet stillingen er nyoprettet og opgaverne og MODUS ikke er endelig fastlagt, vil der være stor mulighed for personlig indflydelse på den endelige stillingsbeskrivelse samt MODUS for opgaveløsning.
Stillingen vil på sigt favne funktioner som HCO og fiskeriassistent (FIA).
Om dig
Udover at have bestået Søværnets grund- og KI- uddannelse forventes en bred og robust erfaring inden for KI- området samt brug af C-flex. Idet KI- stillingen vil fungere som KI- omdrejningspunkt uden en dedikeret KI- organisation tillægges værdier som fleksibilitet, professionalisme, drift orientering og positivt humør stor værdi. Erfaring fra DOST er ligeledes værdsat, idet det forventes, at enhederne i KNUD RASMUSSEN-klassen på sigt skal gennemføre DOST.
Det forventes, at du som ansøger allerede er uddannet HCO eller med tiden har mod på at gennemgå uddannelsen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med en lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte LAUGE KOCH banjemester SSG Michael Claes Jakobsen mail: LAKO-FV110A@MIL.DK – telefon 41 30 98 98 / 72 85 35 51 eller eskadrepersonelbefalingsmand CSG Lars Dalsgaard mail: 1eskfv110@mil.dk - telefon 72 85 32 12.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Konsulent Rikke Thomsen på mail: FPS-BA-BS252@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 15. november 2018. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb, med henblik på besættelse af stillingen snarest muligt.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.11.2018

Indrykningsdato

19.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent