Søværnet 04

Støtteskibet ABSALON søger en sergent som våbenteknisk befalingsmandsassistent


Støtteskibet ABSALON søger en sergent som våbenteknisk befalingsmandsassistent

1. kapacitet i ABSALON-klassen søger en ny medarbejder med en automatiktekniker udannelse, samt flair for ledelse og arbejde med SAP. Har du interesse for avancerede våbensystemer, samt at drive en våbensektion i udvikling? Har du lyst og vilje til at blive eller er du en skarp leder og har du ønske om indgå i et professionelt og skarpt team i et operativt miljø? Så er jobbet måske noget for dig!
Om os
Vi er en af to besætninger i ABSALON-klassen. Skibene og besætningerne er nogle af Søværnets skarpeste og mest fleksible, som har været indsat i mange forskelligartede missioner de senere år. Vi har bidraget til fjernelsen af kemiske våben fra Syrien og Libyen, pirateribekæmpelse og kapacitetsopbygning ved Afrikas Horn. Vi er desuden i stand til at fungere som kommandoplatform, hospitalsskib samt talrige andre støttefunktioner.
Vi er en besætning i konstant udvikling, hvor der fremadrettet vil blive stillet endnu højere krav til fleksibilitet, hvad angår uddannelse og opgaveløsning.

ABSALON er ofte på kortere beredskab til prioriterede opgaver, og således vil ABSALON kunne indsættes i operationer i verdens brændpunkter med kortere varsel.
Om stillingen
Som fremtidig sergent i våben-sektionen vil du indgå i et team sammen med en våbenteknisk officer, en våbenteknikbefalingsmand (VTB) og otte konstabler der tilsammen udgør våbensektionen. Dit arbejde vil sammen med VTB bestå af den daglige drift og vedligehold af skibets mange våbensystemer, herunder kanoner, missiler, torpedoer og mindre våben. Du vil være sektionsledelsens nærmeste ansigt til sektionens konstabler og være deres primære daglige leder med ude på områderne. Du vil opleve en dynamisk og alsidig hverdag med mange vekslende, spændende udfordringer.
Du vil være sektionens praktiske gris der ser løsninger frem for udfordringer og samtidig er ham der altid kan finde mere arbejde.
Du vil have et stort ledelsesansvar og have en rolle i skibets kamporganisation der stiller høje krav til din evne til at bevare roen mens krigen raser.
Stillingen slås op med mulighed for at indgå en uddannelseskontrakt med mulighed for udnævnelse. Dermed er det muligt for konstabelgruppen at søge stillingen.
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.
Om dig
Vi stiller høje krav til fleksibilitet og engagement samt din evne til at arbejde i et team såvel selvstændigt. Du skal have overskud og altid være klar på at give en ekstra hånd, når det går stærkt.

Hvis du har en grunduddannelse fra HRN eller FLV vil det være muligt at overgå til SVN via et tre-ugers omskolingsforløb, samt en teknisk efteruddannelse.

Kvalifikationer:

Krav:
Svendebrev som automatiktekniker.
Skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT
Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU)

Ønskelige krav:
Søværnets basisuddannelse
Uddannet røgdykker, indsatsleder
Relevant teknisk erfaring
Helbredskrav:
Godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
Kan bestå Forsvarets Fysiske Test
Egnet til røgdykning

Er du i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer lever op til kravene, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med en lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Faglært tillæg er dog betinget af godkendt faglig uddannelse og svendebrev.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til premierløjtnant Bjarke Pedersen, Våbenteknisk Officer, mail: D22-K1-VTO@mil.dk .
Alternativt CSG John Rasmussen, SAKBE, telefon 7285 6331.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Konsulent Rikke Thomsen på mail: FPS-BA-BS252@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 18. november 2018. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb, med henblik på besættelse af stillingen snarest muligt.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter samt svendebrev til ansøgningen.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


2. Eskadre(2ESK)
2. Eskadre opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse.
De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

19.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent